Akkerdistel

Algemeen

Zoals de verspreidingskaart laat zien de Akkerdistel komt overal voor Deze plant maakt ondergrondse stengels (rizomen).  Deze stukjes rizoom kunnen dan weer een plant vormen, waardoor de plant een zeer lastig onkruid is. Ze wordt dan ook wel boerenplaag genoemd. Akkerdistel bloeit vanaf Juni tot ver in September.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Nederlandse naam

Deze distel komt algemeen voor. Op zowel akkers als vele andere plaatsen.

Het woord Distel is niet zo makkelijk te verklaren. Op etymologiebank.nl is een mogelijke uitleg te lezen.

Namen in andere talen

  • English: Creeping Thistle, Californian/Canada Thistle
  • Français: Cirse des champs
  • Deutsch: Ackerdistel
  • Espanõl: Cardo cundidor
  • Italiano: Cardo campestre
  • Svenska: Åkertistel
  • Norsk: Åkertistel
  • Dansk: Ager-Tidsel

Verklaring Buitenlandse namen

Er zij 2 Engelse namen:

    1. Creeping kan je vertalen met "stiekem kruipend"  omdat deze plant onder de grond "stiekem" doorgroeit en ergens anders weer boven komt. Het is een lastig onkruid. Mede door de eigenschap van de wortels van deze plant. Een klein stukje is al genoeg om een nieuw exemplaar te vormen. Dit heet vegetatief vermeerderen.
    2. De namen Californian en Canada/Canadanian Thistle duiden op het feit dat de Akkerdistel een invasieve soort is (hij komt hier niet van origine voor). Hij is per ongeluk meegekomen uit die landen

Voor de verspreiding van Akkerdistel in Engeland zie deze kaart

De Franse naam Circe des champ. Dit is de Franse benaming voor de wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is dezelfde als de Nederlandse naam.

De Spaanse naam is Cardo cundidor. Cardo betekent "distel" en Cundidor betekent letterlijk "incidenteel/adventiefwortel", dit geeft volgens mij aan dat de plant opkomt waar je hem niet verwacht/wil hebben.

De Italiaanse naam is Cardo campestre. Cardo betekent "distel" en Campestre betekent "cross-country" wat weergeeft dat deze plant overal in het land voorkomt. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse, Noorse en Deense naam zijn het zelfde als de Nederlandse naam.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige of zelden licht beschaduwde, open plaatsen op matig droge tot vochtige, voedselrijke, zwak zure tot kalkrijke, omgewerkte grond (klei, leem, löss, mergel, lemig zand of zand vermengd met schelpgruis of stenig materiaal, zelden op verdroogd veen).

Groeiplaats
Waterkanten (ruige oevers, aanspoelselgordels langs rivieren en langs zeearmen), akkers (graanakkers), grasland (open plekken in weiland en hooiland), bermen, heide (op lemige plekken en langs schelpenpaadjes), ruderale plaatsen, ruigten, bossen (loofbossen en jonge bosaanplantingen), kapvlakten, wanden van afgravingen, opgespoten grond, drooggevallen zandplaten, ingedijkte zandplaten, op vloedmerk in brakke omgeving en zeeduinen (aan de rand van strandvlakten, noordhellingen en duinvalleien).

Verspreiding

Nederland
Zeer algemeen.

Vlaanderen
Zeer algemeen.

Wallonië
Zeer algemeen.

Wereld
Bijna wereldwijd in gematigde streken.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Verspreiding Akkerdistel

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's