Inkarnaatklaver

Algemeen

Inkarnaatklaver is een beetje rare plant in onze inheemse flora. Hij valt op door z'n bloedrode kleur en is daardoor ook niet verkeert te determineren. De plant hoort hier ook niet thuis. Van origine komt Inkarnaatklaver voor in het Middellandse zeegebied, Portugal, Spanje, Frankrijk, Italië en het Balkanschiereiland en Turkije. De soort werd vroeger in Nederland verbouwd als veevoedergewas. Nu wordt hij gezien als ontsnapte tuinplant. Inkarnaatklaver bloeit in Mei, Juni en Juli.

Er komen minstens 16 soorten Klaver (Trifolium) in het wild voor in Nederland:

Verklaring Nederlandse naam

Het eerste deel van de Nederlandse naam is in dit geval gelijk aan de wetenschappelijke naam. Incarnatum is Latijn en betekent "op vlees gelijkend". Dit klopt helemaal. Hierboven zei ik het al. De kleur is net niet bloedrood. Soms heet de plant (bijv. in Scandinavië) bloedklaver. Maar zo mooi bloedrood als bijv. een Klaproos is de bloem miet.

Volgens veel Etymologen is de herkomst van het woord Klaver onzeker. Het kwam al voor in het Middelnederlands (tussen 1200 en 1500) als Klever en Clavere. Het woord zou ook afgeleid kunnen zijn van het Oudgermaanse Cloefre, wat wil zeggen Splitsen of Klieven en dat zou slaan op het in drieén gespleten blad.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Namen in andere talen

  • Frysk: Ynkarnaatklaver
  • English: Crimson Clover
  • Français: Trèfle incarnat
  • Deutsch: Inkarnat-Klee
  • Espanõl: Farrucha
  • Italiano: Trifoglio carnicino
  • Svenska: Blodklöver
  • Norsk: Blodkløver
  • Dansk: Blodkløver

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Crimson Clover. Als je het woord Crimson gaat opzoeken kom je heel veel ingewikkelde verhalen tegen. Als ik het allemaal goed begrijp gaat dit woord terug naar 1400 Toen was het Cremesin, Crymysyn of Cramoysin. In de loop der eeuwen is dit verbasterd tot het middeleeuws Latijnse Cremesinus dat een naam is voor de familie van Schaalinsecten is waaronder de bijv. Schildluis. Deze insecten werden o.a gebruikt als verfmiddel. En hier komt de rode kleur van de deze plant kijken, de verf had ongeveer die kleur.

De Franse naam is Trèfle incarnat. Dit is de Franse benaming voor de wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Inkarnat-Klee. Dit is de Duitse benaming voor de Nederlandse naam.

De Spaanse naam is Trébol encarnado. trébol is de algemene naam in Spanje voor een klaver. De toevoeging Encarnado is de Spaanse benaming voor het tweede gedeelte van de wetenschappelijke naam.

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Italiaanse naam is Trifoglio carnicino. Trifoglio is de Italiaanse benaming voor het eerste gedeelte van de wetenschappelijke naam. Carnicino betekent "vleeskleurig", dus een verwijzing naar de bloemkleur.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse, Noorse en Deense naam is nagenoeg gelijk, Blodklöver/Blodklöver/Blodkløver. Dit betekent natuurlijk "bloedklaver".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie & verspreiding
Inkarnaatklaver staat op zonnige, matig droge tot vochtige, kalkarme tot kalkhoudende, voedselarme zandgrond, maar ook op leem, klei en veen (mits voldoende zandig). Ze verdraagt regelmatige maaien slecht. De variabele, een- of tweejarige jarige plant groeit op kliffen, in bermen en bermbeplantingen, in weilanden en akkers, op braakliggende terreinen en langs spoorlijnen. Verder in boszomen, langs Luzerne en andere velden, op stort- en ruderale plaatsen en wordt ook ingezaaid. Ze stamt oorspronkelijk uit het noordelijke deel van Middellandse Zeegebied en is als een belangrijk voedergewas en als groenbemester in de rest van Europa, in Noord-Amerika en Australië terecht gekomen. De soort werd vroeger ook in Nederland verbouwd en wordt tegenwoordig alleen nog efemeer aangetroffen op een aantal plaatsen, vooral veel in het zuidoosten van het land. Het harige taxon is goed herkenbaar aan onder andere het feit dat de bladstelen van onderaf steeds korter worden en aan de donkerrode, eerst bolvormige, later langwerpige bloeiwijze.

CC-BY-SA 3.0 René van Moorsel, 2015

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Inkarnaatklaver

Verspreiding Inkarnaatklaver

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's