Hazenpootje

Algemeen

Hazenpootje is een klaver maar valt niet op door de drie typische blaadjes maar door de uitstekende langwerpige, zachtharige bloemhoofdjes. Individueel ziet deze plant er dan ook prachtig uit. Hij bloeit vanaf Juli tot en met de herfst.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Nederlandse naam

De naam Hazenpootje verwijst naar het afgeronde, langwerpige, zachtharige uiterlijk van de bloemhoofdjes.

Namen in andere talen

  • English: Hare's-foot clover, Hairy clover
  • Français: Trèfle Pied-de-lièvre
  • Deutsch: Hasen-Klee
  • Espanõl: Pie de liebre
  • Italiano: Trifoglio dei campi
  • Svenska: Harklöver
  • Norsk: Harekløver
  • Dansk: Hare-Kløver

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Hare's-foot clover: Dit betekent "hazenpootklaver", dus vrijwel gelijk aan de Nederlandse naam.

De Franse naam is Trèfle Pied-de-lièvre. Dit betekent ook "klaver met poot van haas", Hazenpootje dus.

De Duitse naam is Hasen-Klee. Dit betekent "hazenklaver".

De Spaanse naam is Pie de liebre. Dit betekent "voet van een haas". net zoals de Nederlandse naam.

De Zweedse naam is Harklöver: Dit betekent "haarklaver".

De Noorse en Deense naam zijn beide Harekløver, wat ook weer "harige klaver" betekent".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open tot grazige plaatsen (vaak een pionier) op droge, matig voedselarme tot matig voedselrijke, meestal kalkarme, zure grond. Vooral op bewerkte of verplaatste plaatsen. Ook op stenige grond.

Groeiplaats
Akkers (akkerranden en braakliggende akkers), grasland (schraal grasland, grasvelden en kalkgrasland), bermen, zeeduinen (duingrasland), afgravingen (zand- en steengroeven), heide, langs spoorwegen (spoorwegterreinen), industrieterreinen, haventerreinen, mijnterreinen, beweide zandduintjes, opgespoten grond en ruigten.

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen in Noord-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen, Gelderland en in de duinen. Elders plaatselijk vrij algemeen, maar zeldzaam in het noordelijk zeekleigebied, Zuidoost-Fryslân en West- en Midden-Drenthe.

Vlaanderen
Vrij algemeen. Het meest in de duinen, de Kempen en in stedelijke gebieden.

Wallonië
Vrij algemeen, maar zeldzaam in de Ardennen.

Wereld
Europa, behalve in het hoge noorden. Ook in West-Azië en Noord-Afrika. Ingeburgerd in Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Verspreiding Hazenpootje

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's