Gewone rolklaver

Algemeen

De Gewone rolklaver is een echte groenbemester (goed voor de grondsamenstelling).Doordat de wortelknolletjes in symbiose leven met Rhizobiumbacteriën wordt stikstof uit de lucht  gehaald. Gewone rolklaver draagt op die manier bij aan de verbetering van de bodem.  Ook is deze plant een prima waardplant (sommige soorten vlinders zetten alleen eitjes af op specifieke plantensoorten) voor de Sint-Jansvlinder en het Icarusblauwtje  en wordt hij bestoven door bijen (bijv. de Harsbij) en hommels. Hij bloeit in Mei tot en met de herfst.

Er komen in Nederland minstens 4 soorten Rolklaver (Lotus) voor in Nederland:

 • Gewone rolklave (Lotus corniculatus subs. corniculatus) - algemeen
 • Rechte rolklaver (Lotus corniculatus var. sativus) - zeldzaam
 • Smalle rolklavet (Lotus glaber) - vrij zeldzaam
 • Moerasrolklaver (Lotus pedunculatus) - algemeen

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Nederlandse naam

De naam rolklaver is aan de plant gegeven vanwege de ronde peulen.

Volgens veel Etymologen is de herkomst van het woord Klaver onzeker. Het kwam al voor in het Middelnederlands (tussen 1200 en 1500) als Klever en Clavere. Het woord zou ook afgeleid kunnen zijn van het Oudgermaanse Cloefre, wat wil zeggen Splitsen of Klieven en dat zou slaan op het in drieén gespleten blad.

Namen in andere talen

 • English: Common bird's-foot-trefoil
 • Français: Lotier corniculé
 • Deutsch: Gewöhnlicher Hornklee
 • Espanõl: Loto corniculado, Cuernecillo del campo
 • Italiano: Ginestrino comune
 • Svenska: Käringtand
 • Norsk: Tiriltunge
 • Dansk: Almindelig Kællingetand

Verklaring buitenlandse namen

De Engelse naam is Common bird's-foot-trefoil: Dit betekent "gewone driebladige vogelpoot". Het Driebladige verwijst uiteraard naar een Klaversoort die algemeen voor komt. De naam 'bird's foot' verwijst naar het uiterlijk van de zaaddozen op hun stengel.

Voor de verspreiding van Gewone rolklaver in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Lotier corniculé. Dit is de Franse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Gewöhnlicher Hornklee. Dit betekent "gewone hoornklaver". Het is een combinatie van de Nederlandse en de wetenschappelijke naam. Bij deze laatste wordt het woord "hoorn" uitgelegd.

De Spaanse naam is Loto corniculado. Dit is de Spaanse benaming voor de wetenschappelijke naam.

De Italiaanse naam is Ginestrino. Ginestrino betekent vreemd genoeg "bezem". Echter niet helemaal vreemd want het woord Ginestrino is te herleiden tot de bezemvormige struik Brem. En de oude Latijnse naam voor deze plant is Planta genista. Beide behoren tot dezelfde familie, de Vlinderbloemigen (Fabaceae). De verdere betekenis is mij onbekend. Er zijn veel ondersoorten van Rolklaver bekend in Italië en er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan dus ook nog veel varianten hebben.

De Zweedse naam is Käringtand. Dit betekent "oude vrouwen tanden". Verwijzend naar de gelijkenis van gevlekte tanden en de gele tandvormige bloemen.

Voor de verspreiding van Gewone rolklaver in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Tiriltunge. Het woord Tiril (of Turul) komt waarschijnlijk met de gelijkenis van de lange bloemsteel met de lange stok die werd gebruikt om boter mee te karnen. Het woord Tunge betekent "tong". Dit verwijst naar de dicht gevouwen lip bij iedere bloem.

De Deense naam is Almindelig Kællingetand. Dit betekent net zoals de Zweedse naam "oude vrouwen/wijven tand".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige plaatsen op droge tot soms vochtige, voedselarme tot matig voedselrijke, niet of weinig bemeste, neutrale, kalkhoudende tot zwak zure grond. De plant verdraagt een beetje zout in de grond (zand, leem, löss, mergel, zavel en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Grasland (laagblijvend grasland, hooiland, weiland, licht beweid riviergrasland en kalkhellinggrasland), bermen, afgravingen (zand- en steengroeven), zeeduinen (duinvalleien en lage duintjes op strandvlakten), dijken, langs spoorwegen (spoorwegterreinen) en hoge zandige delen van uiterwaarden.

Verspreiding

Nederland
Algemeen.

Vlaanderen
Algemeen.

Wallonië
Algemeen.

Wereld
Europa, gematigde streken in Azië en Noord- en Oost-Afrika. Ingeburgerd in Australië en Noord- en Zuid-Amerika.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Verspreiding Gewone rolklaver

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten