Gestreepte klaver

Algemeen

Er zijn twee redenen waarom je dit plantje voorbij zou lopen. Ten eerste omdat dit een zeer kleine soort klaver is. De bloemetjes zijn amper 5mm groot en komen nauwelijks de kelkbuis uit. Ten tweede omdat het ook een zeldzaam plantje is. Hij is alleen op kalkhoudende plekken te vinden. Dus dat wordt goed zoeken! Gestreepte klaver bloeit ook nog eens kort, in Mei en Juni.

Er komen minstens 16 soorten Klaver (Trifolium) in het wild voor in Nederland:

Het is dan ook niet overbodig om te zeggen dat een goede flora bij deze familie best handig is.

Verklaring Nederlandse naam

 De streepjes zitten op de kelk. Bij klavers spreek je van een 'kelk' omdat de kelkbladen vergroeid zijn.

Volgens veel Etymologen is de herkomst van het woord Klaver onzeker. Het kwam al voor in het Middelnederlands (tussen 1200 en 1500) als Klever en Clavere. Het woord zou ook afgeleid kunnen zijn van het Oudgermaanse Cloefre, wat wil zeggen Splitsen of Klieven en dat zou slaan op het in drieén gespleten blad.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Namen in andere talen

 • Frysk: Streepte klaver
 • English: Knotted Clover, Soft clover
 • Français: Trèfle strié
 • Deutsch: Streifen-Klee
 • Espanõl: Trébol
 • Italiano: Trifoglio striato
 • Svenska: Strimklöver
 • Norsk: Stripekløve
 • Dansk: Stribet kløver

Verklaring Buitenlandse namen

Er zijn twee Engelse namen:

 1. Knotted Clover. Dit betekent "geknoopte klaver. Dit geknoopte moet volgens mij niet te letterlijk worden genomen. De bloeiwijze van deze plant is een zittende, hoofdjesachtige tros. Doordat de bloemen zich, ongesteeld, bij elkaar bevinden lijken het wel knopen.
 2. Soft clover. De stengel en stengelbladeren van Gestreepte klaver zijn zijdezacht behaard

Voor de verspreiding van Gestreepte klaver in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Trèfle strié. Dit is de Franse benaming voor de Nederlandse naam.

De Duitse naam is Streifen-Klee. Dit betekent "strepenklaver.

Voor de verspreiding van Gestreepte klaver in Duitsland zie deze kaart.

De Spaanse naam is Trébol. Dit is de algemene naam voor een klaver in Spanje. De specifieke naam is mij nog onbekend. Eigenlijk wel vreemd als je ziet dat daar best veel waarnemingen zijn. 

De Italiaanse naam is Trifoglio striato. Het is een combinatie van het eerste gedeelte van de wetenschappelijke en de Nederlandse naam.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse, Noorse en Deense naam is nagenoeg gelijk,Strimklöver/Stripekløve/Stribet kløver. Dit betekent "gestreepte klaver.

Voor de verspreiding van Gestreepte klaver in Zweden zie deze kaart.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, grazige, neutrale tot zwak zure zandgrond (soms op leem en klei).

Groeiplaats
Grasland (schraal grasland, korte, grazige vegetaties, gazons of kort blijvend weiland), glooiingen, zeeduinen (binnenduinweiland), zanddijken, bermen, hoge randen van rivierdalen, kliffen en buitendijkse zandduintjes.

Verspreiding

Nederland
Zeldzaam in de Zeeuwse en Hollandse duinen tot op Texel, zeer zeldzaam in Zeeland, in het rivierengebied, in Noord-Brabant en aan de Friese IJsselmeerkust.

Vlaanderen
Zeldzaam in het kustgebied en zeer zeldzaam in het Maasgebied. Elders nog zeldzamer.

Wallonië
Zeldzaam in de oostelijke Ardennen.

Wereld
Het Middellandse-Zeegebied en Europa. Noordelijk tot in Schotland, Zuid-Zweden en Zuidwest-Rusland. Ingeburgerd in Noord-Amerika, Chili, Australië en Nieuw-Zeeland.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Gestreepte klaver

Verspreiding Gestreeptre klaver

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten