Grote engelwortel

Algemeen

Verklaring Nederlandse naam

Namen in andere talen

  • English: Garden Angelica
  • Français: Herbe aux anges
  • Deutsch: Brustwurz
  • Espanõl: hierba del Epiritu Santo
  • Italiano: Angelica arcangelica
  • Svenska: Fjällkvanne
  • Norsk: Kvann
  • Dansk: Kvann

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot half beschaduwde plaatsen op zeer vochtige tot natte, vaak periodoiek overstroomde, voedselrijke grond in een zoet of zwak brak milieu (klei en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Waterkanten (o.a. greppels, sloten, aanspoelingsgordels van rivieren, kribben en vaak in spleten van stenen dijkbeschoeiingen), ruderale plaatsen, ruigten (natte ruigten), grienden, struwelen, wilgenbosjes, omgewerkte grond, haventerreinen en moerassen (buitendijks rietland en het zoetwatergetijdengebied).

Verspreiding

Nederland
Plaatselijk algemeen in het rivierengebied, in aangrenzende gebieden en langs het IJsselmeer. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Vrij zeldzaam. Het meest in de streek tussen de Schelde en de Leie. De soort breidt zich uit.

Wallonië
Vrij zeldzaam ingeburgerd. Het meest langs de Samber (daar al sinds ongeveer 1950).

Wereld
In het zuiden van Groenland, in Noord- en Midden-Azië en in Noord-Europa. Ingeburgerd in West- en Midden-Europa.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding Grote engelwortel

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's