Citroengele honingklaver

Algeneen

De Citroengele honingklaver is op zich makkelijk herkenbaar. Het is naast de Witte honingklaver (Melilotus alba) de enige klaversoort die wel 60 cm tot wel 1.5 meter  hoog kan worden. Helaas is er nog een klaversoort die veel verwarring schept. De Goudgele honingklaver (Melilotus altissima). Deze wordt ook zo hoog.  Alleen een goede flora kan duidelijkheid bieden. En deze tabel van het forum van waarnemingen.nl is ook erg handig. Want beide bloeien vanaf Juni tot ver in Oktober.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Er komen 4 Honingklaver-soorten (Melilotus) in het wild voor in Nederland:

 • Citroengele honingklaver (Melilotus officinalis) - algemeen
 • Goudgele honingklaver (Melilotus altissimus) - algemeen
 • Kleine honingklaver (Melilotus indicus) - zeldzaam
 • Witte honingklaver (Melilotus albus) - algemeen

Verklaring Nederlandse naam

De citroengele (er is ook een witte variant) bloemetjes van deze plant ruiken naar honing Als deze plant wordt gedroogd komt de sterk geurende stof cumarine vrij en wordt deze geur nog sterker. De plant heet Honingklaver maar is geen Klaver. Vanwege de vorm van de bladeren heet deze plant zo. Alhoewel de vergelijking in dit geval nauwelijks opgaat i.v.m. de getande bladeren. Het lijkt er meer op dat deze plant z'n naam heeft gekregen ter onderscheid van de Witte hangklaver.

Volgens veel Etymologen is de herkomst van het woord Klaver onzeker. Het kwam al voor in het Middelnederlands (tussen 1200 en 1500) als Klever en Clavere. Het woord zou ook afgeleid kunnen zijn van het Oudgermaanse Cloefre, wat wil zeggen Splitsen of Klieven en dat zou slaan op het in drieén gespleten blad.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Namen in andere talen

 • Frysk: Hunichklaver
 • English: Yellow Sweetclover, Ribbed Melilot
 • Français: Mélilot officinal
 • Deutsch: Echter Steinklee
 • Espanõl: Meliloto amarillo
 • Italiano: Meliloto giallo
 • Svenska: Gul sötväppling
 • Norsk: Lækjesteinkløver
 • Dansk: Mark-Stenkløver

verklaring Buitenlandse namen

Er zijn twee Engelse namen:

 1. Ribbed Melilot: Ribbed betekent "geribbeld" en Melilot is het eerste gedeelte van de wetenschappelijke naam. Hiermee wordt de geribbelde stengel van deze plant bedoeld.
 2. Yellow Sweetclover: Yellow betekent "geel". Sweetclover betekent "zoete klaver". Deze plant is niet zomaar geel maar zo geel als een citroen en wordt Sweet genoemd door de geur die alleen nog maar sterker word als de plant gedroogd word.

Voor de verspreiding van Citroengele honingklaver in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Mélilot officinal: Dit is de Franse benaming benaming voor de wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Echter Steinklee. Dit betekent "echte steenklaver". Een "steenklaver" heeft het liefst een "stenige" ondergrond zoals ook bij Ecologie & Verspreiding staat beschreven. Dat deze plant lijkt op klaver is natuurlijk te zien aan het in drieën splitste (langgesteelde) stengelblad. Kennelijk wordt in Duitsland de Citroengele honingklaver de echte Honingklaver genoemd want de Witte honingklaver heet daar Weißer steinklee.

Voor de verspreiding van Citroengele honingklaver in Duitsland zie deze kaart.

De Spaanse naam is Trébol dulce. Trébol betekent "klaver" en Dulce betekent "zoet". 

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Italiaanse naam is Meliloto giallo. Dit is de Italiaanse benaming voor het eerste gedeelte van de wetenschappelijke naam. Giallo betekent "geel".

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse naam is Gul sötväppling. Gul betekent "geel". Sötväppling bestaat uit twee dele Söt betekent "zoet"en Väppling betekent "klaver".

Voor de verspreiding van Citroengele honingklaver in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Lækjesteinkløver. Dit woord is afgeleid van Legesteinkløver wat "dokter honingklaver" betekent. Dit is ongeveer de Noorse benaming voor Melilotus officinalis.

De Deense naam is Mark-Stenkløver. Dit betekent "akker/veld honingklaver.

In veel buitenlandse namen komt het woord Steenklaver terug. Dit laat zich heel makkelijk verklaren.  De plant groeit vaak op ruigten en steenachtige bodem en dit was vaak een aanleiding om ze als Steenklaver te betitelen. 

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, min of meer open plaatsen op vochtige tot droge, matig voedselrijke, omgewerkte, vaak kalkhoudende en stenige grond (zand, leem, zavel, klei, mergel en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Omgewerkte grond, ruderale plaatsen, ruigten, zeeduinen, afgravingen (steengroeven), puin, kapvlakten, industrieterreinen, haventerreinen, langs spoorwegen (spoorwegterreinen), bermen, dijken, braakliggende grond en tussen straatstenen.

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen. Het meest in stedelijke omgeving. Vrij zeldzaam in Gelderland, Overijssel, Drenthe, Fryslân en Groningen en zeldzaam op de Waddeneilanden.

Vlaanderen
Vrij algemeen.

Wallonië
Vrij algemeen, maar vrij zeldzaam in de Ardennen.

Wereld
Oorspronkelijk uit Europa en West-Azië. Nu in veel gebieden met een gematigd klimaat op het noordelijk halfrond en op enkele plaatsen op het zuidelijk halfrond.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Citroengele honingklaver

 

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten