Klein springzaad

Algemeen

Klein springzaad komt naast Reuzenbalsemien (Impatiens Glandulifera)  regelmatig voor. Het Groot springzaad (Impatiens noni-tangere) komt iets minder voor. Maar alleen het Groot springzaad is inheems (hij komt hier van origine voor). Reuzen balsemien komt uit India en Klein springzaad komt uit midden-Azië. Verder komt in Nederland sporadisch nog Ruig springzaad (Impatiens cristata), Tweekleurig springzaad (Impatiens balfourii) en Oranje springzaad (Impatiens capensis) voor. Deze plant bloeit vanaf Juni tot en met Oktober.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Nederlandse naam

Klein omdat deze plant het kleine broertje/zusje is van het groot springzaad (Impatiens noli-tangere).

Het woord Springzaad heeft te maken met de manier hoe het zaad verspreid wordt. Als de zaden rijp genoeg zijn is een kleine aanraking van een insect of druppel water al genoeg om de zaaddoos te laten barsten zodat de zaden weg kunnen springen (zie filmpje).

reuzenbalsemien33

Namen in andere talen

 • English: Small Balsam
 • Français: Balsamine à Petites Fleurs
 • Deutsch: Kleines Springkraut, Kleinblütiges Springkraut, Sibirisches Springkraut
 • Espanõl:
 • Italiano: Balsamina minore
 • Svenska: Blekbalsamin
 • Norsk: Mongolspringfrø
 • Dansk: Småblomstret Balsamin

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Small Balsam: Dit betekent "kleine balsem". Het is de kleinste onder de (Spring) Balsemienfamilie waartoe deze plant behoort. Balsem is de Engelse afkorting voor deze familie.

De Franse naam is Balsamine à Petites Fleurs. Dit betekent "balsemien met de kleine bloemen".

Er zij drie Duitse namen:

 1. Kleines Springkraut: Dit betekent "klein springkruid".
 2. Kleinblütiges Springkraut: Dit betekent "kleinbloemig springkruid".
 3. Sibirisches Springkraut: Dit betekent "sibersch springkruid".De plant is inheems (hij komt daar van origine vandaan) in Zuid-Siberië en Mongolië en komt sedert 1846 voor op verschillende plaatsen in Europa.

De Zweedse naam is Blekbalsamin. Dit betekent "bleke balsemien". Vergeleken andere inheemse leden van de Balsemienfamilie (bijv. Groot springzaad (Impatiens noli-tangere)) wordt deze plant in Zweden als bleek van kleur gezien.

De Noorse naam is Mongolspringfrø. Dit betekent "mongolisch springzaad". Weer een verwijzing naar de herkomst van deze plant.

De Deense naam is Småblomstret Balsamin. Dit betekent ook "klein bloemig springzaad".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Half beschaduwde tot licht beschaduwde plaatsen op vochtige, matig voedselrijke, zwak zure grond (zand en veen).

Groeiplaats
Bossen (loofbossen en beekbegeleidende bossen), bosranden, heggen, houtwallen (voedselrijke zomen), parken, langs holle wegen, tuinen, omgewerkte grond, bij houtzagerijen, aan de voet van muren, enigszins ruderale plaatsen, langs spoorwegen (spoorwegterreinen), ruigten, bij houtransportbedrijven, stortterreinen, zeeduinen en waterkanten (rietkragen langs plassen en kanalen).

Verspreiding

Nederland
Algemeen in het midden van het land en vrij algemeen in het oosten, in de Hollandse duinen en in stedelijke gebieden. Elders zeldzaam.

Vlaanderen
Vrij zeldzaam, maar plaatselijk vrij algemeen. Zich uitbreidend.

Wallonië
Vrij zeldzaam. Het meest in Brabant.

Wereld
Oorspronkelijk uit Midden-Azië (de westelijke Himalaya). Ingeburgerd in een groot deel van Europa (niet in het uiterste noorden, westen en zuiden) en in Canada.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Verspreiding Klein springzaad

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's