William Aiton

Beroemde botanici

Een lijst met beroemde botanici denkt u? Jawel, en de meeste, op een of twee na zijn niet eens beroemd bij iedereen. Toch hebben ze stuk voor stuk een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de hedendaagse flora. En Linnaeus dan, hoor ik u denken. Hij was inderdaad een brilliant wetenschapper die met zijn theorieën de kennis over de wereldwijde flora (en de rest van het dierenrijk) op een groter voetstuk heeft geplaatst. Hij was een groot denker en kan als geen ander de kennis die hij had overbrengen aan anderen.

Maar botanische reizen maakte hij nauwelijks. En dan komen al die andere botanici in beeld. Botanici is een te beperkte titel. Wetenschappers waren het vaak. De meeste hadden een studie gedaan, een medische studie of een studie natuurwetenschappen of iets dergelijks. Dit was gewoon in die tijd. Het specialisme botanici kwam later pas. Zij hebben de wereldzeeeën afgezeild naar andere continenten en daar plantenmateriaal verzameld

Linnaeus heeft dit materiaal lang niet allemaal gezien. Wel had hij intensief correspondentie met veel van deze botanici. Zo kwam zijn verzamelde werk Species Plantarum tot stand. Maar andere botanici publiceerde ook en hanteerde vaak ook het indelingssysteem en de nomenclatuur die Linnaeus had bedacht.

Andere botanici staan in de lijst omdat ze in een tijd leefde toen niet elke plant werd beschreven een boek publiceerde waarin wel een logische volgorde zat met beschreven planten. Of het gepubliceerde boek was zo baanbrekend dat tientallen jaren na het uitkomen ervan er nog steeds uit werd geciteerd.

William Townsend Aiton

William Townsend Aiton ( 1731 – 2 februari 1793 ) was een Schotse botanicus die leiding gaf aan de eerste fase van de groei van de Royal Botanic Gardens in Kew , de eerste catalogus publiceerde en een onophoudelijke campagne leidde om nieuwe planten voor de tuin te verwerven. Hij beschreef meerdere soorten en geslachten die nieuw waren voor de wetenschap. Zijn zoon, ook een botanicus, heette William Townsend Aiton.

Biografie

Aiton werd geboren aan de rand van Hamilton , nadat hij het beroep van tuinieren had geleerd. In 1754 verhuisde hij naar Londen , waar hij de taken op zich nam van assistent van Philip Miller , destijds hoofdinspecteur van de Chelsea Physic Garden .

Nadat hij een reputatie had opgebouwd als een uitstekende tuinman en taxonoom , werd hij in 1759 benoemd tot directeur van de nieuw opgerichte Kew Royal Botanic Gardens , een functie die hij tot aan zijn dood bekleedde.

Als directeur van Kew Gardens introduceerde hij talloze verbeteringen en deed onophoudelijk onderzoek naar nieuwe soorten om daarin te introduceren, waardoor een buitengewoon netwerk van corresponderende verzamelaars ontstond dat destijds de hele aarde besloeg .

In 1789 publiceerde hij de Hortus Kewensis , een catalogus van planten die in Kew werden gekweekt, waarin hij de beschrijving van enkele honderden nieuwe soorten en de definitie van meer dan een dozijn nieuwe geslachten opnam. Een herziene en uitgebreide editie van de Hortus Kewensis werd in 1810 - 1813 gepubliceerd door zijn oudste zoon, William Townsend Aiton ( 1766 - 1849 ), die hem was opgevolgd als directeur van Kew Gardens en die van koning George IV de opdracht had gekregen om de tuin te ontwerpen. Brighton Pavilion- tuinen .

Publicaties

  • Hortus Kewensis (1789), een (herziene) catalogus van de in de Kew Gardens gekweekte soorten. In 3 delen, nieuwe editie in 5 delen 1810-1813), waarin hij 6.000 planten beschreef, waaronder 500 soorten die nieuw zijn voor de wetenschap

Bronnen

Dit artikel is samengesteld uit meerdere Wikipagina's, andere websites en publicaties uit boeken e.d.

De gebruikte Wikipagina's zijn: