Trifolium hybridum - roosa (rootsi) ristik


Algemeen

De Basterdklaver wordt gebruikt als voedergewas  (al sinds de 18e eeuw) voor rundvee en is dan ook te vinden tussen het gras en op braakliggend terrein. Hij bloeit het hele jaar door. Eerst in de kleur wit later rood aanlopend. De plant vormt geen wortels op de stengel als deze de grond raakt en verschilt hiervan met Witte Klaver  (Trifolium repens). Er is nog meer verschillen, te vinden in de betere flora.

Er komen minstens 16 soorten Klaver (Trifolium) in het wild voor in Nederland:

Niet alle planten met naam klaver vallen in dezelfde familie. Sommige planten, zoals de behoren tot de Trifolium familie, sommige tot de Melilotus familie, sommige tot de Oxalis familie, sommige tot de Lotus familie en sommige hebben een eigen familie 

Verklaring Nederlandse naam

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is het geen basterdvorm van Witte of Rode klaver. Het is echt een eigen soort. En ja een Klaversoort.

Namen in andere talen

  • English: Alsike clover
  • Français: Trèfle élégant
  • Deutsch: Alsikeklee, Schweden-Klee
  • Espanõl: Hibridotrébol
  • Italiano: Trifoglio ibrido comune
  • Svenska: Alsikeklöver
  • Norsk: Alsikekløver
  • Dansk: Alsike-Kløver

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie & verspreiding

Bastaardklaver staat op zonnige, open, vochtige, matig stikstofrijke, zwak basische en voedselrijke bodems (leem, lemig zand en klei). Ze verdraagt enig zout goed, beweiding matig en droogte zelfs slecht. De plant groeit in uiterwaarden en hooilanden, in bermen, graslanden en op dijken, op braakliggende grond en langs bospaden, op stortplaatsen en spoorwegterreinen, in leem-, klei- en kiezelgroeven en op industrie- en haventerreinen. Ze wordt echter ook ingezaaid. Het herkomstgebied valt niet meer scherp te omlijnen maar is waarschijnlijk Midden- en Zuidoost Europa. Deze zoetgeurende klaver is als landbouwgewas al sinds de 18e eeuw ingeburgerd in vele gematigde streken. De soort is in ons land plaatselijk algemeen, maar vrij zeldzaam in het duingebied. Ze kan lijken op Witte klaver, men lette daarom op het al of niet kruipen en wortelen van de stengel (wel bij Witte klaver) en het feit of de kelk vijf- of tien nervig is (tien nervig bij Witte klaver).

CC-BY-SA 3.0 René van Moorsel, 2015

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding

Verspreidingskaart Basterdklaver

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's