Draadklaver

Algemeen

Draadklaver is een echte kustplant. Dat is aan het Floron verspreidingskaartje goed te zien! Alleen in de Zuid- en Noordhollandse duinen zijn niet zoveel waarnemingen.  Behalve het beheer zou het ook een gemis aan waarnemingen kunnen zijn. Draadklaver lijkt namelijk erg op Kleine klaver (Trifolium dubium). Er zijn natuurlijk verschillen, o.a. kleur maar een goede flora biedt hier uitkomst. Draadklaver bloeit in Mei tot en met September.

Er komen minstens 16 soorten Klaver (Trifolium) in het wild voor in Nederland:

Verklaring Nederlandse naam

Gek genoeg heb ik het nog maar één keer gelezen maar de naam is waarschijnlijk ontstaan vanwege de zeer dunne bloemstengel.

Volgens veel Etymologen is de herkomst van het woord Klaver onzeker. Het kwam al voor in het Middelnederlands (tussen 1200 en 1500) als Klever en Clavere. Het woord zou ook afgeleid kunnen zijn van het Oudgermaanse Cloefre, wat wil zeggen Splitsen of Klieven en dat zou slaan op het in drieén gespleten blad.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke  verklaring

Namen in andere talen

  • Frysk: Triedklaver
  • English: Slender Trefoil, Slender hop clover
  • Français: Trèfle à petites fleurs
  • Deutsch: Armblütiger Klee
  • Espanõl: Trébol
  • Italiano: Trifoglio a fiore piccolo
  • Svenska: Spädklöver
  • Norsk: Sveltkløver
  • Dansk: Spæd Kløver

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Slender Trefoil, Slender hop clover. Slender betekent "fijn/dun/rank". Dit slaat op de stengels van dit plantje.Wat mij opviel is dat dit één van de vier planten is in Engeland met de naam Trefoil, de rest heet gewoon Clover. Dit betekent trouwens "driebladig", net als de wetenschappelijke naam. Een andere Engelse naam is Slender hop clover. Dit betekent "slanke hopklaver". Maar de  Hopklaver (Medicago lupulina) is een heel andere soort! Heel verwarrend dus.

Voor de verspreiding van Draadklaver in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Trèfle à petites fleurs. Dit betekent "klaver met de kleine bloemen. Dit plantje heeft echt kleine bloemen. Kleiner nog dan de.....Kleine klaver (Trifolium dubium).

De Duitse naam is Armblütiger Klee. Dit betekent letterlijk "armoedig bloeiende klaver. De bloemen van deze klaver zijn niet spectaculair groot.

Voor de verspreiding van Draadklaver in Duitsland zie deze kaart.

De Spaanse naam is trébol. Dit is de Spaanse benaming voor één klaver. Een wel heel algemene naam voor deze plant. Ik kon niks anders vinden terwijl er wel degelijk waarnemingen zijn in Spanje.

De Italiaanse naam is Trifoglio a fiore piccolo. Trifoglio is de Italiaanse benaming voor een klaver. A fiore piccolo is het zelfde als de Franse naam "met de kleine bloemen". 

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse en Deense naam is min of meer gelijk, Spädklöver/Spæd Kløver. Dit betekent "smalle/dunne klaver", dat weer verwijst naar het iele karakter van het plantje.

De Noorse naam is Sveltkløver. Dit betekent "slanke klaver".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen op vochtige, matig voedselrijke, kalkarme grond (zand, sterk uitgeloogde klei en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Dijken, zeeduinen (duingrasland en lage duintjes), grasland (weiland, hooiland, laagblijvend grasland en intensief beheerde gazons), bermen, oorlogsbegraafplaatsen (Vlaanderen), glooiingen, karrensporen, braakliggende grond, waterkanten (langs veedrinkpoelen), duintjes aan de dijkvoet (langs het IJsselmeer) en rivierduinen langs de Maas.

Verspreiding

Nederland
Zeldzaam in de duinen, in Zeeland en langs de Friese kust en zeer zeldzaam in het rivierengebied.

Vlaanderen
Zeldzaam, maar plaatselijk vrij algemeen.

Wallonië
Vroeger op een paar plaatsen in het Brabants district.

Wereld
Rondom de Middellandse Zee en West-Europa. Noordelijk tot in Zuid-Noorwegen.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding

Verspreiding Draadklaver

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten