Algemeen

Normaal begin ik bij deze alinea met een interessant of leuk detail van de plant maar één zin bij het kopje Ecologie en Verspreiding van Floron viel mij op "Bospaardenstaart is vrijwel beperkt tot oude bossen, bosranden en houtwallen. De plant groeit bij voorkeur op plaatsen waar het daglicht de bodem raakt.". Meestal is het bij een plant wiens naam met Bos begint juist van schaduw houdt. Ook bij de wetenschappelijke naam bij het woord Sylvatica klopt dit dus ook niet. De "stengelbladen" staan in kransen rond om de (fertiele) stengel. Ze zijn vertakt en hangen een beetje. Bospaardenstaart komt in April en Mei boven de grond.

Er komen minstens 8 Equisetumsoorten in het wild voor in Nederland:

 • Bonte paardenstaart (Equisetum variegatum) - Zeldzaam
 • Bospaardenstaart (Equisetum sylvaticum) - Zeldzaam
 • Heermoes (Equisetum arvense) - Algemeen
 • Holpijp (Equisetum fluviatile) - Alemeen
 • Lidrus (Equisetum palustre) - Algemeen
 • Schaafstro (Equisetum hyemale) - Vrij zeldzaam
 • Reuzenpaardenstaart (Equisetum telmateia) - Zeldzaam
 • Vertakte paardenstaart (Equisetum ramosissimum) - Zeer zeldzaam

Verklaring Nederlandse naam

Wat ik al hierboven zei Bos moet in dit geval letterlijk worden genomen. Het is de voorkeurs bodem voor deze plant

Het woord Paardenstaart heeft natuurlijk te maken met de gelijkenis. In ieder geval met de fertiele stengel (het eerste wat je boven de grond uitkomt van de plant) en de staart van een paard.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Namen in andere talen

 • Frysk: Boskbiezemke
 • English: Wood horsetail
 • Français: Prêle des bois
 • Deutsch: Wald-Schachtelhalm
 • Espanõl: Cola de caballo
 • Italiano: Equiseto selvatico
 • Svenska: Skogsfräken
 • Norsk: Skogsnelle
 • Dansk: Skov-Padderok

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Wood horsetail. Dit is de letterlijke vertaling van de Nederlandse naam.

Voor de verspreiding van Bospaardenstaart in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Prêle des bois.Het woord Prêle stamt af van het Oudlatijnse asprella en dit is later Asper geworden. Het betekend"ruig/hard". Waarschijnlijk verwijzend naar de stengel van elke soort Paardenstaart. De bois betekent "van het bos". Dus totaal is het gelijk een de Nederlandse naam.

De Duitse naam is Wald-Schachtelhalm. Wald betekend "bos". Schachtel betekent "doos" en Halm betekent ook "halm/stengel" Hiermee wordt dus de (vaak) holle stengel mee bedoeld.

Voor de verspreiding van Bospaardenstaart in Duitsland zie deze kaart.

De Spaanse naam is Cola de caballo. Dit betekent "staart van een paard". Tot nu toe heb ik niet meer kunnen vinden. 

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt,

De Italiaanse naam is Equiseto selvatico. Dit is de Italiaanse benaming voor de wetenschappelijke naam. 

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse naam is Skogsfräken. Dit betekent "bospaardenstaart.

Voor de verspreiding van Bospaardenstaart in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Skogsnelle. Skogs betekent "van het bos" en Snelle betekent "spinhaspel". Het gedeelte tussen het punt waar de "zijstengels" uitkomen lijkt op een ouderwets spinhaspel.

De Deense naam is Skov-Padderok. Letterlijk vertaald betekent dit "bos-spinhaspel". Sov betekent "bos". Het gedeelte tussen het punt waar de "zijstengels" uitkomen lijkt op een ouderwets spinhaspel (Padderok)

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Halfbeschaduwde tot beschaduwde plaatsen op vrij droge tot vrij natte, voedselrijke, maar vrij stikstofarme, zwak zure, humusrijke grond, met horizontaal bewegend grondwater (zand, leem en löss). Vaak aan de voet van hellingen, waar engeszins basenrijk grondwater aan de oppervlakte komt.

Groeiplaats
Bossen (loofbossen, soms in naaldbosen, vrij droge voedselrijke bossen, bronbossen, met name op plekken met kalkarm kwelwater, op aarden walletjes in bossen en langs en in droogstaande greppels), bosranden, houtwallen, struwelen en waterkanten (beschaduwde slootkanten en oeverwallen aan de rand van beekdalen).

Verspreiding

Nederland
Zeldzaam op de hogere zandgronden in het oosten, midden en zuiden van het land.

Vlaanderen
Zeer zeldzaam.

Wallonië
Zeldzaam in de Ardennen. Elders zeer zeldzaam.

Wereld
Gebieden met een koud of gematigd klimaat op het noordelijk halfrond.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Bospaardenstaart

Verspreiding Bospaardenstaart

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten