Chevalier de Lamarck

Beroemde botanici

Een lijst met beroemde botanici denkt u? Jawel, en de meeste, op een of twee na zijn niet eens beroemd bij iedereen. Toch hebben ze stuk voor stuk een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de hedendaagse flora. En Linnaeus dan, hoor ik u denken. Hij was inderdaad een brilliant wetenschapper die met zijn theorieën de kennis over de wereldwijde flora (en de rest van het dierenrijk) op een groter voetstuk heeft geplaatst. Hij was een groot denker en kan als geen ander de kennis die hij had overbrengen aan anderen.

Maar botanische reizen maakte hij nauwelijks. En dan komen al die andere botanici in beeld. Botanici is een te beperkte titel. Wetenschappers waren het vaak. De meeste hadden een studie gedaan, een medische studie of een studie natuurwetenschappen of iets dergelijks. Dit was gewoon in die tijd. Het specialisme botanici kwam later pas. Zij hebben de wereldzeeeën afgezeild naar andere continenten en daar plantenmateriaal verzameld

Linnaeus heeft dit materiaal lang niet allemaal gezien. Wel had hij intensief correspondentie met veel van deze botanici. Zo kwam zijn verzamelde werk Species Plantarum tot stand. Maar andere botanici publiceerde ook en hanteerde vaak ook het indelingssysteem en de nomenclatuur die Linnaeus had bedacht.

Andere botanici staan in de lijst omdat ze in een tijd leefde toen niet elke plant werd beschreven een boek publiceerde waarin wel een logische volgorde zat met beschreven planten. Of het gepubliceerde boek was zo baanbrekend dat tientallen jaren na het uitkomen ervan er nog steeds uit werd geciteerd.

Chevalier de Lamarck

Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, chevalier de Lamarck (1 augustus 1744 - 18 december 1829), vaak eenvoudigweg bekend als Lamarck, was een Franse natuuronderzoeker , bioloog , academicus en soldaat. Hij was een vroege voorstander van het idee dat biologische evolutie plaatsvond en verliep in overeenstemming met natuurwetten.

Lamarck vocht in de Zevenjarige Oorlog tegen Pruisen en kreeg een commissie voor moed op het slagveld. Geplaatst in Monaco raakte Lamarck geïnteresseerd in de natuurlijke historie en besloot hij medicijnen te gaan studeren. Hij trok zich terug uit het leger nadat hij in 1766 gewond was geraakt, en keerde terug naar zijn medische studies. Lamarck ontwikkelde een bijzondere interesse in de plantkunde, en later, nadat hij het driedelige werk Flore francoise (1778) had gepubliceerd, werd hij in 1779 lid van de Franse Academie van Wetenschappen. Lamarck raakte betrokken bij de Jardin des Plantes en werd benoemd tot voorzitter van Botanie in 1788. Toen de Franse Nationale Vergadering in 1793 het Muséum national d'Histoire naturelle oprichtte , werd Lamarck hoogleraar zoölogie .

In 1801 publiceerde hij Système des animaux sans vertebres , een belangrijk werk over de classificatie van ongewervelde dieren , een term die hij bedacht. In een publicatie uit 1802 werd hij een van de eersten die de term ' biologie ' in zijn moderne betekenis gebruikte . Lamarck zette zijn werk voort als een vooraanstaande autoriteit op het gebied van de zoölogie van ongewervelde dieren . Hij wordt, althans in de malacologie , herinnerd als een taxonoom van aanzienlijke status.

De moderne tijd herinnert zich Lamarck over het algemeen vanwege een theorie van overerving van verworven kenmerken , genaamd Lamarckisme (ten onrechte naar hem vernoemd), zachte overerving of gebruik/onbruiktheorie, die hij beschreef in zijn Philosophie zoologique uit 1809 . Het idee van zachte overerving dateert echter al lang van vóór hem, vormde slechts een klein onderdeel van zijn evolutietheorie en werd in zijn tijd door veel natuurhistorici aanvaard. Lamarcks bijdrage aan de evolutietheorie bestond uit de eerste werkelijk samenhangende theorie van biologische evolutie, waarin een alchemistische complexificerende kracht organismen een ladder van complexiteit opdreef, en een tweede omgevingskracht ze aanpaste aan lokale omgevingen door gebruik en onbruik van kenmerken. waardoor ze zich onderscheiden van andere organismen. Wetenschappers hebben gedebatteerd over de vraag of vooruitgang op het gebied van transgenerationele epigenetica betekent dat Lamarck tot op zekere hoogte gelijk had, of niet.

Biografie

Jean-Baptiste Lamarck werd geboren in Bazentin , Picardië , Noord-Frankrijk, als elfde kind in een verarmd aristocratisch gezin. [Noot 2] Mannelijke leden van de familie Lamarck hadden traditioneel in het Franse leger gediend. Lamarcks oudste broer kwam om tijdens de strijd bij het beleg van Bergen op Zoom , en twee andere broers waren nog in dienst toen Lamarck nog een tiener was. Lamarck gaf toe aan de wensen van zijn vader en schreef zich eind jaren vijftig in aan een jezuïetencollege in Amiens.

Nadat zijn vader in 1760 stierf, kocht Lamarck een paard voor zichzelf en reed door het land om zich bij het Franse leger aan te sluiten, dat zich op dat moment in Duitsland bevond. Lamarck toonde grote fysieke moed op het slagveld in de Zevenjarige Oorlog met Pruisen , en hij werd zelfs genomineerd voor de luitenantschap. De compagnie van Lamarck bleef blootgesteld aan het directe artillerievuur van hun vijanden en werd al snel teruggebracht tot slechts 14 man - zonder officieren. Een van de mannen stelde voor dat de nietige, 17-jarige vrijwilliger het bevel op zich zou nemen en opdracht zou geven tot terugtrekking uit het veld; Hoewel Lamarck het bevel aanvaardde, stond hij erop dat ze bleven waar ze waren geplaatst totdat ze werden afgelost.

Toen hun kolonel de overblijfselen van hun compagnie bereikte, maakte dit vertoon van moed en loyaliteit zoveel indruk op hem dat Lamarck ter plekke tot officier werd gepromoveerd. Toen een van zijn kameraden hem echter speels bij zijn hoofd optilde, liep hij een ontsteking op in de lymfeklieren van de nek en werd hij voor behandeling naar Parijs gestuurd. Hij kreeg een commissie en vestigde zich op zijn post in Monaco . Daar raakte hij geïnspireerd door Traité des plantes usuelles, een plantkundeboek van James Francis Chomel.

Met een verlaagd pensioen van slechts 400 frank per jaar besloot Lamarck een beroep uit te oefenen. Hij probeerde medicijnen te studeren en voorzag in zijn levensonderhoud door op een bankkantoor te werken. [5] Lamarck studeerde vier jaar geneeskunde, maar gaf deze op onder aandringen van zijn oudere broer op. Hij was geïnteresseerd in plantkunde , vooral na zijn bezoeken aan de Jardin du Roi , en hij werd student onder Bernard de Jussieu , een opmerkelijke Franse natuuronderzoeker. Onder Jussieu bestudeerde Lamarck tien jaar lang de Franse flora. In 1776 schreef hij zijn eerste wetenschappelijke essay: een chemische verhandeling.

Na zijn studie, in 1778, publiceerde hij enkele van zijn observaties en resultaten in een driedelig werk, getiteld Flore française . Lamarcks werk werd door veel geleerden gerespecteerd en het bracht hem op de voorgrond in de Franse wetenschap. Op 8 augustus 1778 trouwde Lamarck met Marie Anne Rosalie Delaporte.  Georges-Louis Leclerc, graaf van Buffon , een van de beste Franse wetenschappers van die tijd, begeleidde Lamarck en hielp hem in 1779 lid te worden van de Franse Academie van Wetenschappen en in 1781 een commissie als koninklijke botanicus te verwerven. hij reisde naar buitenlandse botanische tuinen en musea. Lamarcks eerste zoon, André, werd geboren op 22 april 1781, en hij maakte zijn collega André Thouin tot peetvader van het kind.

Tijdens zijn twee jaar reizen verzamelde Lamarck zeldzame planten die niet beschikbaar waren in de Koninklijke Tuin, en ook andere voorwerpen uit de natuurhistorie, zoals mineralen en ertsen, die niet in Franse musea werden gevonden. Op 7 januari 1786 werd zijn tweede zoon, Antoine, geboren, en Lamarck koos Antoine Laurent de Jussieu , de neef van Bernard de Jussieu, als peetvader van de jongen. Op 21 april van het jaar daarop werd Charles René, de derde zoon van Lamarck, geboren. René Louiche Desfontaines , hoogleraar plantkunde aan de Koninklijke Tuin, was de peetvader van de jongen, en Lamarcks oudere zus, Marie Charlotte Pelagie De Monet, was de meter. In 1788 creëerde Buffons opvolger in de functie van Intendant van de Koninklijke Tuin, Charles-Claude Flahaut de la Billaderie, comte d'Angiviller , een positie voor Lamarck, met een jaarsalaris van 1.000 frank, als bewaarder van de tuin. herbarium van de Koninklijke Tuin.

In 1790, op het hoogtepunt van de Franse Revolutie , veranderde Lamarck de naam van de Koninklijke Tuin van Jardin du Roi in Jardin des Plantes , een naam die niet zo'n nauwe band met koning Lodewijk XVI impliceerde. Lamarck had vijf jaar als bewaarder van het herbarium gewerkt voordat hij in 1793 werd benoemd tot curator en hoogleraar zoölogie van ongewervelde dieren aan het Muséum national d'histoire naturelle. Tijdens zijn tijd in het herbarium beviel Lamarcks vrouw van nog drie kinderen voordat zij op 27 september 1792 stierf. Met de officiële titel van "Professeur d'Histoire naturelle des Insectes et des Vers" ontving Lamarck een salaris van bijna 2.500 frank per jaar. Het jaar daarop, op 9 oktober, trouwde hij met Charlotte Reverdy, die 30 jaar jonger was dan hij. Op 26 september 1794 werd Lamarck aangesteld als secretaris van de vergadering van professoren van het museum voor een periode van een jaar. In 1797 stierf Charlotte, en het jaar daarop trouwde hij met Julie Mallet; zij stierf in 1819.

In zijn eerste zes jaar als professor publiceerde Lamarck in 1798 slechts één artikel over de invloed van de maan op de atmosfeer van de aarde. Lamarck begon als een essentialist die geloofde dat soorten onveranderlijk waren; Nadat hij echter aan de weekdieren van het bekken van Parijs had gewerkt, raakte hij ervan overtuigd dat transmutatie of verandering in de aard van een soort in de loop van de tijd plaatsvond. Hij wilde een verklaring ontwikkelen, en op 11 mei 1800 (de 21e dag van Floreal , jaar VIII, op de revolutionaire tijdschaal die destijds in Frankrijk werd gebruikt), hield hij een lezing in het Muséum national d'histoire naturelle. waarin hij voor het eerst zijn nieuw ontwikkelde ideeën over evolutie schetste.

In 1801 publiceerde hij Système des Animaux sans Vertèbres , een belangrijk werk over de classificatie van ongewervelde dieren. In het werk introduceerde hij definities van natuurlijke groepen onder ongewervelde dieren. Hij categoriseerde stekelhuidigen , spinachtigen , schaaldieren en ringwormen , die hij scheidde van het oude taxon voor wormen dat bekend staat als Vermes . [16] Lamarck was de eerste die spinachtigen van insecten scheidde in classificatie, en hij plaatste schaaldieren in een aparte klasse van insecten.

In 1802 publiceerde Lamarck Hydrogéologie en werd een van de eersten die de term biologie in zijn moderne betekenis gebruikte. In Hydrogéologie bepleitte Lamarck een stabiele geologie gebaseerd op een strikt uniformitarisme . Hij betoogde dat mondiale stromingen de neiging hadden om van oost naar west te stromen, en dat continenten aan hun oostgrenzen erodeerden, waarbij het materiaal dat werd overgebracht naar de westelijke grenzen werd afgezet. Zo marcheerden de continenten van de aarde gestaag westwaarts over de hele wereld.

Dat jaar publiceerde hij ook Recherches sur l'Organisation des Corps Vivants , waarin hij zijn evolutietheorie uiteenzette. Hij geloofde dat al het leven georganiseerd was in een verticale keten, met gradaties tussen de laagste en de hoogste levensvormen, waarmee hij een pad naar progressieve ontwikkelingen in de natuur demonstreerde.

In zijn eigen werk had Lamarck de voorkeur gegeven aan de toen meer traditionele theorie, gebaseerd op de klassieke vier elementen . Tijdens het leven van Lamarck werd hij controversieel en viel hij de meer verlichte chemie aan die door Lavoisier werd voorgesteld . Ook kwam hij in conflict met de alom gerespecteerde paleontoloog Georges Cuvier , die geen voorstander was van evolutie. Volgens Peter J. Bowler maakte Cuvier "Lamarcks theorie van transformatie belachelijk en verdedigde hij de onveranderlijkheid van soorten." [21] Volgens Martin JS Rudwick :

"Cuvier stond duidelijk vijandig tegenover de materialistische ondertoon van de huidige transformistische theorievorming, maar hieruit volgt niet noodzakelijkerwijs dat hij de oorsprong van soorten als bovennatuurlijk beschouwde; Zeker, hij zorgde ervoor dat hij neutrale taal gebruikte om te verwijzen naar de oorzaken van de oorsprong van nieuwe levensvormen, en zelfs van de mens"

Lamarck werd geleidelijk blind; hij stierf in Parijs op 18 december 1829. Toen hij stierf, was zijn familie zo arm dat ze financiële hulp bij de Academie moesten aanvragen. Volgens de subsidie ​​van familieleden werd Lamarck slechts vijf jaar lang begraven in een gemeenschappelijk graf op de begraafplaats van Montparnasse . Later werd het lichaam samen met andere overblijfselen opgegraven en ging het verloren. Lamarcks boeken en de inhoud van zijn huis werden op een veiling verkocht en zijn lichaam werd begraven in een tijdelijke kalkput. Na zijn dood gebruikte Cuvier de vorm van een lofrede om Lamarck te kleineren:

 "Lamarck is een van de meest afkeurende en huiveringwekkend partijdige biografieën die ik ooit heb gelezen – hoewel hij zogenaamd respectvolle commentaren schreef in de oude traditie van de mortuis nil nisi bonum"

Lamarcks visie op Evolutie

Terwijl hij aan Hydrogéologie (1802) werkte , kwam Lamarck op het idee om het principe van erosie op de biologie toe te passen. Dit leidde hem naar het basisprincipe van de evolutie, waarbij de vloeistoffen in organen complexere vormen en functies erven, waardoor deze eigenschappen werden doorgegeven aan de nakomelingen van het organisme. Dit was een omkering van Lamarcks eerdere visie, gepubliceerd in zijn Memoirs of Physics and Natural History (1797), waarin hij kort verwijst naar de onveranderlijkheid van soorten.

Lamarck benadrukte twee hoofdthema's in zijn biologische werk (geen van beide heeft te maken met zachte overerving). De eerste was dat de omgeving aanleiding geeft tot veranderingen bij dieren. Hij noemde voorbeelden van blindheid bij moedervlekken, de aanwezigheid van tanden bij zoogdieren en de afwezigheid van tanden bij vogels als bewijs van dit principe. Het tweede principe was dat het leven op een ordelijke manier gestructureerd was en dat veel verschillende delen van alle lichamen de organische bewegingen van dieren mogelijk maken.

Hoewel hij niet de eerste denker was die organische evolutie bepleitte, was hij de eerste die een werkelijk coherente evolutietheorie ontwikkelde. Hij schetste zijn theorieën over evolutie eerst in zijn Floreal- lezing uit 1800, en vervolgens in drie later gepubliceerde werken:

 • Onderzoek naar de organisatie van de corps vivants , 1802
 • Philosophie zoologique , 1809
 • Histoire naturelle des animaux sans vertebres , (in zeven delen, 1815-1822)

Lamarck gebruikte verschillende mechanismen als aanjagers van de evolutie, ontleend aan de algemene kennis van zijn tijd en aan zijn eigen geloof in de chemie vóór Lavoisier . Hij
gebruikte deze mechanismen om de twee krachten te verklaren die volgens hem de evolutie vormden: een kracht die dieren van eenvoudige naar complexe vormen drijft, en een kracht die dieren aanpast aan hun lokale omgeving en ze van elkaar onderscheidt. Hij geloofde dat deze krachten verklaard moesten worden als een noodzakelijk gevolg van fundamentele fysische principes, waarbij een materialistische houding ten opzichte van de biologie werd bevorderd.

Le pouvoir de la vie

De tweefactorentheorie van Lamarck omvat 1) een complexerende kracht die de lichaamsplannen van dieren naar hogere niveaus drijft ( orthogenese ), waardoor een ladder van phyla ontstaat , en 2) een adaptieve kracht die ervoor zorgt dat dieren met een bepaald lichaamsplan zich aanpassen aan de omstandigheden (gebruik en niet-gebruik). , overerving van verworven kenmerken ), waardoor een diversiteit aan soorten en geslachten ontstaat . Populaire opvattingen over het Lamarckisme beschouwen slechts een aspect van de adaptieve kracht.
Lamarck verwees naar de neiging van organismen om complexer te worden en zich op een ladder van vooruitgang te begeven . Hij noemde dit fenomeen Le pouvoir de la vie of la force qui tend sans cesse à composer l'organisation (De kracht die voortdurend de neiging heeft om orde te scheppen). Lamarck geloofde in de voortdurende spontane generatie van eenvoudige levende organismen door middel van actie op fysieke materie door een materiële levenskracht.

Lamarck verzette zich tegen de moderne chemie die werd gepromoot door Lavoisier (wiens ideeën hij met minachting beschouwde), en gaf er de voorkeur aan een meer traditionele alchemistische kijk op de elementen te omarmen, zoals deze voornamelijk worden beïnvloed door aarde, lucht, vuur en water. Hij beweerde dat zodra levende organismen zich vormen, de bewegingen van vloeistoffen in levende organismen hen op natuurlijke wijze ertoe aanzetten om naar steeds grotere niveaus van complexiteit te evolueren:

De snelle beweging van vloeistoffen zal kanalen tussen delicate weefsels etsen. Binnenkort zal hun stroom beginnen te variëren, wat zal leiden tot het ontstaan ​​van verschillende organen. De vloeistoffen zelf, die nu uitgebreider zijn, zullen complexer worden, waardoor een grotere verscheidenheid aan afscheidingen en stoffen ontstaat waaruit de organen bestaan.

Geschiedenis van de Natuur Dieren zonder skelet 1815

Hij betoogde dat organismen aldus op een gestage, voorspelbare manier van eenvoudig naar complex evolueerden, gebaseerd op de fundamentele fysische principes van de alchemie. In deze visie zijn eenvoudige organismen nooit verdwenen omdat ze voortdurend werden gecreëerd door spontane generatie in wat wordt beschreven als een "steady-state biologie". Lamarck zag spontane generatie als een voortgaand proces, waarbij de aldus gecreëerde eenvoudige organismen in de loop van de tijd werden getransmuteerd en steeds complexer werden. Soms wordt aangenomen dat hij gelooft in een teleologisch (doelgericht) proces waarin organismen steeds perfecter worden naarmate ze evolueren, hoewel hij als materialist benadrukte dat deze krachten noodzakelijkerwijs voort moeten komen uit onderliggende fysieke principes. Volgens de paleontoloog Henry Fairfield Osborn "ontkende Lamarck absoluut het bestaan ​​van enige 'vervolmakende neiging' in de natuur, en beschouwde hij evolutie als het uiteindelijke noodzakelijke effect van de omringende omstandigheden op het leven." Charles Coulston Gillispie, een wetenschapshistoricus, heeft geschreven "het leven is een puur fysiek fenomeen in Lamarck", en betoogde dat Lamarcks opvattingen niet mogen worden verward met de vitalistische denkrichting.

De invloed van omstandigheden : de adaptieve kracht

Het tweede onderdeel van Lamarcks evolutietheorie was de aanpassing van organismen aan hun omgeving. Dit zou organismen van de vooruitgangsladder kunnen laten stijgen naar nieuwe en onderscheidende vormen met lokale aanpassingen. Het zou organismen ook in evolutionaire doodlopende steegjes kunnen drijven, waar het organisme zo fijn aangepast raakte dat er geen verdere verandering meer kon optreden. Lamarck voerde aan dat deze adaptieve kracht werd aangedreven door de interactie van organismen met hun omgeving, door het gebruik en niet-gebruik van bepaalde kenmerken.

Eerste wet

Bij elk dier dat de grens van zijn ontwikkeling nog niet heeft overschreden, zal een frequenter en continu gebruik van welk orgaan dan ook geleidelijk dat orgaan versterken, ontwikkelen en vergroten, en het een kracht geven die evenredig is aan de tijdsduur dat het zo is gebruikt ; terwijl het permanente onbruik van welk orgaan dan ook onmerkbaar zwak wordt en het verslechtert, en geleidelijk zijn functionele capaciteit of vermogen om te functioneren zoals verwacht vermindert, totdat het uiteindelijk verdwijnt.

Tweede wet

Alle verworvenheden of verliezen die door de natuur op individuen worden bewerkstelligd, door de invloed van de omgeving waarin hun ras lange tijd is geplaatst, en dus door de invloed van het overheersende gebruik of permanente onbruik van welk orgaan dan ook; deze worden allemaal bewaard door voortplanting op de nieuwe individuen die ontstaan, op voorwaarde dat de verworven wijzigingen gemeenschappelijk zijn voor beide geslachten, of op zijn minst voor de individuen die de jongen voortbrengen.

De laatste clausule van deze wet introduceert wat nu zachte overerving wordt genoemd , de overerving van verworven kenmerken, of eenvoudigweg 'Lamarckisme', hoewel dit slechts een deel van Lamarcks denken vormt. Op het gebied van de epigenetica groeit het bewijs echter dat zachte overerving een rol speelt bij de verandering van de fenotypes van sommige organismen; het laat het genetische materiaal ( DNA ) ongewijzigd (en schendt dus niet het centrale dogma van de biologie ), maar verhindert de expressie van genen, zoals door methylering om de DNA-transcriptie te wijzigen ; dit kan worden veroorzaakt door veranderingen in gedrag en omgeving. Veel epigenetische veranderingen zijn tot op zekere hoogte erfelijk. Hoewel DNA zelf dus niet rechtstreeks wordt veranderd door de omgeving en het gedrag, behalve door selectie, kan de relatie tussen het genotype en het fenotype worden veranderd, zelfs tussen generaties, door ervaring tijdens het leven van een individu. Dit heeft geleid tot oproepen aan de biologie om Lamarckiaanse processen in de evolutie te heroverwegen in het licht van de moderne vooruitgang in de moleculaire biologie.

{bootstrappanel}

{bootstrappanel Religie}

In zijn boek Philosophie zoologique noemde Lamarck God de ‘sublieme auteur van de natuur’. De religieuze opvattingen van Lamarck worden onderzocht in het boek Lamarck, the Founder of Evolution (1901) van Alpheus Packard . Volgens Packard uit de geschriften van Lamarck kan hij als een deïst worden beschouwd.

De biologiefilosoof Michael Ruse beschreef Lamarck als 'gelovend in God als een onbewogen beweger, schepper van de wereld en haar wetten, die weigert op wonderbaarlijke wijze in te grijpen in zijn schepping'. Biograaf James Moore beschreef Lamarck als een "grondige deïst".

De historicus Jacques Roger heeft geschreven: "Lamarck was een materialist in die mate dat hij het niet nodig achtte zijn toevlucht te nemen tot welk spiritueel principe dan ook... zijn deïsme bleef vaag en zijn idee van de schepping weerhield hem er niet van om in alles te geloven." de natuur, inclusief de hoogste levensvormen, was slechts het resultaat van natuurlijke processen."

Eerbetoon

Standbeeld van Lamarck door Léon Fagel in de Jardin des Plantes , In Parijs staat Lamarck grotendeels bekend om zijn opvattingen over evolutie, die zijn verworpen ten gunste van de ontwikkelingen in het darwinisme . Zijn evolutietheorie kreeg pas bekendheid na de publicatie van Charles Darwins On the Origin of Species (1859), wat critici van Darwins nieuwe theorie ertoe aanzette terug te vallen op de Lamarckiaanse evolutie als een meer gevestigd alternatief.

Lamarck wordt meestal herinnerd vanwege zijn geloof in de toen algemeen aanvaarde theorie van de overerving van verworven kenmerken , en het gebruiks- en onbruikmodel waarmee organismen hun kenmerken ontwikkelden. Lamarck verwerkte dit geloof in zijn evolutietheorie, samen met andere gangbare opvattingen uit die tijd, zoals spontane generatie. De overerving van verworven kenmerken (ook wel de theorie van aanpassing of zachte overerving genoemd) werd in de jaren tachtig van de negentiende eeuw door August Weismann verworpen toen hij een theorie van overerving ontwikkelde waarin kiemplasma (de geslachtscellen, later opnieuw gedefinieerd als DNA), bleef gescheiden en onderscheiden van de soma (de rest van het lichaam); niets wat met de soma gebeurt, mag dus met het kiemplasma worden doorgegeven. Dit model zou ten grondslag liggen aan het moderne begrip van overerving.

Lamarck construeerde een van de eerste theoretische raamwerken van de organische evolutie . Hoewel deze theorie tijdens zijn leven over het algemeen werd verworpen, betoogt Stephen Jay Gould dat Lamarck de ‘primaire evolutietheoreticus’ was, in die zin dat zijn ideeën en de manier waarop hij zijn theorie structureerde de toon zetten voor veel van de daaropvolgende ontwikkelingen . denken in de evolutiebiologie, tot op de dag van vandaag. Ontwikkelingen in de epigenetica , de studie van cellulaire en fysiologische eigenschappen die erfelijk zijn door dochtercellen en niet worden veroorzaakt door veranderingen in de DNA-sequentie, hebben geleid tot discussie over de vraag of een ‘neolamarckistische’ kijk op overerving juist zou kunnen zijn: Lamarck was niet in een positie om een ​​moleculaire verklaring voor zijn theorie te geven. Eva Jablonka en Marion Lamb noemen zichzelf bijvoorbeeld neolamarckisten. Bij het beoordelen van het bewijsmateriaal betoogde David Haig dat dergelijke mechanismen zelf door natuurlijke selectie moeten zijn geëvolueerd.

Darwin liet een rol toe aan gebruik en onbruik als een evolutionair mechanisme dat ondergeschikt is aan natuurlijke selectie, meestal met betrekking tot onbruik. Hij prees Lamarck voor "de voortreffelijke dienst van het vestigen van de aandacht op de waarschijnlijkheid van alle veranderingen in de organische... wereld, die het resultaat zijn van wetten, en niet van wonderbaarlijke tussenkomst". Lamarckisme wordt ook af en toe gebruikt om quasi-evolutionaire concepten in maatschappelijke contexten te beschrijven, maar niet door Lamarck zelf. De memetische theorie van culturele evolutie wordt bijvoorbeeld soms beschreven als een vorm van Lamarckiaanse overerving van niet-genetische eigenschappen.

In het boek Erfgoed (Legacy) van Greg Bear komt de fictieve planeet "Lamarckia" voor, waar organismen voorkomen die eigenschappen kunnen verwerven en doorgeven.

In het 18e arrondissement van Parijs zijn een straat en metrostation naar hem vernoemd.

Soorten en andere taxa

Tijdens zijn leven beschreef Lamarck een groot aantal soorten, waarvan er vele synoniemen zijn geworden. Het World Register of Marine Species bevat maar liefst 1.634 records. De Indo-Pacific Molluscan Database geeft 1.781 records. Hiertoe behoren enkele bekende families zoals de arkschelpen ( Arcidae ), de zeehazen ( Aplysiidae ) en de kokkels ( Cardiidae ). De International Plant Names Index geeft 58 records, waaronder een aantal bekende geslachten zoals de muggenvaren ( Azolla ).

Soorten die naar Lamarck zijn genoemd

De honingbij- ondersoort Apis mellifera lamarckii is vernoemd naar Lamarck, evenals de blauwvuurkwal ( Cyaneia lamarckii ). Een aantal planten zijn ook naar hem vernoemd, waaronder Amelanchier lamarckii (juneberry), Digitalis lamarckii en Aconitum lamarckii , evenals het grasgeslacht Lamarckia .

De International Plant Names Index geeft 116 records van plantensoorten die naar Lamarck zijn vernoemd.

Onder de mariene soorten dragen niet minder dan 103 soorten of geslachten de bijnaam " lamarcki ", " lamarckii " of " lamarckiana ", maar velen zijn sindsdien synoniemen geworden. Mariene soorten met geldige namen zijn onder meer:

 • Acropora lamarcki Veron, 2002
 • Agaricia lamarcki Milne Edwards & Haime, 1851
 • Ascaltis lamarcki (Haeckel, 1870)
 • Bursa lamarckii (Deshayes, 1853), een kikkerslak
 • Carinaria lamarckii Blainville, 1817, een kleine planktonzeeslak
 • Caligodes lamarcki Quidor, 1913
 • Cyanea lamarckii Péron & Lesueur 1810
 • Cyllene desnoyersi lamarcki Cernohorsky, 1975
 • Erosaria lamarckii (JE Gray, 1825), een kauri
 • Genicanthus lamarck (Lacepède, 1802), een zoutwaterzeeëngel
 • Gorgonocephalus lamarckii (Müller & Troschel, 1842)
 • Gyroidinoides lamarckiana (d'Orbigny, 1839)
 • Lamarckdromia Guinot & Tavares, 2003
 • Lamarckina Berthelin, 1881
 • Lobophytum lamarcki Tixier-Durivault, 1956
 • Marginella lamarcki Boyer, 2004, een kleine zeeslak
 • Megerlina Lamarckiana (Davidson, 1852)
 • Meretrix lamarckii Deshayes, 1853
 • Morum lamarckii (Deshayes, 1844), een kleine zeeslak
 • Mycetophyllia lamarckiana Milne Edwards & Haime, 1848
 • Olencira lamarckii Leach, 1818
 • Oenothera lamarckiana
 • Petrolisthes lamarckii (uitloog, 1820)
 • Pomatoceros lamarckii (Quatrefages, 1866)
 • Quinqueloculina lamarckiana d'Orbigny, 1839
 • Raninoides lamarcki A. Milne-Edwards & Bouvier, 1923
 • Rhizophora x lamarckii Montr.
 • Solen lamarckii Chenu, 1843
 • Spondylus lamarckii Chenu, 1845, een doornige oester
 • Xanthias lamarckii (H. Milne Edwards, 1834)

Publicaties

 • Flore française, 1778
  • tome 1
  • tome 2
 • Flore française, 1795, 2e éd.
  • tome 1
  • tome 2
  • tome 3
  • Flore française, 1805, 3e éd.
  • tome 1
  • tome 2
  • tome 3
  • tome 4
  • tome 4, 2e partie ,
  • Flore française 1815, 3e éd. augmentée
  • tome 1
  • tome 2
  • tome 3
  • tome 4, vol. 4
  • tome 4, vol. 5
  • tome 5
 • L'Illustration des genres, 1783.
 • Articles dans L'Encyclopédie botanique, 1783–1796.
  • Encyclopédie de la Botanique de Lamarck

Comprend les 1 000 planches représentant les 2 900 espèces de la botanique de Lamarck

 • Recherches sur les causes des principaux faits physiques, 1794.
 • Réfutation de la théorie pneumatique, 1796.
 • Mémoires de physique et d'histoire naturelle, 1797.
 • Mémoire sur la matière du son, 1799.
 • Discours d'ouverture [des cours de zoologie donnés dans le Muséum d'histoire naturelle], an VIII [1800], an X [1802], an XI [1803] et 1806, t. XI (avec avant-propos de Alfred Giard et introduction bibliographique de Marcel Landrieu), Paris, Bulletin scientifique de la France et de la Belgique, 1907 (1reéd. 1800), 157 p. (lire en ligne)
 • Annuaires météorologiques, 1800–1810.
 • Système des animaux sans vertèbres, 1801.
 • Recherches sur l’organisation des corps vivants, 1802.
  • Recherches sur l'organisation des corps vivans
  • Éditions Fayard, coll. « Corpus des œuvres de philosophie en langue française », 1986.
 • Hydrogéologie, 1802
 • Philosophie zoologique, 1809
  • tome 1
  • tome 2
  • sur Wikisource
  • Flammarion, coll. « GF », 1994
  • traduction en anglais par Hugh Elliot, 1914
 • Extrait du cours de zoologie sur les animaux sans vertèbres, 1812.
 • Système des animaux sans vertèbres, 1801
 • Histoire naturelle des animaux sans vertèbres
 • tome 1, 1815
 • tome 2, 1816
 • tome 3, 1816
 • tome 4, 1817
 • tome 5, 1818
 • tome 6, 1819
 • tome 7, 1822
 • Système analytique des connaissances positives de l’homme, 1820
 • PUF, coll. « Quadrige », 1988.

Inheemse flora

De volgende soorten die in Nederland voorkomen zijn door hem beschreven:

Stinkende ballote (Ballota nigra subsp. meridionalis)

Ook de eigenschap, thermogenese word door hem samen met Candolle beschreven. Slechts 11 van de 450 bloeiende plantenfamilies heeft dit. Thermogenese is een chemische reactie waarbij warmte ontstaat die word gebruikt om naast geur bijv. insecten te lokken. Het werd ontdekt door Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, Chevalier de Lamarck op de Arum italicum in 1777 en bestudeerd door de Zwitserse botanicus Alphonse Louis Pierre Pyrame de Candolle.

Bronnen

Dit artikel is samengesteld uit meerdere Wikipagina's, andere websites en publicaties uit boeken e.d.

De gebruikte Wikipagina's zijn: