Grote watereppe

Algemeen

Iets wat meteen opvalt is dat deze Watereppe niet een beetje groter is maar echt twee keer zo groot. Volgroeid wel 1.20 meter!. Het blijft een schermbloemige (Apiaceae of Umbelliferae: beide wetenschappelijke namen zijn toegestaan), dus oppassen met determineren. Deze plant en de Kleine watereppe (Berula erecta) en het Groot moerasscherm (Apium nodiflorum) zijn erg lastig uit elkaar te houden. Gelukkig heeft Floron een determinatiesleutel op de site gezet. Grote watereppe bloeit in Juli en Augustus.

Er komen minstens 20 soorten Schermbloemige voor in Nederland. Er vallen natuurlijk veel meer planten onder deze familie. Sommige soorten zijn Schermbloemige maar zien er heel anders uit. Sommige zijn echt zeldzaam. Op deze lijst staan alleen de vergelijkbare "witte" schermbloemige: 

Verklaring Nederlandse naam

Grote want er bestaat ook een Kleine watereppe (berula erecta).

Water omdat deze plant vrijwel altijd aan de waterkant te vinden is.

Het woord Eppe laat zich niet makkelijk verklaren. Volgens het etymologisch woordenboek is het een middelnederduits woord. In het Oudhoogduits was het Epfich. Wat in het Latijn weer herleid werd tot Apium. Dit woord betekent "bij". Wat dus eigenlijk betekent dat deze plant veel door bijen (en andere insecten) wordt bezocht.

Namen in andere talen

 • English: Greater water parsnip
 • Français: Grande Berle
 • Deutsch: Breitblättriger Merk
 • Espanõl:
 • Italiano: Sedanina selvatica
 • Svenska: Vattenmärke
 • Norsk: Stor vasskjeks
 • Dansk: Bredbladet Mærke

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Greater water parsnip. Dit betekent "grotere Parsnip". Grotere wordt uitgelegd bij de Nederlandse naam uitgelegd. Parsnip is een samenvoeging/strekking van Parsley wat "peterselie" betekent en Turnip wat "raap/knol" betekent. Beide vanwege het uiterlijk.

Voor de verspreiding van de Grote watereppe in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Grande Berle. Er zij meerdere mogelijke verklaringen:

 • De plant zou vernoemd zijn naar het departement Marne of de rivier de Marne. Een rivier is ook het soort gebied waar Watereppe voor komt.
 • Berle zou via verschillende (oude) talen leiden naar het woord "kers". Wat een beetje vreemd is want een kers is altijd lid van de Kruisbloemenfamilie (Cruciferae of Brassicaceae: beide namen zijn toegestaan) terwijl een Eppe altijd lid is van de schermbloemenfamilie (Apiaceae of Umbelliferae: beide wetenschappelijke namen zijn toegestaan).
 • Volgens sommige Franse dialecten betekent Berle "gracht", de natuurlijke habitat van de plant.

De Duitse naam is Breitblättriger Merk: Dit betekent "breedbladige merk". De bladeren van deze plant zijn echt groot {breed). Het woord Merk wordt bij de Zweedse naam uitgelegd.

De Italiaanse naam is Sedanina selvatica. Sedanina komt van Sedano en betekent "selderij" en Selvatica betekent "wild". Dus "wilde selderij" vanwege de gelijkenis. Dit zie je ook bij de Engelse naam terug. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse naam is Vattenmärke, Vatten betekent "water". Het woord Märke komt in verschillende talen terug (het Duitse Merk en het Deense Mærke) Het lijkt er op dat het woord in verband wordt gebracht met de bruikbare wortel . In het Zweeds wordt wortel vertaald met Morrot en in het Duits heet wortel Möhre. Het is hoogst waarschijnlijk maar niet 100 procent zeker dat dit woord is verbasterd tot Märke, Merk of Mærke.

Voor de verspreiding van Grote watereppe in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Stor vasskjeks. Dit betekent letterlijk "groot waden koekjes". Dit heeft natuurlijk uitleg nodig. Grote wordt uitgelegd bij de Nederlandse naam. Het Waden slaat op het feit dat de plant graag met zijn voeten in het water staat (waadt). Het woord Koekjes wordt vaak in Scandinavië gebruikt (zie bijv. Fluitenkruid (Anthriscus sylvestris) bij schermbloemigen.

De Deense naam is Bredbladet Mærke. Bredbladet betekent "breedbladig" en het woord Mærke wordt bij de Zweedse naam uitgelegd.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op natte, matig tot zeer voedselrijke grond of in matig voedselrijk tot zeer voedselrijk, neutraal, hard, zoet tot zeer zwak brak, stilstaand tot zwak stromend, ondiep water (zand, leem, zavel, veen en klei).

Groeiplaats
Grienden, bossen (moerasbossen), moerassen (drijftillen en verlandingsvegetaties), waterkanten en water (oude rivierlopen, laagveenplassen, rietkragen, onbevaren kanalen, kreken, greppels, sloten, rivieren en op beekstrandjes) en het zoetwatergetijdengebied.

Verspreiding

Nederland
Algemeen in laagveengebieden en het rivierengebied en vrij algemeen in het oosten en midden van het land en in het noordelijk zeekleigebied. Elders zeldzaam en zeer zeldzaam in Zuid-Limburg.

Vlaanderen
Zeldzaam. Sterk achteruitgegaan.

Wallonië
Zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Wereld
Europa, behalve in de meest noordelijke en de zuidelijke delen. Ook in West-Siberië.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Verspreiding Grote watereppe

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's