Bermooievaarsbek

Algemeen

Deze iets wat grotere Ooievaarsbek (groter dan bijv. Robertskruid, Zachte ooievaarsbek of Slipbladige ooievaarsbek) kom je echt heel verspreid tegen. Zowel in de natuur als in de stad. Wat dat betreft doet hij zijn naam "Berm " ooievaarsbek eer aan.

Verklaring Nederlandse naam

De verklaring voor het woord Berm spreekt voor zich, de voorkeursplaats om te groeien voor deze plant.

Ooievaarsbek komt door de vorm van de vrucht die lijkt op de snavel van een Ooievaar. Eigenlijk van een Kraan vogel volgens de wetenschappelijke verklaring. Maar aangezien deze vogel niet vaak voorkomt in Nederland is de Ooievaar met een "kraanhals" een waardige opvolger.

Namen in andere talen

  • English: Hedgerow Cranes-bill
  • Français: Géranium des Pyrénées
  • Deutsch: Pyrenäen-Storchschnabel
  • Espanõl: Geranio de los Pirineos
  • Italiano: Geranio dei Pirenei, Geranio pirenaico
  • Svenska: Skuggnäva
  • Norsk: Askerstorknebb
  • Dansk: Askerstorkenebb

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Hedgerow Cranes-bill: Hedgerow betekent "haag" en Cranes-bill betekent "kraanhals".

Voor de verspreiding van Bermooievaarsbek plant in Engeland zie deze kaart

De Franse naam is Géranium des Pyrénées. Dit is de Franse benaming voor de wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is  Pyrenäen-Storchschnabel:  Pyrenäen betekent natuurlijk "Pyreneeën" en  Storchschnabel bestaat uit twee delen Storch wat "Ooievaar" betekent en Schnabel wat "snavel" betekent.

De Spaanse naam is  Geranio de los Pirineos: Dit betekent "Geranium uit de Pyreneeën".

Er zijn twee Italiaanse namen. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde namen kunnen ook nog varianten hebben.

  1. Geranio dei Pirenei. Dit is de Italiaanse benaming voor ook weer de wetenschappelijke naam.
  2. Geranio pirenaico. Dit is een kleine plaatselijke variant op de vorige naam.

De Spaanse naam is  Geranio de los Pirineos: Dit betekent "Geranium uit de Pyreneeën".

De Zweedse naam is Skuggnäva: Skugg komt van Skugge/Skogge/Skygge dat "schaduw" betekent. Dit benadrukt dat deze plant het beste groeit in de schaduw. Näva betekent "snavel". Dit vanwege de snavelvormige vrucht die de plant krijgt na de bloei.

Voor de verspreiding van Bermooievaarsbek in Zweden zie deze kaart.

De Noorse en Deense naam is gelijk, Askerstorkenebb. Asker is een plaatsje in Noorwegen (vlak bij Oslo) waar de plant voor het eerst in het wild is gevonden (in 1882) in de buurt van Denemarken. Storken betekent "van de ooievaar" en Næb "snavel".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen op matig droge tot vochtige, matig voedselrijke vtot voedselrijke, goed doorlatende, zwak basische grond (zand, zavel, löss en klei). Bermooievaarsbek verdraagt sterke temperatuurswisselingen.

Groeiplaats
Bermen, rivierdijken, langs spoorwegen (spoordijken), heggen en struwelen, ruderale plaatsen, omgewerkte grond, braakliggende grond, akkers en ruigten.

Verspreiding

Nederland
Vrij zeldzaam in Zuid-Limburg, het rivierengebied, de kustprovincies en in stedelijke omgeving. Elders zeer zeldzaam. Niet op de Waddeneilanden.

Vlaanderen
Vrij algemeen in de Leemstreek, het Maasgebied en het kustgebied. Elders vrij zeldzaam, maar zeldzaam in de Kempen.

Wallonië
Vrij algemeen in de Leemstreek, het Maasgebied en in de zuidelijke Ardennen. Elders vrij zeldzaam en zeer zeldzaam in de Hoge Ardennen.

Wereld
Oorspronkelijk uit de bergstreken in Zuid- en Midden-Europa, Zuidwest-Azië, het Zwarte-Zeegebied en Noordwest-Afrika. Sinds de 18de eeuw ook in West-Europa. Plaatselijk ook elders ingeburgerd.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Verspreiding Bermooievaarsbek

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's