Inkarnaatklaver

Algemeen

Inkarnaatklaver is een beetje rare plant in onze inheemse flora. Hij valt op door z'n bloedrode kleur en is daardoor ook niet verkeert te determineren. De plant hoort hier ook niet thuis. Van origine komt Inkarnaatklaver voor in het Middellandse zeegebied, Portugal, Spanje, Frankrijk, Italië en het Balkanschiereiland en Turkije. De soort werd vroeger in Nederland verbouwd als veevoedergewas. Nu wordt hij gezien als ontsnapte tuinplant. Inkarnaatklaver bloeit in Mei, Juni en Juli.

Er komen minstens 16 soorten Klaver (Trifolium) in het wild voor in Nederland:

Verklaring Nederlandse naam

Het eerste deel van de Nederlandse naam is in dit geval gelijk aan de wetenschappelijke naam. Incarnatum is Latijn en betekent "op vlees gelijkend". Dit klopt helemaal. Hierboven zei ik het al. De kleur is net niet bloedrood. Soms heet de plant (bijv. in Scandinavië) bloedklaver. Maar zo mooi bloedrood als bijv. een Klaproos is de bloem miet.

Volgens veel Etymologen is de herkomst van het woord Klaver onzeker. Het kwam al voor in het Middelnederlands (tussen 1200 en 1500) als Klever en Clavere. Het woord zou ook afgeleid kunnen zijn van het Oudgermaanse Cloefre, wat wil zeggen Splitsen of Klieven en dat zou slaan op het in drieén gespleten blad.

Namen in andere talen

  • English: Crimson Clover
  • Français: Trèfle incarnat
  • Deutsch: Inkarnat-Klee
  • Espanõl: Farrucha
  • Italiano: Trifoglio carnicino
  • Svenska: Blodklöver
  • Norsk: Blodkløver
  • Dansk: Blodkløver

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie & verspreiding
Inkarnaatklaver staat op zonnige, matig droge tot vochtige, kalkarme tot kalkhoudende, voedselarme zandgrond, maar ook op leem, klei en veen (mits voldoende zandig). Ze verdraagt regelmatige maaien slecht. De variabele, een- of tweejarige jarige plant groeit op kliffen, in bermen en bermbeplantingen, in weilanden en akkers, op braakliggende terreinen en langs spoorlijnen. Verder in boszomen, langs Luzerne en andere velden, op stort- en ruderale plaatsen en wordt ook ingezaaid. Ze stamt oorspronkelijk uit het noordelijke deel van Middellandse Zeegebied en is als een belangrijk voedergewas en als groenbemester in de rest van Europa, in Noord-Amerika en Australië terecht gekomen. De soort werd vroeger ook in Nederland verbouwd en wordt tegenwoordig alleen nog efemeer aangetroffen op een aantal plaatsen, vooral veel in het zuidoosten van het land. Het harige taxon is goed herkenbaar aan onder andere het feit dat de bladstelen van onderaf steeds korter worden en aan de donkerrode, eerst bolvormige, later langwerpige bloeiwijze.

CC-BY-SA 3.0 René van Moorsel, 2015

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding Inkarnaatklaver

Verspreiding Inkarnaatklaver

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten