Grote klaproos

Algemeen

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Nederlandse naam

De plant dankt haar naam aan een oud kinderspelletje. Je kunt een bloemblad tot een bolletje vouwen en vervolgens kapot slaan tegen je voorhoofd of tegen de rug van je hand. De samengedrukte lucht doet het kleine bolletje met een klap openspring. Een oud verhaal bevestigd dit. De botanicus L. Fuchs (1543) schrijft, de naam Klaproos heeft zijn oorsprong te danken aan een kinderspelletje ‘De kinderen hebben het genuechte met dessen bloemen, went sij legghen de bladeren tusschen haer handen oft op haer voorhooft, ende sy doen die clappen oft geluyt geuven, ende daerom so heet dit cruyt Clapper rose.

Namen in andere talen

 • English: Corn poppy, Flanders poppy
 • Français: Coquelicot
 • Deutsch: Klatschmohn
 • Espanõl: Amapola silvestre
 • Italiano: Papavero comune
 • Svenska: Kornvallmo
 • Norsk: Kornvalmue
 • Dansk: Korn-Valmue

Verklaring Buitenlandse namen

Er zijn twee Engelse namen:

 1. Corn poppy: Corn betekent "graan". Poppy komt van het oud Engelse woord "popæg, papig". Deze plant groeide vroeger vaak tussen het graan.
 2. Flanders poppy: Deze naam laat zich moeilijk vertalen. De klaproos is een mooie rode opvallende plant en is het symbool geworden van de slachtoffers van de 1e wereldoorlog. Deze Papavers zijn een opvallend kenmerk van " In Flanders Fields " door de Canadese luitenant-kolonel John McCrae , een van de meest geciteerde Engels-talige gedichten samengesteld tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het woord Flanders staat dus voor dit gedicht dat over de slag bij Ieper (inderdaad Vlaanderen) gaat.

Er zijn twee Franse namen:

 1. is Coquelicot. Ook deze naam is eigenlijk niet te vertalen. Voor het eerst is de naam coquelicoq beschreven in 1545. Zijn naam is een variant van het voormalige Franse coquerico, het geluid voortgebracht door een haan. Het is een onomatopee (een woord dat opgeschreven is zoals het geluid klinkt). Het is een metafoor tussen de kleur van de bloem en die van de kam van de haan. De naam komt uit het Picar. Dit is een Romaanse streektaal gesproken in het uiterste noorden van Frankrijk , Nord-Pas-de-Calais en Picardië en delen van de Belgische regio Wallonië.
 2. Pavot-coq: Dit betekent "haan-papaver/klaproos.

De Duitse naam is Klatschmohn. Dit betekent letterlijk "(achter)klap maanzaad". Het woord Klap wordt bij de Nederlandse naam uitgelegd. Het woord Maanzaad komt van de zaden van de papaver die deze naam hebben gekregen. De betekenis van Maan in het woord Maanzaad is mij onbekend.

De Spaanse naam is Amapola silvestre

De Italiaanse naam is  Papavero Rosso. Dit is een combinatie van de eerste wetenschappelijke naam en het woord Rosso dat "rood" betekent, naar de scharlaken kleur rood van de plant.

De Zweedse naam is Kornvallmo. Korn betekent "graan" en Vallmo is het Zweedse woord voor Klaproos. Dus Graan-klaproos, net zoals de eerste Engelse naam.

De Noorse en Deense naam is Kornvalmue. Korn betekent ook weer "graan" en Vallmue betekent ook weer "klaproos".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen (pioniervegetatie) op droge tot vochtige, omgewerkte, matig voedselrijke tot zeer voedselrijke, vaak kalkhoudende grond (lichte klei, löss, zavel, leem, lemig zand en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Akkers, bermen, omgewerkte grond, ruderale plaatsen, braakliggende grond, zeeduinen (ruderale plaatsen), dijken, industrieterreinen, bouwterreinen en langs spoorwegen (spoorwegterreinen).

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen, maar zeldzaam in het noordoosten en op de Veluwe.

Vlaanderen
Algemeen, maar zeldzamer in de Kempen. Het meest in de Polders.

Wallonië
Vrij algemeen, maar zeldzaam in de Ardennen.

Wereld
Oorspronkelijk uit Europa, maar nu in alle werelddelen. In Europa noordelijk tot in Zuid-Scandinavië.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Verspreiding Grote klaproos

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten