Pimpinella saxifraga L. (8070509708)


Verklaring Wetenschappelijke naam

De naam "Pimpinella" komt van Piperinus (Latijn) en betekent "als uit peperkorrels bestaand" wat gezegd kan worden van de vruchten van deze plant.

Saxifraga komt van het Saxum (Latijn) en betekent "rots/steen" en Frangere (latijn) en betekent "breken". Veel  Saxifragasoorten groeien in scheuren en spleten van rotsen en men meende dat de planten het gesteente tijdens de groei had laten barsten. Maar Kleine bevernel is absoluut geen lid van het Saxifragageslacht. In dit geval slaat Steenbreek op het feit dat blaas- en nierstenen er vroeger mee behandeld werden; de stenen werden kleiner waarna ze konden worden uitgeplast. 

Algemeen

Namen in andere talen

  • English: Burnet Saxifrage
  • Français: Petit Boucage
  • Deutsch: Kleine Bibernelle
  • Espanõl: Pimpinela blanca
  • Italiano: Tragoselino comune
  • Svenska: Bockrot
  • Norsk: Gjeldkarve
  • Dansk: Almindelig Pimpinelle

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Burnet Saxifrage. Burnet komt van het Franse Brunette wat "bruin" betekent. Waarom dit zo is is mij nog onbekend. Saxifraga is het tweede deel van de wetenschappelijke naam.

De Franse naam is Petit Boucage. Petit betekent natuurlijk "klein" vanwege het feit dat er een Grote bevernel (Pimpinella major) bestaat. Boucage komt van Bouc wat "bok" betekent. Bij het fijnwrijven van de bladeren komt een bokkengeur vrij. In Zweden is die geur volgens de naam terug te vinden in de wortel. 

De Duitse naam is Kleine Bibernelle. Dit is een conbinatie van het woord Kleine en het eerste deel van de wetenschappelijke naam.

De Spaanse naam is Pimpinela blanca. Dit betekent "witte pimpernel". Dit om aan te geven dat dit geen echte Pimpernel (het is ook geen familie) is maar een "witte" schermbloemige.

De Zweedse naam is Bockrot. Dit betekent "bokkenwortel. De wortel heeft een bokkengeur.

De Noorse naam is Gjeldkarve. Naam schuld karwij toont aan dat de plant is vergelijkbaar met karwij, maar het voorvoegsel 'schuld' (wat betekent onvruchtbaar) heeft een pejoratieve betekenis en toont aan dat het kruid is niet geschikt als een substituut voor echte karwij.

De Deense naam is Almindelig Pimpinelle. Dit betekent "algemene pimpernel". De Grote bevernel (Pimpinella major) is namelijk veel zeldzamer.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige plaatsen op droge tot matig vochtige, voedselarme tot matige voedselrijke, zwak zure, neutrale of basische, kalkhoudende, niet te sterk bemeste grond (lemig zand, leem, löss, lichte zavel, mergel en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Grasland (ruig grasland, schraal grasland, weiland en kalkgrasland), bermen, rotsen, heide, zeeduinen, rivierdijken, kanaaldijken en langs spoorwegen (spoordijken).

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen in Zuid-Limburg, het oostelijke rivierengebied en in de Zeeuwse en Hollandse duinen en vrij zeldzaam in het oosten van Nederland. Elders zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Algemeen in de Maasvallei en vrij algemeen in de Leemstreek en de Duinen. Elders zeldzamer.

Wallonië
Vrij algemeen.

Wereld
Het grootste deel van Europa. Oostelijk tot in Centraal-Azië. Ingeburgerd in Noord-Amerika en Nieuw-Zeeland.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Pimpinella saxifraga

 

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten