Algemeen

Hondskruid is een onmiskenbare orchideënsoort die inderdaad de vorm heeft van een piramide maar later de vorm van een ei. Hij wordt gezien als een zeldzame soort maar word niet bedreigd. Maar de kans dat iemand per ongeluk een Hondskruid ziet is erg klein. Meestal gaat het om bekende populaties. Hij bloeit in Juni en Juli.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Nederlandse naam

Het woord "Honds" werd vroeger gebruikt als een plant totaal nutteloos was (niet eetbaar of medicinaal bijv.).

Namen in andere talen

  • English: Pyramidal orchid
  • Français: Orchis pyramidal
  • Deutsch: Pyramiden-Orchidee
  • Espanõl: Orquídea piramidal
  • Italiano: Orchidea piramidale
  • Svenska: Salepsrot
  • Norsk: Salepsro
  • Dansk: Horndrager

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Pyramidal orchid. Dit betekent "pyramidevormige orchis". Natuurlijk zegt dit alles over de vorm van de bloem.

De Franse naam is Orchis pyramidal. Dit betekent "pyramidevormige orchis".

De Duitse naam is Pyramiden-Orchidee. Ook dit betekent weer "pyramidevormige orchis".

De Spaanse en Italiaanse naam zijn nagenoeg gelijk, Orquídea piramidal/Orchidea piramidale. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse en Noorse naam zijn ook gelijk Salepsrot. Dit betekent Salep wortel. De gedroogde en gemalen knollen van deze plant geeft een fijn wit poeder, genoemd Salep. Dit is een zeer voedzaame, zetmeelachtige en zoete stof. Het wordt gebruikt in dranken, granen en in het maken van brood. Het wordt ook medicinaal gebruikt in voeding voor kinderen en herstellenden.

De Deense naam is Horndrager. Dit betekent "hoorndrager". Nu eens niet de pyramide vorm maar de vorm van een hoorn die "gedragen" wordt door de stengel.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, zelden licht beschaduwde, open plaatsen op droge tot matig vochtige, voedselarme, kalkrijke, humushoudende grond (duinzand en mergel).

Groeiplaats
Grasland (grazige hellingen, kalkgrasland en schraal grasland), bermen, langs lichte laantjes, zeeduinen (duingrasland, vooral op noordhellingen) en opgespoten grond.

Verspreiding

Nederland
Zeer zeldzaam in Zuid-Limburg, in de duinen en in Zeeland.

Vlaanderen
Zeer zeldzaam.

Wallonië
Vrij algemeen in de Famenne en de Gaume. Elders zeer zeldzaam.

Wereld
Zuidwest-Azië, Noord-Afrika en Zuid- en Midden-Europa. Noordelijk tot in Ierland, Schotland en het Oostzeegebied.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Verspreiding Hondskruid

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten