Hop

Algemeen

Mijn persoonlijke ervaring met Hop is dat deze pas opvalt bij het zien van de typische hopbellen. De bloeiperiode met echte mannelijk of vrouwelijke bloemen is best kort. En het blad verwissel je al snel met een of andere tuinstruik, Braam bijv. Dus zeker als de plant nog geen meters omhoog is geklommen valt hij niet op.

Verklaring Nederlandse naam

De verklaring voor het woord Hop is allerminst eenduidig. Als je alle vele verklaringen leest legt het boek  Planten en hun naam van H. Kleijn (1970) het als volgt samen. De naam Hop, in het Duits Hopfen, is afkomstig van het Oudduitse woord hopfo; zo neemt men aan. Bij Hildegard von Bingen (ca. 1150) treffen we de naam hoppho aan. Bij latere middeleeuwse Duitse schrijvers heet de plant Hoppen, zoals we bij Albertus Magnus (ca. 1250) kunnen lezen. De naam Hoppe schijnt van Germaanse oorsprong te zijn. Men wil het afleiden van het Duitse heben: opheffen, omdat de plant zich met haar windende stengel in de hoogte verheft. De naam Hupa bij Heukels, zonder enige nadere aanduiding, zal wel een verlatijnste naam zijn, want in het Middelnederlands treffen we huppe aan als naam voor de hop.

Namen in andere talen

  • English: Hop
  • Français: Houblon grimpant
  • Deutsch: Hopfen
  • Espanõl: El lúpulo
  • Italiano: Luppolo comune
  • Svenska: Humle
  • Norsk: Humle
  • Dansk: Humle

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot half beschaduwde plaatsen op vochtige tot vrij natte, voedselrijke, stikstofrijke, humeuze grond (lemig zand, leem, klei stenige plaatsen en soms op venige grond). Deze liaan kan vrij langdurige overstromingen vedrdragen.

Groeiplaats
Bossen (loofbossen, rivier- en beekbegeleidende bossen en moerasbossen), bosranden, heggen, struwelen, hakhout, boomwallen, tegen hekwerken, soms op muren klimmend, plantsoenen, langs spoorwegen (spoorbermen), zeeduinen en waterkanten (op steenglooiingen langs de grote rivieren).

Verspreiding

Nederland
Algemeen, maar zeldzaam in het noordelijk kleidistrict en in het Waddengebied.

Vlaanderen
Algemeen, maar zeldzaam in de Polders.

Wallonië
Algemeen, maar zeer zeldzaam in de Ardennen.

Wereld
Een groot deel van Europa en Azië, oostelijk tot in Centraal Siberië en Japan). Ook in Noord-Amerika.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's