Ranunculus aquatilis (plants)


Algemeen

Omdat ik mij bezig houd met plantennamen heb ik de Waterranonkels in één artikel verwerkt. Het is een niet zo eenvoudige soort om op naam te brengen. Vaak moet je het blad  of de plant van dichtbij bekijken. En aangezien deze plant (de naam verraad het al) altijd in het water te vinden is kan hij vaak niet bereikt worden. Én je wilt het kwetsbare water milieu niet verstoren. De plant bloeit in Mei tot en met Augustus.cEr komen in Nederland minstens 8 soorten Waterranonkel voor:

 • Fijne/zilte/grote waterranonkel (Ranunculus aquatilis/baudotii/peltatus) - Algemeen
 • Kleine waterranonkel (Ranunculus trichophyllus) - Zeldzaam
 • Klimopwaterranonkel (Ranunculus hederaceus) - Zeldzaam
 • Penseelbladige waterranonkel (Ranunculus penicillatus)  - Zeer zeldzaam
 • Stijve waterranonkel (Ranunculus circinatus) - Algemeen
 • Vlottende waterranonkel (Ranunculus fluitans) - Zeldzaam
 • Witte waterranonkel (Ranunculus ololeucos) - Zeldzaam
 • Zilte waterranonkel (Ranunculus baudotii) Zeldzaam

Verklaring Nederlandse naam

Bij de Fijne waterranonkel kunnen de onderwater groeiende stengelbladeren wel 3 m lang worden. Deze  zijn verdeeld in fijne slippen.

De Zilte waterranonkel  komt meestal voor in brak (zout/zoet) water.

Ranonkel is afgeleid van het Latijnse woord Ranunculus dat "klein kikkertje" betekent. De plant komt voor in water waar ook kikkers voor komen.

Namen in andere talen

 • English: Common Water-crowfoot
 • Français: Renoncule aquatique
 • Deutsch: Gewöhnlicher Wasser-Hahnenfuß
 • Espanõl: Cancel de las ninfas
 • Italiano: Ranuncolo acquatico
 • Svenska: Vattenmöja
 • Norsk: Kystvassoleie
 • Dansk: Ranunculus aquatilis

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding


Fijne waterranonkel staat op zonnige plaatsen in ondiep, matig voedselrijk tot voedselrijk, meestal helder, stilstaand of zwak stromend, neutraal tot licht alkalisch, hard, zoet of zwak brak water boven een bodem van zand, zavel of klei of met een stenige bodem, soms ook op drooggevallen plekken. De één- of meerjarige plant groeit in vijvers en sloten, in kanalen, poelen en plassen, in doorbraakkolken en in kleiputten. Verder in duinpoelen, soms in periodiek overstroomde gebieden (plant is dan eenjarig). Ze groeit vaak vlak langs de oevers. Ze komt voor in de gematigde en koele streken van alle werelddelen, het meest nog in Midden- en West-Europa. Drijvende bladeren zijn al of niet aanwezig, onderdoken bladeren vallen slap, penseelvormig samen wanneer de plant uit het water getild wordt. Niet bloeiende, drooggevallen planten zonder bloemen zijn niet te onderscheiden van idem exemplaren van Grote waterranonkel.

CC-BY-SA 3.0 René van Moorsel, 2015

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding Fijne/zilte/grote waterranonkel

Fijne waterranonkel

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten