Grote wikke

Algemeen

Vicia grandiflora komt nauwelijks voor in Nederland. Deze grootbloemige wikke is wijdverspreid van Zuidoost-Europa tot Italië , Zuid- Oostenrijk , van oost naar Oekraïne , Klein-Azië , de Kaukasus en Iran . Het komt zelden voor in Neder-Oostenrijk en aan de voet van de Alpen . In Oostenrijk komt de grootbloemige wikke alleen vaker voor in het oostelijke deel; anders is het zeldzaam. Alleen een Duitse wikipagina omschrijft deze plant goed.

Er komen minstens 11 soorten Wikke (Vicia) in het wild voor in Nederland:

Verklaring Wetenschappelijke naam

Vicia komt van Vincio (Latijn) en betekent "vlechten/winden/binden". Dit duidt op het groeigedrag van deze plantenfamilie. De Grieken noemden de Wikke, bikion, waaruit het Latijnse Vicia ontstaan is.

Grandi betekent natuurlijk "groot" en Flora "bloem".

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Namen in andere talen

  • English: Large yellow vetch
  • Français: Vesce à grandes fleurs
  • Deutsch: Großblütige Wicke
  • Espanõl: ?
  • Italiano: Veccia a fiori grandi 
  • Svenska: Storvicker
  • Norsk: ?
  • Dansk: Storblomstret Vikke

Verklaring Buitenlandse namen

In veel landen is Grote Wikke zeer zeldzaam of nog niet waargenomen. De namen zijn dan ook nog niet zo creatief. Vaak iets als Grote wikke/Grootbloemige wikke e.d. Daarom heeft het in dit geval niet zo'n zin elke naam specifiek te behandelen.

Voor de verspreiding van Grote wikke in Duitsland zie deze kaart.

Voor de verspreiding van Grote wikke in Zweden zie deze kaart.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Grote wikke staat op open, zonnige en uitgesproken warme, basische, matig droge tot matig vochtige, al of niet voedselrijke bodem. De als een efemere, adventief optredende plant wordt in Midden- en West-Europa gevonden op akkers, in bermen, in bossen en boszomen, op haven- en spoorwegterreinen en andere ruderale plaatsen. Het eenjarige en variabele taxon (ze wordt vaak in lagere eenheden ingedeeld) stamt oorspronkelijk uit Italië en Zuidoost-Europa en het aangrenzende, nabije Azië en is in Nederland slechts op enkele plaatsen gevonden. De bestuiving geschiedt, zoals bij veel Wikkesoorten door insecten en ze strooit zelf haar zaden uit. Of vogels, die de zaden graag eten, via uitscheiding van een deel daarvan bijdragen aan de verspreiding blijft onduidelijk. Grote wikke levert een uitstekend hooi, de bladeren zijn eetbaar en kunnen in salades verwerkt worden en de zaden behouden hun kiemkracht meer dan 5 jaar.

CC-BY-SA 3.0 René van Moorsel, 2015

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Grote wikke

verspreidingskaart Grotewikke

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's