Geel nagelkruid

Algemeen

De zeer mooie vruchten (zie foto's) hebben haakvormige gekromde naalden , de Nederlandse naam Nagelkruid heeft hier overigens niets mee te maken, die gemakkelijk blijven haken in de vacht van een dier of aan de kleding van mensen. Op deze manier verspreidt de plant zich prima. Geel nagelkruid bloeit vanaf Mei tot en met Juli.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Nederlandse naam

Deze plant is natuurlijk geel. Er is ook een Knikkend Nagelkruid.

De wortelstok van deze plant ruikt naar kruidnagelen.

Namen in andere talen

 • English: Wood Avens, Herb Bennet, Clove root
 • Français: Benoîte commune, Herbe de saint benoît
 • Deutsch: Echte Nelkenwurz, Benediktenkraut
 • Espanõl: Benedicta
 • Italiano: Cariofillata comune.
 • Svenska: Nejlikrot
 • Norsk: Kratthumleblom
 • Dansk: Feber-Nellikerod

verklaring Buitenlandse namen

Er zijn twee Engelse namen:

 1. Wood Avens: Wood betekent "bos". De naam Bos geeft aan dat deze plant graag in de schaduw groeit. Vaak groeit deze soort samen met Knikkend nagelkruid (Geum rivale). En deze soort heeft dit voorvoegsel niet. Sterker nog, Geel nagelkuid en Knikkend nagelkruid kruisen vaak. En de nakomelingen zijn succesvol. Avens is de Engelse benaming voor Nagelkruid. De plant zou de naam Avens van het Latijnse Avencia te danken hebben , in het Middeleeuws Latijn, Avantia of avence. De betekenis van het woord is van onduidelijke herkomst en is in veel variaties toegepast op de plant in zeer vroege tijden.
 2. Herb Bennet: Herb betekent "kruid". Nagelkruid heette vroeger in Engeland "the Blessed Herb" (Herba Benedicta). Herb Bennet - is een verbastering, want in vroegere tijden werd aangenomen dat hij de macht om boze geesten en giftige beesten af te weren.

 Er zijn twee Franse namen:

 1. Benoîte commune: Benoit is eigenlijk het zelfde als de tweede Engelse naam. Commune betekent "algemeen". Het is de Franse benaming voor "herb Bennet".
 2. Herbe de saint benoît: Dit betekent "kruid van Benedicta". Herba benedicta dus, de oude naam voor Nagelkruid.

Er zijn twee Duitse namen:

 1. Echte Nelkenwurz: Dit betekent "echte kruidnagelwortel".
 2. Benediktenkraut: Dit betekent "Benedikterkruid".

De Spaanse naam is Benedicta: Ook weer Herba Benedicta.

De Italiaanse naam is Cariofillata comune. komt van het Latijnse caryophyllum dat "kruidnagel" betekent. Dit verwijst weer naar de geur van de wortelstok. Commune betekent "gewoon/alledaags". Dit is ter onderscheid, want er bestaat ook nog Knikkend nagelkruid (Geum rivale) die in Italië Cariofillata dei rivi (vrij vertaald rivier nagelkruid) heet. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse naam is Nejlikrot: Dit betekent "kruidnagelwortel".

De Noorse naam is Kratthumleblom: Dit betekent "struikgewas hopbloemen". De wortels van deze plant werden gebruikt als specerij in bier en wijn.

De Deense naam is Feber-Nellikerod: Dit betekent "koorts-kruidnagelwortel".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Licht beschaduwde plaatsen op vochtige tot matig droge, matig voedselarme tot voedselrijke, basische, vaak kalkhoudende grond (mergel, löss, lichte klei, leem, duinzand, rivierzand en zavel, zelden op laagveen).

Groeiplaats
Bossen (loofbossen en langs bospaden), struwelen, bosranden, heggen, houtwallen, langs holle wegen, plantsoenen, parken, waterkanten (langs bosbeken en slootkanten), bermen, muren, braakliggende grond en zeeduinen (noordhellingen in de kalkrijke duinen).

Verspreiding

Nederland
Algemeen, maar minder algemeen in het noordoosten, in de Kempen en in zeekleigebieden.

Vlaanderen
Algemeen, maar zeldzamer in de Polders en de Kempen.

Wallonië
Algemeen, maar zeldzamer in de Ardennen.

Wereld
Bijna heel Europa, West- en Midden-Azië en Noordwest-Afrika. Ingeburgerd op een paar plaatsen in Australië en in Noord-Amerika.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Verspreiding Geel nagelkruid

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's