Boerenwormkruid

Algemeen

Vlak voor de bloei, lijken De bladeren van Boerenwormkruid een beetje op die van Jocobskruiskruid (Jacobea vulgairs),  maar dat is dan ook het enige. De gele bloemen hebben alleen buisbloemen en lijken dus op gele knopjes. Hij bloeit van Juli tot en met September.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Nederlandse naam

Er zijn twee verklaringen:

 1. Het was een plant die de boeren gebruikten om hun gronden af te bakenen. De gele bloemknopjes staken fel af tegen het omringende groen.
 2. De plant werd vroeger door de landelijke (boeren) bevolking gebruikt als wormverdrijvend middel.

Namen in andere talen

 • English: Tansy, golden buttons
 • Français:Tanaisie commune
 • Deutsch: Rainfarn
 • Espanõl: Hierba lombriguera
 • Italiano: Tanaceto comune,  Erba-amara selvatica
 • Svenska: Renfana
 • Norsk: Reinfann
 • Dansk: Rejnfan

Verklaring Buitenlandse namen

Er zijn twee Engelse namen:

 1. Tansy: Dit woord is afgeleid van Athanaos. De volledige uitleg staat bij het eerste gedeelte van de wetenschappelijk naam van de plant.
 2. golden buttons: Golden betekent "gouden" en Buttons betekent "knoppen. Natuurlijk verwijst dit naar de kleur van de bloemknoppen, zonder straalbloemem dus.

De Franse naam is Tanaisie: Een Franse benaming voor het eerste gedeelte van de wetenschappelijke naam voor deze plant.

De Duitse naam is Rainfarn: Dit woord bestaat uit twee delen. Rein komt van reen. Hiermee wordt de rand bedoeld tussen de akkers, waar onkruiden konden groeien, dus ook Boerenwormkruid. En farn komt van varen en is vanwege de sterk ingesneden vorm van het blad, zoals bij de meeste varens.

De Spaanse naam is Tanaceto: Dit is het Spaanse woord voor het eerste gedeelte van de wetenschappelijke naam van deze plant.

Er zijn twee Italiaanse namen. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde namen kunnen ook nog varianten hebben.

 1. Tanaceto comune. Dit is de Italiaanse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam. Maar de meest gebruikte naam is Tanaceto.
 2. Erba-amara selvatica. Dit betekent letterlijk "kruid-bitter wild". Dit Bittere kruid komt overal in Italië het Wild voor en smaakt bitter. Het werd dan ook alleen gebruikt om het vee mee te ontwormen.

De Zweedse, Noorse en Deense naam is nagenoeg gelijk, Renfana/Reinfann/Rejnfan. Deze namen Renfana worden beschouwd als een verbastering van de Duitse naam, Rainfarn .

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, zelden licht beschaduwde plaatsen op droge tot vaak vochtige, matig voedselrijke tot zeer voedselrijke, zwak zure grond (van grof zand tot rivierklei, ook op stenige plaatsen en maar weinig op veen en zeeklei).

Groeiplaats
Omgewerkte grond, akkers (akkerranden), bermen, langs spoorwegen (spoordijken en spoorwegterreinen), dijken (rivierdijken), humeuze ruigten, braakliggende grond, haventerreinen, industrieterreinen, langs kanalen, tussen straatstenen, tegen muren, bossen (loofbossen op rivier- en beekoeverwallen), waterkanten (aanspoelselgordels in uiterwaarden en op rivierkribben) en wanden van afgravingen.

Verspreiding

Nederland
Zeer algemeen, maar iets minder algemeen in het noordelijk zeekleigebied.

Vlaanderen
Zeer algemeen.

Wallonië
Zeer algemeen.

Wereld
Oorspronkelijk uit Europa en Azië. Nu in alle gematigde en koudere streken op het noordelijk halfrond en plaatselijk in Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Amerika.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Verspreiding Boerenwormkruid

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's