Ranunculus sardous


Algemeen

Overal lees je dat deze plant op de knolboterbloem (Ranunculus bulbosus) lijkt en dat is ook zo maar er zijn wel degelijk verschillen. Uiteraard te vinden in de betere Flora. Die afstaande haren op de gehele plant zijn goed te zien. Maar niet zo erg als bij bijv. de Kromhals (Anchusa arvensis) of het Behaard breukkruid (Herniaria hirsuta). De laatst genoemde twee planten zijn overigens absoluut geen familie. de Behaarde boterbloem bloeit in Mei tot en met September.

Verklaring Nederlandse naam

Op de stengel van deze Boterbloem zijn duidelijk afstaande haren te zien.

De gele kroonbladeren hebben een boterachtig, waterafstotend, oppervlak waar de plant zijn naam aan ontleend. Een mooi verhaal over de gele kleur is te vinden op een pagina van Nature Today.

Namen in andere talen

  • English: Hairy buttercup
  • Français: Renoncule sarde
  • Deutsch: Sardischer Hahnenfuß
  • Espanõl:
  • Italiano: Ranuncolo sardo
  • Svenska: Sydsmörblomma, Sydranunkel
  • Norsk: Ballastsoleie
  • Dansk: Stivhåret Ranunke

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, min of meer open plaatsen (pionier) op vochtige tot vrij natte, voedselrijke tot zeer voedselrijke, kalkhoudende tot vrij kalkarme, maar niet te zure, dichtgeslagen grond (leem, löss, klei en kleiig veen). Ook op brakke plaatsen.

Groeiplaats
Grasland (open plekken, vaak in nat en brak weiland), dijken, akkers (wintergraanakkers op leem of löss en bij ingangen van akkers), braakliggende grond, langs spoorwegen, wegranden en in de zeeduinen (langs duinpaden).

Verspreiding

Nederland
Plaatselijk vrij algemeen in Zeeland, Noord- en Zuid-Holland en in het Waddengebied en vrij zeldzaam in Zuid-Limburg en langs het IJsselmeer. Elders zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Algemeen, maar zeer zeldzaam in de Kempen.

Wallonië
Vrij algemeen in Brabant en in het Maasgebied. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Wereld
West-, Midden- en Zuid-Europa en Noord-Afrika. Ingeburgerd in o.a. Noord-Amerika.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding

Verspreidingskaart Behaarde boterbloem

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's