Papaver rupifragum 2015-06-01 OB 267


Algemeen

De Donzige klaproos is een echte "ontsnapte" cultivar die stamt uit de hogere delen van het Atlasgebergte in Marokkko en wordt daar op rotsen en in rotsspleten aangetroffen. De soort is pas vrij recent (na 2000) verwilderd en ingeburgerd (uit tuinen) en komt nu in Nederland vooral voor in het stedelijk gebied. Nu wordt hij nog gezien als een vrij zeldzame soort. Maar het lijkt een echte algemene stadsplant te worden. De Donzige klaproos bloeit in Juni en Juli.

Er komen minstens 7 soorten Klaprozen/Papavers (Papaver) in het wild voor in Nederland:

Verklaring Nederlandse naam

Het Donzige verwijst naar de behaarde stengelbladeren van de plant.

De plant dankt haar naam aan een oud kinderspelletje. Je kunt een bloemblad tot een bolletje vouwen en vervolgens kapot slaan tegen je voorhoofd of tegen de rug van je hand. De samengedrukte lucht doet het kleine bolletje met een klap openspring. Een oud verhaal bevestigd dit. De botanicus L. Fuchs (1543) schrijft, de naam Klaproos heeft zijn oorsprong te danken aan een kinderspelletje ‘De kinderen hebben het genuechte met dessen bloemen, went sij legghen de bladeren tusschen haer handen oft op haer voorhooft, ende sy doen die clappen oft geluyt geuven, ende daerom so heet dit cruyt Clapper rose.

Namen in andere talen

  • English: Atlas Poppy
  • Français: Papaver atlanticum
  • Deutsch: Atlas-Mohn
  • Espanõl: -
  • Italiano: Papavero dell'Atlante
  • Svenska: Atlasvallmo
  • Norsk: Atlasvalmue
  • Dansk: Atlas-Valmue

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie & verspreiding
Donzige klaproos staat op open, zonnige, droge en warme, goed doorlatende, stenige plaatsen. De overblijvende plant is vooral te vinden in het stedelijke gebied en groeit daar vooral tussen straatstenen, op muren en ruderale plekken en tegen gevelmuren. Ze stamt uit de hogere delen van het Atlasgebergte in Marokkko en wordt daar op rotsen en in rotsspleten aangetroffen. De soort is pas vrij recent verwilderd en ingeburgerd (uit tuinen) en komt nu in Nederland vooral voor in het stedelijk gebied. Donzige klaproos is onmiskenbaar door de combinatie van de volgende kenmerken: ze vormt een wortelrozet, heeft doffe, oranje kleurige kroonbladen, gele helmknoppen en bladeren die overal donzig behaard zij. De doosvrucht is smal omgekeerd-eirond tot knotsvormig, is nabij de top dwars gerimpeld en draagt slechts een gering aantal stempelstralen (normaal zes).

CC-BY-SA 3.0 René van Moorsel, 2015

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding Donzige klaproos

Verspreiding Donzige klaproos

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten