Carl Linnaeus

Carl Linnaeus (1707-1778) een systeem waarin hij de natuur in drie rijken verdeelde (stenen-, planten- en dierenrijk). Daarna deelde hij deze rijken in klassen, ordes, geslachten en soorten. Er ontstonden wetenschappelijke namen. Elke botanicus of plantenliefhebber heeft hier nu nog profijt van.

Waarom deze site

Echter sommige planten hebben per regio een andere naam. En in elke taal heeft ook weer een andere naam. Internationaal gezien is dit systeem (de Nomenclatuur) helemaal handig. Er is per plant maar één naam en iedereen weet welke dat is. Maar deze wetenschappelijke wil nogal eens verschillen met de door ons gebruikte Nederlandse naam. En ook elk land heeft vaak een andere naam. Vaak benadrukken die Nederlandse en buitenlandse namen andere eigenschappen van die plant.

Op deze site leg ik deze namen uit, zowel de wetenschappelijke namen als vele namen in andere talen.