Bronvermelding

Eigenlijk een oude benaming die u niet op elke site tegenkomt, maar omdat ik mijn informatie niet alleen van het net haal maar ook een boek open sla volgt hier een lijst met boeken.

Lijst met bronnen

 • Planten en hun naam door H. Kleijn  ISBN 90 290 4467 5
 • Nederlandse oecologische flora door Weeda en Westra ISBN 90 6301 018 4
 • Tirions Nieuwe Bloemengids ISBN 90 5121 068 X
 • Onze flora door Dr. A.C. Oudemans
 • Geneeskrachtige planten door de vereniging "Vrienden van het Nederlands Openluchtmuseum" Arnhem
 • Van vergeet-me-nietje tot gebroken hartje door Har Brok ISBN 90 6291 751 8
 • Plantennamen nader verklaard door Wim Oudshoorn ISBN 978 90 215 45431
 • Het groot woordenboek der Nederlandse taal (ook op internet).
 • DECONINCK, W. De verklaring van de Nederlandse plantennamen van een honderdtal kruidachtige, wilde planten die in Vlaanderen algemeen voorkomen. In: Jaarboek 2011 van de Vereniging voor het onderwijs in de biologie, de milieuleer en de gezondheidseducatie, blz. 43 - 90
 • Heukels' flora van Nederland ISBN 90 01 38003 4
 • Geillustreerde flora van Nederland H.W. Heinsius en Jac. P. Thijsse 
 • Vele andere boeken over kruiden en planten die vervolgens weer citeren uit andere boeken