20140827Anchusa officinalis2


Algemeen

Zoals het verspreidingskaartje al laat zien is Gewone ossentong een echte duinplant. Hij komt nog wel op andere plekken voor maar over het algemeen is deze plant zeldzaam. Deze Ossentong is gemakkelijk te onderscheiden van andere soortgenoten, Kromhals (Anchusa arvensis en de zeer zeldzame Geelwitte ossentong (Anchusa ochroleuca). 

Er komen in Nederland minstens 3 soorten Anchusa voor:

 • Kromhals (Anchusa arvensis) - algemeen
 • Geelwitte ossentong (Anchusa ochroleuca) - zeer zeldzaam
 • Gewone ossentong (Anchusa officinalis) - algemeen

Een oude Latijnse naam voor deze ruwe beharing is Buglossa. Deze naam komt terug in de Engelse naam voor deze plant.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Nederlandse naam

Het Gewoon is puur ter onderscheid van de andere soorten Ossentong.

Alle Anchusa behoren tot de ruwbladigen (Boraginaceae). Dit betekent dat de bladeren, maar ook de rest van de plant bezet is met stijve haren. Bij bijv. de Ossentong of de Kromhals (bij deze plant lijken de haren wel stekels zo stijf zijn ze!!) is dit met het blote oog al goed te zien. Maar bij bijv. de Vergeet-mij-nietjes valt dit pas op met een loepje.

Namen in andere talen

 • English: Alkanet, Common Bugloss
 • Français: Buglosse officinale
 • Deutsch: Gewöhnliche Ochsenzunge
 • Espanõl: Buglosa
 • Italiano: Buglossa comune 
 • Svenska: Oxtunga
 • Norsk:Oksetunge
 • Dansk: Læge-Oksetunge

Verklaring buitenlandse namen

Er zijn twee Engelse namen:

 1. Alkanet. De penwortel van deze plant is dik en een extract hier van werd gebruikt als paarse en bordeaux kleurstof en als lak voor fijn hout goederen zoals violen. Het lijkt waarschijnlijk dat de naam "Alkanet" is afgeleid van het gebruik ervan. Het extract van de wortels voor deze blauwe kleurstof ontstond door Alkalihydroxiden. Of het woord "Alkanet" is afgeleid van het Midden Engels , van het oude Spaanse Alcaneta , het verkleinwoord van Alcana wat "henna" betekent. Of het is afgeleid uit het Middeleeuwse Latijns woord Alchanna , uit het Arabisch al-hinna wat ook weer " henna". betekent.
 2. Common Bugloss: Dit betekent "gewone bugloss". De naam Bugloss is een algemeen oud Latijns woordvoor een Ossentong soort. Het komt uit het Franse Buglosse, het Latijnse Buglossa/buglossus en uit het Oudgriekse βούγλωσσον (Boúglōsson) en van βούς (Boús) wat "os" betekent en γλωσσον (Glōsson) wat "tong" betekent.

Voor de verspreiding van Gewone ossentong in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Buglosse officinale. Een combinatie van de oude en nieuwe wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Gewöhnliche Ochsenzunge. Dit betekent "gewone ossentong", net zoals de Nederlandse naam.

De Spaanse naam is Buglosa. Dit is de Spaanse benaming voor Buglossa

De Italiaanse naam is Buglossa comune. Het woord Buglossa wordt bij de Engelse naam uitgelegd. Commune betekent "gewoon". Dit is puur ter onderscheid. Binnen deze familie komt in Italië ook de Kromhals (Anchusa arvensis) voor. Deze heet Buglossa minore dei campi. In Italië en er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan dus ook nog varianten hebben.

De Zweedse naam is Oxtunga. Dit betekent "ossentong".

Voor de verspreiding van Gewone ossentong in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Oksetunge. Dit betekent ook weer "ossenrong. 

De Deense naam is Læge-Oksetunge. Dit betekent "arts-ossentong". Wat weer de geneeskrachtige eigenschappen van deze plant benadrukt.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, warme, open plaatsen op droge, kalkrijke, matig voedselarme tot matig voedselrijke, stikstofrijke, vaak omgewerkte grond (op zand en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Zeeduinen (industrieterreinen en parkeerterreinen in de duinstreek, langs duinwegen, langs infiltratiekanalen, verlaten duinakkertjes en duindoornstruweel), langs spoorwegen, ruigten, (kalkrijke ruigten), wallen, molenbelten, rivierduinbosranden langs de Rijn, dijken en bermen.

Verspreiding

Nederland
Vrij zeldzaam in de Hollandse duinen en zeldzaam in het Gelderse rivierengebied. Elders zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Vrij zeldzaam in het kustgebied, maar soms vrij talrijk, met name ten zuiden van Nieuwpoort. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Wallonië
Alleen als een zeldzame adventiefplant (onbestendig).

Wereld
Europa, behalve in de meeste randgebieden.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Verspreiding Gewone ossentong

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten