Hoge fijnstraal

Algemeen

Naast andere Fijnstralen is ook de Hoge fijnstraal is een relatief jonge plant. De plant is ingeburgerd tussen 1975 en 1999. Sindsdien wordt deze (relatief zeldzame) plant steeds vaker in de stad waargenomen want het is een echte urbane plant die waarschijnlijk door de klimaatverandering steeds vaker wordt gezien.  Hoge fijnstraal bloeit pas in Augustus tot en met December.

De Fijnstraal is een lastige soort. Gelukkig heeft Floron op de verspreidingsatlas een handige determinatietabel gemaakt voor een aantal soorten. Ook heeft Floron een determinatiesleutel voor 4 soorten Fijnstraal gemaakt.Er komen in Nederland minstens 7 soorten Fijnstraal (Erigeron) in het wild voor:

Verklaring Nederlandse naam

Normaal is lengte niet zo goed om een plant te determineren maar deze plant wordt voor een Fijnstraal wel erg groot , soms wel 2,5m!

De naam fijnstraal is te danken aan de slanke straalbloemen rondom het gele hartje van buisbloemen. Soms is dit geel erg duidelijk, bijv. bij de Zomerfijnstraal (Erigeron annuus) en Muurfijnstraal (Erigeron karvinskianus). Soms ook niet echt zoals bij de vele andere fijnstralen.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Namen in andere talen

  • Frysk: Heech tongersied
  • English: Guernsey fleabane
  • Français: Vergerette de Barcelone
  • Deutsch: Weißliches Berufkraut
  • Espanõl: ?
  • Italiano: Saeppola di Sumatra
  • Svenska: Sumatrabinka
  • Norsk: Pyramidehamp
  • Dansk: Erigeron sumatrensis

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Guernsey fleabane. Met Guernsey wordt het kanaal-eiland tussen Engeland en Frankrijk bedoeld. Deze plant komt veel voor in Londen en in het zuidoosten van Engeland en ook op het Kanaaleiland Guernsey, vandaar de Engelse naam. Fleabane betekent zoiets als "vlooien verdoemer/verdrijver". Vroeger werd deze plant in de brand gestoken. De rook hiervan zou vlooien verdrijven.

Voor de verspreiding van Hoge fijnstraal zie deze kaart.

De Franse naam is Vergerette de Barcelone. Vergerette betekent letterlijk "boomgaard" maar kan ook afgeleid zijn van het woord Verge dat "roede" betekent. Verwijzend naar de gelijkenis. De Barcelone betekent "van/uit Barcelona". Een vreemde naam want de plant komt van origine uit Sumatra

De Duitse naam is Weißliches Berufkraut. Dit betekent " witachtig beroepskruid". Het witachtige verwijst weer naar de behaarde onderkant van de stengelbladeren die de plant een "witachtig" uiterlijk geven. Met Berufkraut wordt bedoeld dat een beroep gedaan werd gedaan op dit kruid om een bepaalde ziekten/ongemakken te genezen/onderdrukken. 

De Spaanse naam is mij onbekend

De Italiaanse naam is Saeppola di Sumatra. Het betekenis van het woord Saeppola is mij onbekend. Di Sumatra betekent natuurlijk "van/uit Sumatra". De uitleg staat bij de wetenschappelijke naam.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse naam is Sumatrabinka. Sumatra staat bij de wetenschappelijke naam uitgelegd.Het woord Binka is het algemene Zweedse woord dat gebruikt word voor het geslacht Erigeron. Het betekent zoiets als "onkruid in het veld". Voor het woord Binka staat er om welke soort het gaat.

De Noorse naam is Pyramidehamp. De betekenis van Pyramide is mij onbekend. Hamp betekent "hennep", maar kan ook "veld" betekenen. Dit laatste is een stuk logischer want met Hennep heeft de plant niets te maken, ook niet met eventuele bijwerkingen. 

De Deense naam is Erigeron sumatrensis. Deze is hetzelfde als de wetenschappelijke naam. Er zijn maar enkele waarnemingen in Denemarken.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, warme, open plaatsen (pioniervegetaties) op droge, matig voedselrijke tot zeer voedselrijke, vaak omgewerkte grond.

Groeiplaats
Braakliggende grond, tussen straatstenen, industrieterreinen, oude muren, langs spoorwegen (spoorwegterreinen), voetpaden, stenige plaatsen, zeeduinen en bij voederkuilen.

Verspreiding

Nederland
Zeldzaam in stedelijke gebieden en in het rivierengebied. Ingeburgerd tussen 1975 en 1999.

Vlaanderen
Zeldzaam ingeburgerd. Voor het eerst gevonden in 1990.

Wallonië
Zeer zeldzaam ingeburgerd, o.a. nabij Charleroi.

Wereld
Oorspronkelijk uit Midden- en Zuid-Amerika. Ingeburgerd in enkele landen in Europa en Azië en in Australië en Nieuw-Zeeland.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Hoge fijnstraal

Verspreiding Hoge fijnstraal

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

 

Foto's