Akkerboterbloem (Ranunculus arvensis)


Algemeen

Het volgende verhaal dat op de site van Floron staat verklaard prima waarom deze plant vroeger vaker werd waargenomen dan nu. "De standplaats van Akkerboterbloem is een open, vrij droge kalkrijke en leemrijke akker, vooral onder wintergraan. De zaden rijpen eerder dan het graan en worden door de haakvormige uitsteeksels door mens en dier verspreid. Vooral de schapen die na de oogst het land begraasden namen de zaden in hun vacht mee. Deze akkergebonden soort is de laatste tientallen jaren vrijwel geheel uit ons land verdwenen. Aangepast aan de oorspronkelijke landbouwmethodes van schoffelen dan zaaien, is er nu geen kans meer voor deze plant. Machinaal werken, sterke bemesting en chemische bestrijding hebben voor vrijwel geheel verdwijnen gezorgd. In Zuid-Limburg en langs de IJssel zijn nog enkele groeiplaatsen."

Dit verklaard ook waarom Akkerboterbloem nu op de rode lijst staat als Zeer bedreigd. Hij is door het bovenstaande verhaal dan ook zeer sterk achteruitgegaan (75-100%)

Verklaring Nederlandse naam

Het bovenstaande verhaal verteld precies waar deze boterbloem het liefst groeit "een open, vrij droge kalkrijke en leemrijke akker, vooral onder wintergraan".

De gele kroonbladeren hebben een boterachtig, waterafstotend, oppervlak waar de plant zijn naam aan ontleend. Een mooi verhaal over de gele kleur is te vinden op een pagina van Nature Today.

Namen in andere talen

  • English: Corn Buttercup
  • Français: Renoncule des champs
  • Deutsch: Ackerhahnenfuss
  • Espanõl:
  • Italiano: Ranuncolo dei campi
  • Svenska: Åkerranunkel
  • Norsk: Piggsoleie
  • Dansk: Ager-Ranunkel

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is 

De Franse naam is 

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen op vrij droge tot vochtige, matig voedselrijke, kalkrijke, leemrijke grond (leem, zandige klei, klei, mergel en löss).

Groeiplaats
Akkers (wintergraanakkers), zelden op ruderale plaatsen en op omgewerkte grond.

Verspreiding

Nederland
Zeer zeldzaam in Zuid-Limburg en misschien nog in het rivierengebied. Vroeger ook elders.

Vlaanderen
Zeer zeldzaam. Zeer sterk afgenomen.

Wallonië
Zeldzaam in de zuidelijke Ardennen.

Wereld
Oorspronkelijk uit Midden-Europa. In het Middellandse-Zeegebied, oostelijk tot in Noord-India en noordelijk tot in West- en Midden-Europa. Ingeburgerd in Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding

verspreidingskaart Akkerboterbloem

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's