Grote engelwortel

Algemeen

Verklaring Nederlandse naam

Namen in andere talen

 • English: Garden Angelica
 • Français: Angélique vraie, Archangélique des rivages, Herbe aux anges
 • Deutsch: Arznei-Engelwurz
 • Espanõl: hierba del Epiritu Santo
 • Italiano: Angelica arcangelica
 • Svenska: Fjällkvanne
 • Norsk: Kvann
 • Dansk: Kvann

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Garden Angelica. Deze naam, "tuin Angelica", geeft aan dat de plant niet inheems is en honderden jaren geleden is ingevoerd vanwege medicinale en culinaire eigenschappen en dus vaak terug te vinden is in klooster/heem tuinen.

Er zijn drie Franse namen voor deze plant:

 1. Angélique vraie. Dit betekent "echte angelica". Het is ter onderscheid. De andere bekende Angelica is Gewone engelwortel (Angelica sylvestris) die in Frankrijk Angélique des bois heet.
 2. Archangélique des rivages. Dit betekent "Archangelica van de oevers". Het is een combinatie van het tweede gedeelte van de wetenschappelijke naam en het woord Oevers. Dit geeft aan dat deze plant t.o.v. de andere Engelwortel in een vochtigere omgeving voor komt.
 3. Herbe aux anges. Dit betekent "kruid van de engelen. Een kleine variatie op de Nederlandse naam.

De Duitse naam is Arznei-Engelwurz. Dit betekent "geneeskrachtige Engelwortel". Dit geeft, net als de Engelse naam, aan dat deze plant vroeger veelvuldig werdt gekweekt vanwege de medicinale eigenschappen.

De Italiaanse naam is Angelica arcangelica. Deze is gelijk aan de wetenschappelijke naam. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse naam is Fjällkvanne

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot half beschaduwde plaatsen op zeer vochtige tot natte, vaak periodoiek overstroomde, voedselrijke grond in een zoet of zwak brak milieu (klei en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Waterkanten (o.a. greppels, sloten, aanspoelingsgordels van rivieren, kribben en vaak in spleten van stenen dijkbeschoeiingen), ruderale plaatsen, ruigten (natte ruigten), grienden, struwelen, wilgenbosjes, omgewerkte grond, haventerreinen en moerassen (buitendijks rietland en het zoetwatergetijdengebied).

Verspreiding

Nederland
Plaatselijk algemeen in het rivierengebied, in aangrenzende gebieden en langs het IJsselmeer. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Vrij zeldzaam. Het meest in de streek tussen de Schelde en de Leie. De soort breidt zich uit.

Wallonië
Vrij zeldzaam ingeburgerd. Het meest langs de Samber (daar al sinds ongeveer 1950).

Wereld
In het zuiden van Groenland, in Noord- en Midden-Azië en in Noord-Europa. Ingeburgerd in West- en Midden-Europa.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding Grote engelwortel

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's