Aardbeiklaver

Algemeen

Zoals de verklaring al aan geeft is deze plant pas goed te herkennen bij vruchtvorming. Anders is hij snel te verwarren met Witte Klaver (Trifolium repens) of Rode klaver (Trifolium pratense). Hij houd van brakke en zilte grond. Vandaar dat je hem vooral in de kust provincies en waddeneilanden en langs de grote rivieren tegen komt. Aarbeiklaver bloeit In Juni tot September. 

Er komen minstens 16 soorten Klaver (Trifolium) in het wild voor in Nederland:

Het is dan ook niet overbodig om te zeggen dat een goede flora bij deze familie best handig is.

verklaring Nederlandse naam

De naam van deze plant heeft te maken met de vorm van het vruchthoofdje. Dit is namelijk opgeblazen en heeft de vorm van een aardbei.

Volgens veel Etymologen is de herkomst van het woord Klaver onzeker. Het kwam al voor in het Middelnederlands (tussen 1200 en 1500) als Klever en Clavere. Het woord zou ook afgeleid kunnen zijn van het Oudgermaanse Cloefre, wat wil zeggen Splitsen of Klieven en dat zou slaan op het in drieén gespleten blad.

Namen in andere talen

  • English: Strawberry clover
  • Français: Trèfle fraise
  • Deutsch: Erdbeerklee
  • Espanõl: fresa de burro
  • Italiano: Trifoglio a fragola
  • Svenska: Smultronklöver
  • Norsk: Jordbærkløver
  • Dansk: Jordbær-Kløver
  • Suomalainen: Rakko apila

Verklaring van Buitenlandse namen

De Engelse naam is Strawberry clover. Dit is de Engelse vertaling voor de Nederlandse naam.

Voor de verspreiding van Aardbeiklaver in Engeland zie deze kaart

De Franse is Trèfle fraise. Dit is de Franse benaming voor de wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Erdbeerklee. Dit is de Duitse benaming voor ook de Nederlandse naam.

Voor de verspreiding van Aardbeiklaver in Duitsland zie deze kaart.

De Spaanse naam is het zelfde als bij ons behalve de naam  Fresa betekent "Aardbei" en "de burro" van ezel". Wat de vorm van het bloemhoofdjes zou weergeven.

De Italiaanse naam is het zelfde als bij ons, Aardbeiklaver. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse naam kent meerdere varianten. Smultronklöver is vertaald Aardbeiklaver.

Voor de verspreiding van Aardbeiklaver in Zweden zie deze kaart

De Noorse en Deense naam is het zelfde Jordbærkløver, Aardbeiklaver.

De Finse naam Rakkoapila is letterlijk vertaald Blaasklaver.

Ecologie & Verspreiding Floron

Ecologie

Bodem
Zonnige plaatsen op vochtige tot natte, matig voedselrijke, vaak brakke of zilte grond (zand, zavel en klei).

Groeiplaats
Grasland (brak grasland, uiterwaarden, hooiland, weiland en buitendijks grasland), bermen, langs fietspaden, langs 's winters gepekelde autowegen, rivierdijken, kwelders (hoge delen van kwelders of schorren), waterkanten (slootkanten, langs brakke kreken en langs drinkpoelen) en opgespoten grond.

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen in Zeeland en langs de zeekust in het Waddengebied, plaatselijk vrij algemeen in het rivierengebied, het noordelijk zeekleigebied, langs de kust van Noord-Holland en langs het IJsselmeer. Elders zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Vrij algemeen in het kustgebied (met name de Polders) en vrij zeldzaam in de Schelde- en de Leievallei en in het Maasgebied. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Wallonië
Zeldzaam in Brabant, in het Maasgebied en in de zuidelijke Ardennen.

Wereld
In Europa noordelijk tot in Zuid-Schotland en het Oostzeegebied. Ook in Zuidwest-Azië en Noord-Afrika. Ingeburgerd in Noord-Amerika, Argentinië, Nieuw-Zeeland en Australië

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Verspreiding Aardbeiklaver

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's