Gewone brunel

Algemeen

Verklaring Nederlandse naam

Brunel is afgeleid van de wetenschappelijke naam Prunella. Dit is weer een verbastering van Brunella, een ziekte, de bruine/difterie, die o.a. een bruin kleurende keel kan veroorzaken. Deze plant was een geneesmiddel tegen deze en vele andere ziektes.

Namen in andere talen

  • English: Selfheal
  • Français: Brunelle commune, Herbe au charpentier
  • Deutsch: Kleine Braunelle
  • Espanõl: Consuelda menor, Hierba de las heridas
  • Italiano: Prunella comune
  • Svenska: Brunört
  • Norsk: Blåkoll
  • Dansk: Almindelig brunelle

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Selfheal. Dit betekent "zelfhelend". Brunel staat al eeuwen bekend om zijn geneeskrachtige werking. Eigenlijk kwam er het er op neer dat als je gewond neer viel en deze plant was in de buurt had je veel geluk.

De Franse naam is Brunelle commune. Dit is de Franse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Kleine Braunelle. Dit betekent "kleine Braunelle". Het Kleine is ter onderscheid. Er bestaat namelijk ook een Grote brunel (Prunella grandiflora). Voor de verklaring van Braunelle zie de Nederlandse naam.

De Zweedse naam is Brunört. Dit betekent "bruinkruid". Het Bruine wordt weer uitgelegd bij de Nederlandse naam. Ört/eurt/urt is de Scandinavische term voor "kruid". 

De Italiaanse naam is Prunella comune. Dit is de Italiaanse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Noorse naam is Blákolla

De Deense naam is Almindelig brunelle. Dit betekent "algemene Brunelle". In verscheidene talen komt de verklaring terug.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot soms licht beschaduwde plaatsen op vochtige, matig voedselrijke grond, vaak min of meer verdichte, zwak zure tot kalkhoudende grond (leem, zand, zavel, veen en lichte klei).

Groeiplaats
Bermen, grasland (gazons en licht bemest weiland), zeeduinen (grazige duinvalleien), afgravingen (leemgroeven), bossen (langs bospaden), akkers, waterkanten, ingezakte molshopen en glooiingen.

Verspreiding

Nederland
Algemeen.

Vlaanderen
Algemeen.

Wallonië
Algemeen.

Wereld
Gematigde en koele streken op het noordelijk halfrond. Elders ingeburgerd.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding Gewone brunel

 

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's