Canadese fijnstraal

Algemeen

Dat verspreiden gaat deze plant goed af. Elk bloemhoofdjes levert duizenden zaadjes. Je ziet hem dan ook overal tussen de stoeptegels opduiken. Canadese fijnstraal heeft dan ook niet of nauwelijks eisen aan de grondsoort. Je kan hem op elk stukje braakliggende grond tegen komen. Tegenwoordig kan je de plant verwarren met de Ruige fijnstraal (Conyza bilbaoana), Hoge fijnstraal (Conyza sumatrensis) en gevlamde fijnstraal (Conyza bonariensis).  Dus de Fijnstraal blijkt een lastige soort om op naam te brengen. Gelukkig heeft Floron een handige determinatietabel gemaakt voor een aantal soorten.Hij bloeit vanaf Juli tot en met de herfst.Hij bloeit vanaf Juli tot en met de herfst.

Er komen in Nederland minstens 7 soorten Fijnstraal (Erigeron) in het wild voor:

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Nederlandse naam

De naam Canadese is als volgt te verklaren. De plant is afkomstig uit Noord-Amerika. Reeds in 1665 werd de soort in Europa ingevoerd. De plant is sindsdien, door haar grote verspreidingskracht, over heel Europa uitgezaaid.

De naam fijnstraal is te danken aan de slanke straalbloemen rondom het gele hartje van buisbloemen. Soms is dit geel erg duidelijk, bijv. bij de Zomerfijnstraal (Erigeron annuus) en Muurfijnstraal (Erigeron karvinskianus). Soms ook niet echt zoals bij de vele andere fijnstralen.

Namen in andere talen

 • English: Canadian horseweed, Fleabane
 • Français: Érigéron du Canada
 • Deutsch: Kanadisches Berufkraut, Weiße dürrwurz
 • Espanõl: Erigeron del canada
 • Italiano: Saeppola canadese
 • Svenska: Kanadabinka
 • Norsk: Hestehamp
 • Dansk: Kanadisk Bakkestjerne

Verklaring Buitenlandse namen

Er zijn twee Engelse namen:

 1. Canadian horseweed: Canadian betekent "Canadees". Dit is de Engelse benaming voor de eerste wetenschappelijke naam. Horseweed betekent "paardenkruid". Dit is een algemene benaming voor (on)kruid dat te vinden is op de paardenweide.
 2. Fleabane: Dit betekent zoiets als "vlooien verdoemer/verdrijver". Vroeger werd deze plant  in de brand gestoken. De rook hiervan zou vlooien verdrijven.

Voor de verspreiding van Canadese fijnstraal in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is  Érigéron du Canada: De andere wetenschappelijke naam is Erigeron canadensis. Dus Érigéron is het eerste deel. Erigeron' is afgeleid van het Griekse termen Eri wat "vroege" en Geron wat "oude man" betekent. Dat alles duidt op het grijs en harige pluisjes (pappus) die zijn toegevoegd aan het aan de top van het zaad. Deze worden prominent zodra de bloemen verwelken.  Du Canada betekent "uit Canada".

Er zijn twe Duitse namen:

 1. Kanadisches Berufkraut: Kanadisches betekent weer "canadees". Berufkraut betekent "beroepskruid". Hiermee word bedoeld dat een beroep gedaan werd gedaan op dit kruid om een bepaalde ziekten/ongemakken te genezen/onderdrukken.
 2.  Weiße dürrwurz:  Weiße betekent "witte". en  Dürrwurz bestaat uit twee delen. Dürr betekent "mager".  Wurz komt van Würze en betekent "kruid". Ik kwam één keer de verklaring tegen dat dit de algemene term is voor planten die niet volledig tot bloei komen en dus een mager uiterlijk vertonen. Deze (witte) fijnstraal voldoet hier helemaal aan.

De Italiaanse naam is Saeppola canadese. Wat Saeppola betekent is mij nog onbekend. Canadese spreekt natuurlijk voor zich... Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse naam is Kanadabinka: Kanada betekent natuurlijk "canadees". Het woord Binka is mij eigenlijk onbekend. Wel wordt het algemeen gebruikt voor een plant uit de Asterfamilie.

Voor de verspreiding van Canadese fijnstraal in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Hestehamp: Dit woord bestaat uit twee delen. Heste komt van Hestia en betekent "paard". Hamp betekent "hennep", maar kan ook "veld" betekenen. Dit laatste is een stuk logischer want met Hennep heeft de plant niets te maken, ook niet met eventuele bijwerkingen. Als je de naam vertaalt met "paardenveld" kom je weer terug op de 1e Engelse naam.

De Deense naam is Kanadisk Bakkestjerne. Kanadisk betekent weer "canadees". Bakke betekent grond/dienblad". Stjerne betekent "ster". Aangezien deze plant niets te maken heeft met Grondster heb ik het vermoeden dat dit heeft te maken met de bloem"bodem" van waaruit de zeer smalle lintbloemen steken. Bakkestjerne is de algemene Deense benaming voor een Aster.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen (pionier en tredplant) op droge, matig voedselrijke tot zeer voedselrijke, omgewerkte of braakliggende, min of meer humusarme, matig zure tot kalkhoudende grond (zand en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Tussen straatstenen, aan de rand van trottoirs langs gevels en muren, wegranden, braakliggende grond, braakliggende akkers, afgravingen (zandafgroeven), haventerreinen, industrieterreinen, bouwterreinen, langs spoorwegen (spoorwegterreinen), plantsoenen, oude muren, verwaarloosde tuinen, langs heggen, zeeduinen (buitenste duinen en randen van zandige strandvlakten), drooggevallen zandplaten, ingedijkte zandige schorren en puinhopen.

Verspreiding

Nederland
Zeer algemeen, maar iets minder algemeen in het noordoosten van het land.

Vlaanderen
Zeer algemeen, maar wat minder algemeen in de Leemstreek.

Wallonië
Vrij algemeen, maar zeldzaam in de Ardennen.

Wereld
Oorspronkelijk uit Noord-Amerika. Tegenwoordig is de plant op veel plaatsen in gematigde en warme streken te vinden. De soort is in de 17e eeuw vanuit Canada in enkele botanische tuinen in Europa ingevoerd en van daaruit later verwilderd. Sinds de 18e eeuw komt de plant voor in Nederland. In Ierland verscheen zij pas in 1978.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Verspreiding Canadese fijnstraal

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten