Etyomology

De definitie volgens Wikipedia van het woord Etymologie is "is het deelgebied van de taalkunde dat de herkomst van woorden bestudeert. De etymologie van een woord is de historische verklaring voor de manier waarop de vorm van het woord tot stand is gekomen; daarom wordt het ook wel de woordherkomst". Ik ben geen etymoloog, heb ook geen academische titel in die richting en ik volg er ook geen opleiding voor. Ik ben postbode met een grote voorliefde voor de Nederlandse flora. Het is ook niet de bedoeling, om het maar deftig te zeggen, dat iemand aan deze site rechten ontleend. Het zijn allemaal mogelijke verklaringen gebaseerd op vertalingen, onderzoek en enig verstand. Hoe ik te werk ben gegaan wordt verteld in de volgende alinea.

Werkwijze

Wat ik wel heb gedaan is heel vaak vertalen. Veel namen zijn te verklaren door ze goed te vertalen. Op internet zijn veel Academische woordenboeken te vinden. Wat ook handig is om per land lid te worden van botanische Facebook groepen. Daar zit de kennis. Soms zijn mensen speciaal geschoold en weten zij de antwoorden. Een rechtstreekse vraag aan een professor verbonden aan het Natuurhistorisch museum van een land wil ook helpen. Natuurlijk heb ik de nodige boeken van mensen gelezen die het een en ander al voor mij hebben uitgezocht. Ik ga tenslotte niet twee keer het wiel uitvinden. Gewoon toestemming vragen kan ook. En heel soms biedt iemand zelf hulp aan. Ook zijn hele oude plantenboeken gedigitaliseerd zodat ik het kan nalezen.

Copyright

Op alle inhoud van deze site zit geen copyright. Dit betekent dat iedereen alles mag gebruiken. De inhoud is ook niet geheim. Iedereen kan hetzelfde doen wat ik heb gedaan. Het kost alleen heel veel tijd. Ook de foto's zijn openbaar. Mijn inziens kan elk mens een fatsoenlijke foto maken van een plant. Zeker met de huidige generatie camera's. Al blijft het natuurlijk een vak. Ik kan het weten want fotografie is een van de weinige dingen waar ik wel een opleiding voor heb gedaan. Ook een website opzetten is voor iedereen mogelijk. Al hoewel het natuurlijk handig is als je een zoon hebt die ICT studeert. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat iemand zijn site opleukt met foto's en tekst van deze site en dan met de eer strijkt. Dat doe ik zelf ook niet. Ik heb volgens mij eerlijk verteld waar de informatie op deze site vandaan komt. Waar dat nodig was heb ik toestemming gevraagd. Als iemand toch dingen tegenkomt die volgens hem/haar toestemming vereisen hoor ik dit graag!