Bronvermelding

Eigenlijk een oude benaming die u niet op elke site tegenkomt, maar omdat ik mijn informatie niet alleen van internet haal maar ook uit boeken volgt hier een lijst met sites én boeken. Bedenk wel dat een citaat uit een boek wel kan maar klakkeloos kopiëren niet altijd kan en dat daar toestemming voor gegeven moet worden.

Lijst met websites

De Nederlandse plantennamen komen allemaal van verspreidingsatlas.nl

De officiële wetenschappelijke namen komen allemaal van ipni.org en van wordfloraonline.org

Alle beschrijvingen over Ecologie en verspreiding zijn geschreven door Klaas Dijkstra van de website Wilde-planten.nl

De lijst met Friese plantennamen is o.a. tot stand gekomen m.b.v. deze site

De lijst met Engelse plantennamen is o.a tot stand gekomen m.b.v.  wildflowerfinder.org

De lijst met Duitse plantennamen is o.a. tot stand gekomen m.b.v. floraweb.de

De lijst met Franse plantennamen is o.a tot stand gekomen m.b.v. inpn.mnhn.fr

De lijst met Spaanse plantennamen is o.a tot stand gekomen m.b.v. anthos.se en floraiberica.se

De lijst met Italiaanse plantennamen is o.a. tot stand gekomen m.b.v .driade.units.is

De lijst met wilde Zweedse plantennamen is o.a tot stand gekomen m.b.v. artefacta.se

De lijst met Noorse plantennamen is o.a tot stand gekomen m.b.v. artsdatabanken.no

De lijst met Deense plantennamen is o.a tot stand gekomen m.b.v. naturbasen.dk

De verspreidingskaartjes van alle planten op deze site in Engeland staan op bsbi (Botanical Sociëty of Britain $ Ireland)

De verspreidingskaartjes van alle planten op deze site in Zweden staan op Artefacta

Elk land heeft op Facebook een botanische vereniging met mensen die veel verstand hebben van de flora in dat land.

Dit Latijns woordenboek is erg handig bij wetenschappelijke namen.

Een online academisch Zweeds woordenboek is te vinden op saob.se

Een online academisch Noors woordenboek is te vinden op naob.no

Een online academisch Deens woordenboek is te vinden op ortnet.dk/ddo

Een algemeen woordenboek is o.a. te vinden op glosbe.com

De scans uit de Flora Batava zijn afkomstig van het Teylers museum

Deze lijst van auteursaanduidingen in de botanische nomenclatuur heb ik o.a gebruikt om de wetenschappelijke plantennamen nader te verklaren.

En dan zijn er een nog oneindige hoeveelheden sites te vinden die nog meer info geven maar net zoals veel boeken, ook veel van elkaar citeren. 

Lijst met boeken

Verklarend woordenboek van wetenschappelijke plantennamen ISBN 9789025495350

Planten en hun naam door H. Kleijn  ISBN 90 290 4467 5

Nederlandse oecologische flora door Weeda en Westra ISBN 90 6301 018 4

Tirions Nieuwe Bloemengids ISBN 90 5121 068 X

Onze flora door Dr. A.C. Oudemans

Geneeskrachtige planten door de vereniging "Vrienden van het Nederlands Openluchtmuseum" Arnhem

Van vergeet-me-nietje tot gebroken hartje door Har Brok ISBN 90 6291 751 8

Plantennamen nader verklaard door Wim Oudshoorn ISBN 978 90 215 45431

Het groot woordenboek der Nederlandse taal (ook op internet).

DECONINCK, W. De verklaring van de Nederlandse plantennamen van een honderdtal kruidachtige, wilde planten die in Vlaanderen algemeen voorkomen. In: Jaarboek 2011 van de Vereniging voor het onderwijs in de biologie, de milieuleer en de gezondheidseducatie, blz. 43 - 90

Heukels' flora van Nederland ISBN 90 01 38003 4

Geillustreerde flora van Nederland H.W. Heinsius en Jac. P. Thijsse 

Vele andere boeken over kruiden en planten die vervolgens weer citeren uit andere boeken