Grote muur

Algemeen

Zoals hierboven al genoemd, de bloemen van deze plant zijn veel groter dan zijn soortgenoten in het zelfde geslacht. Dit help goed met determineren want de mooie witte kroonbladen van Grote muur zijn, net zoals alle andere soorten, diep ingesneden zodat soms wordt gedacht dat deze plant 10 kroonblaadjes heeft i.p.v. 5. Hij bloeit in April, Mei en Juni.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Nederlandse naam

Grote omdat deze soort muur veel groter  (de bloemen dan) is dan zijn soortgenoten (bijvoorbeeld het hier onder genoemde  Vogelmuur (Stellaria media))

Het woord muur is alsvolgt te verklaren. Vogelmuur heet in het Duits Vogelmiere en is uit het Frans over genomen met de naam Mouron des oiseaux. Bij Dodoens (1644) werd Vogelmuur benoemd “van de fransoysen du Mouron; van de welcke de Nederlanders den naem Muer ghenomen hebben“. Het is dus hoogstwaarschijnlijk dat de naam Muurn afgeleid is uit het Franse Mouron.

Namen in andere talen

  • English: Greater Stitchwort (Addersmeat)
  • Français: Stellaire holostée
  • Deutsch: Echte Sternmiere
  • Espanõl:
  • Italiano: Centocchio garofanina
  • Svenska: Buskstjärnblomma
  • Norsk: Lundstjerneblom
  • Dansk: Stor Fladstjerne

Verklaring Buitenlandse namen

Er zijn twee Engelse namen:g

  1. Greater Stitchwort Greater betekent "grotere". Dit omdat deze Stellaria een kleiner lid van de familie heeft, de Stellaria media (Vogelmuur). Met Stitch wordt een pijn in de zij bedoeld die je zou kunnen voelen als je je niet eerst uitstrekt. Wort wordt over het algemeen in het Engels gebruikt voor een plant die geneeskrachtige werkingen heeft of waardevol is als voedsel. Deze plant was een remedie hiervoor.
  2. Addersmeat: Waarschijnlijk is deze naam voortgekomen uit het feit dat als deze plant gaat bloeien slangen net uit hun winterslaap komen. Ook is er het (kinder) verhaal dat als je Muur plukt een slang op je af zal komen.

De Franse naam is Stellaire holostée. Dit is de Franse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam.

De Italiaanse naam is Centocchio garofanina. Wat Centocchio betekent is mij nog onbekend.  Garofanina is afgeleid van garofano dat "anjer" betekent. Dt verwijst naar het feit dat Muurplanten familie zijn van de Anjers (Carophyllaceae). Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Duitse naam is Große Sternmiere. Große betekent "grote" en Sternmiere betekent "stervormige muur". Het woord Miere is dus de Duitse benaming voor de tweede Nederlandse naam.

De Zweedse naam is Buskstjärnblomma. Dit betekent "struik stervormige bloem". Alle Stellaria-bloemen heten in Zweden Stervormige bloem (zie de eerste wetenschappelijke naam). Over het woord Struik ben ik niet helemaal zeker. De plant verhout niet maar gedraagt zich misschien als "struik" in de tuin.

De Noorse naam is Lundstjerneblom. Dit betekent net zoals de Zweedse naam "struik-stervormige bloem".

De Deense naam is Stor Fladstjerne. Dit betekent "grote plattester". Dit is een beetje vreemde letterlijke vertaling. 

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Verspreiding Grote muur

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's