Klaproos


Algemeen

Meestal zijn grootte en bloemkleur geen determinatie kenmerken. Maar in dit geval valt deze kleinere en blekere Klaproos wel op om eens nader te bekijken. Hij komt algemeen voor in heel Nederland dus een betere flora is best handig om te kijken welke het is van de 7 rode Klaprozen. Bleke klaproos bloeit in Mei tot en met Augustus.

Er komen minstens 7 soorten Klaprozen/Papavers (Papaver) in het wild voor in Nederland:

Verklaring Nederlandse naam

Bleke wordt hierboven al genoemd. Vaak is een Klaproos helderrood behalve deze dan.

De plant dankt haar naam aan een oud kinderspelletje. Je kunt een bloemblad tot een bolletje vouwen en vervolgens kapot slaan tegen je voorhoofd of tegen de rug van je hand. De samengedrukte lucht doet het kleine bolletje met een klap openspring. Een oud verhaal bevestigd dit. De botanicus L. Fuchs (1543) schrijft, de naam Klaproos heeft zijn oorsprong te danken aan een kinderspelletje ‘De kinderen hebben het genuechte met dessen bloemen, went sij legghen de bladeren tusschen haer handen oft op haer voorhooft, ende sy doen die clappen oft geluyt geuven, ende daerom so heet dit cruyt Clapper rose.

Namen in andere talen

  • English: Long-headed Poppy
  • Français: Pavot douteux
  • Deutsch: Saat-Mohn
  • Espanõl:
  • Italiano: Papavero a clava
  • Svenska: Papaver dubium
  • Norsk: Brakkvalmue
  • Dansk: Gærde-Valmue

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen (pioniervegetatie) op omgewerkte, droge tot vochtige, neutrale tot vrij kalkarme, matig voedselrijke tot zeer voedselrijke grond (zand, leem, zavel, lichte klei, löss, mergel en stenige grond).

Groeiplaats
Akkers (graanakkers en akkerranden), bermen, langs spoorwegen (spoorwegterreinen), industrieterreinen, ruderale plaatsen, puin, zeeduinen (ruderale plaatsen), omgewerkte grond en braakliggende grond.

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen, maar zeldzaam in het noordoosten van het land, op de Veluwe en in Flevoland.

Vlaanderen
Vrij algemeen, maar wat minder in de Leemstreek.

Wallonië
Vrij algemeen, vooral in de Ardennen.

Wereld
Oorspronkelijk uit Europa. In het Middellandse Zeegebied en in het grootste deel van Europa. Ingeburgerd in o.a. Noord-Amerika en Australië.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke Nederlandse verklaring

Verspreiding

Verspreiding Bleke klaproos

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten