Barbarea vulgaris 002


Algemeen

Als ik de verhalen op internet lees en de buitenlandse namen van deze plant zie is het Gewoon barbarakruid een echte tuinplant die goed eetbaar is. Hij verspreidt zich erg makkelijk in het wild en is niet makkelijk te determineren  als Kruisbloemige (Cruciferae of Brassicaceae: beide namen zijn toegestaan). Er zijn alleen al drie soorten Barbarakruid. Deze, Bitterbarbarkruid (Barbarea intermedia) en Stijf barbarakruid (Barbarea stricta) die op elkaar lijken, en dan zijn er nog vele andere gele Kruisbloemige. Dus de flora moet dit keer echt mee!

Verklaring Nederlandse naam

De naam dateert uit de vroege middeleeuwen. Toen werden planten, die in de oudheid niet werden beschreven, soms naar heiligen vernoemd. In dit geval "herba sanctea barbarea". De heilige Barbarea (ongeveer 300 jaar na Chr.).

Namen in andere talen

  • English: Common winter-cres, Garden yellow rocket
  • Français: Barbarée commune
  • Deutsch: Echtes-Barbarakraut
  • Espanõl: Hierba de Santa Bárbara
  • Italiano: L'erba di santa Barbara comune
  • Svenska: Sommargyllen
  • Norsk: Vinterkarse
  • Dansk: Almindelig Vinterkarse

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Common winter-cress: Dit betekent "gewoon winter-kruid". Gewoon is een beetje algemene naam. Er zijn wel 22 soorten in deze familie. Winter komt omdat het een van de eerste kruisbloemige is die bloeit na de winter, in April al en s'winters zijn de bladeren al goed herkenbaar en werden/worden gebruikt in een groene salade. Cress is ongeveer de Engelse benaming voor "kruid". Gek genoeg ben ik nooit deze naam tegengekomen dus de echte verklaring blijft nog even achterwege.

De Franse naam is Barbarée commune. Dit betekent eigenlijk "algemeen Barbera (kruid)", min of meer het zelfde als de Nederlandse naam.

De Duitse naam is Echtes-Barbarakraut. Dit betekent "gewoon Barberakruid".

De Italiaanse naam is L'erba di santa Barbara comune. Dit betekent "het gewone kruid van de heilige sint Barbara". De Heilige sint Barbara wordt bij de volledige Nederlandse naam uitgelegd. Omdat er in Italië nogal wat ondersoorten zijn heet deze plant Gewoon. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse naam is Sommargyllen. Dit betekent "zomergoud", natuurlijk vanwege de goudgele kleur.

De Noorse en Deense naam is  min of meer gelijk, Vinterkarse/Almindelig Vinterkarse. Eigenlijk is dit de Zweedse/Deense benaming voor de eerste Engelse naam, Winter-cress.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot licht beschaduwde, open plaatsen op vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, grazige grond (zand, leem, zavel, klei en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Bermen, waterkanten (o.a. droogvallen grindbanken langs de Maas), rivierdijken, kanaaldijken, heggen, ruderale plaatsen, ruigten, zeeduinen, grasland en langs spoorwegen.

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen in het rivierengebied. Elders vrij zeldzaam, maar zeldzaam in het noorden en zeer zeldzaam op de Waddeneilanden.

Vlaanderen
Vrij algemeen tot vrij zeldzaam. Verspreid voorkomend. Het meest langs de Maas en in de Leemstreek.

Wallonië
Vrij algemeen tot vrij zeldzaam.

Wereld
Vrijwel heel Europa en West-Azië. Ingeburgerd in Noord-Amerika.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Verspreiding Gewoon barbarakruid

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

FLORON Verspreidingsatlas planten