Carolus Clusius (1526-1609)

 

Carolus Clusius

In de zestiende eeuw werd Carolus Clusius (de Verlatijniseerde versie van Charles de l'Écluse) geboren. Deze naam duikt vaak op als men het heeft over beroemde botanisten. Hij heeft onder andere het Cruydeboeck  van Rembert Dodoens in 1557 in het Frans vertaald en is verbonden geweest aan de hortus botanicus in Leiden. Ook speelde hij een grote rol bij de verspreiding van de aardappel en de tulp in Europa.

van 1526 tot 1573

 

Carolus Clusius werd geboren op 18 Februari 1526 in Arras in België. Ook in België studeerde hij af in rechten en in Frankrijk studeerde hij ook medicijnen en plantkunde. De omgeving van Montpellier (waar hij plantkunde studeerde)  met de rijkdom aan planten stimuleerde zijn interesse in planten.
In 1564 hield hij zijn eerste expeditie en doorkruiste twee jaar lang Spanje en Portugal, waar hij meer dan 200 nieuwe plantensoorten ontdekte, verzamelde en beschreef. In de daaropvolgende jaren verbleef hij te Moerkerke in Vlaanderen, waar hij Spaanse en Portugese plantkundige boeken in het Latijn vertaalde. Daarna schreef hij zijn eerste eigen werk over de flora van Spanje en Portugal dat in 1576 verscheen. Op een lange reis in Engeland in 1571 leerde hij een Spaans boek over de Flora van de Nieuwe wereld (Amerika) kennen, dat hij in drie jaar ook vertaalde in het Latijn.

van 1573 tot 1583

Vanaf 1573-1577 was hij hofbotanicus Wenen, waar hij een geneeskrachtige kruidentuin aanlegde. Na het overlijden van zijn patroon, werd hij ontslagen door diens opvolger keizer Rudolf II. Clusius bleef tot 1588 in Wenen om onderzoek te doen naar de lokale flora.Hij geldt als de eerste geleerde die door het houden van botanische excursies de belangstelling wekte voor de Oostenrijkse alpenflora. Hij publiceerde zijn observaties van de Oostenrijkse flora en die van Hongarije in Rariorum aliquot stirpium, per Pannoniam, Austriam, & vicinas quasdam provincias observatarum historia (1583).

vanaf 1584

Na Wenen vestigde hij zich in Frankfurt am Main, waar hij hoofdzakelijk vertalingen maakte, waarna hij vanaf 1594 professor aan de universiteit van Leiden werd en daar de Hortus botanicus Leiden leidde. In 1930 en 1931 werd een reconstructie van de hortus uit de tijd van Clusius, de Clusiustuin aangelegd met behulp van de plattegrond uit 1594 en de beplantingslijsten uit 1593.

Overlijden

Carolus Clusius heeft onder andere in Nederland uit het Middellandse Zeegebied de Ranunculus, de anemoon,  de Iris en de Narcis geïntroduceerd. Hij is op 4 April 1609 in Leiden overleden.