Algemeen

Als er één plant is die op Perzikkruid (Persicaria maculosa/Polygonum persicaria) lijkt dan is het deze wel. Het probleem is dat beide planten kenmerken hebben die nog al eens varieren (kleur, vlekken etc.) Gelukkig heeft Floron al wat voorwerk verricht en dit duidelijke tabelletje gemaakt.

Oorspronkelijk werd het geslacht Polygonum veel ruimer opgevat dan tegenwoordig. Dit geslacht is opgesplitst in Duizendknoop (Persicaria), Kielduizendknoop (Fallopia) en Varkensgras (Polygonum). Om een beter inzicht te krijgen in deze familie staat op het YouTube-kanaal van Floron een uitgebreide video. Het eerste gedeelte gaat over het Zuring-geslacht (Rumex) maar vanaf 42:36 word het Duizendknoop-geslacht behandeld.

Als aanvulling op deze zeer verhelderende video staan er in deze tabelvan het forum van waarnemingen.nl ook enkele verschillen/overeenkomsten tussen verschillende soorten Duizendknoop.

Kleine duizendknoop bloeit in Juli tot en met Oktober

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Er komen minstens 8 soorten Duizendknoop (Persicaria) in het wild voor in Nederland:

Verklaring Nederlandse naam

Klein is iets overbodig om te zeggen. De plant heeft een soort aar met meerdere (vijftallige) witte bloemetjes.

De plant maakt deel uit van de Duizendknoopfamilie (Polygonaceae). Deze groep planten is te herkennen aan de verdikte stengel en/of wortel. Dus met wel "duizend" knopen.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Namen in andere talen

  • Frysk: Lytse readskonk
  • English: Small Water-pepper
  • Français: Petite Renouée
  • Deutsch: Kleiner Knöterich
  • Espanõl: ?
  • Italiano: Persicaria minore
  • Svenska: Rosenpilört
  • Norsk: Småslirekne
  • Dansk: Liden Pileurt

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Small Water-pepper. Dit betekent "kleine waterpeper". Dit is niet zo gek want kleine duizendknoop lijkt best wel veel op Waterpeper, er zijn soms ook kruisingen. Er zijn wel verschillen, o.a. de niet scherp smakende stengelbladeren. Maar er zijn ook minder duidelijke kenmerken die alleen te vinden zijn in een betere flora. Want Kleine duizendknoop lijkt op sommige andere Duizenknoop-soorten 

De Franse naam is Petite Renouée. Petit betekent "klein". Renouée ibetekent "opnieuw geknoopt". Het Opnieuw geknoopte slaat op het feit dat deze plant onderdeel uitmaakt van de Duizendknoopfamilie (Polygonaceae).  De stengels van deze plantenfamilie hebben knoestige/verdikte delen. Waaruit dan weer nieuwe stengelbladeren groeien.

De Duitse naam is Kleiner Knöterich. Kleiner betekent natuurlijk "kleine". Knöterich betekent "knopig" en is de Duitse benaming voor Duizendknoopfamilie (Polygonaceae). Deze groep planten is te herkennen aan de verdikte stengel en/of wortel. Dus met wel "duizend" knopen.

De Spaanse naam is mij onbekend. Ik zie ook geen waarnemingen in Spanje.

De Italiaanse naam is Persicaria minore. Dit is de Italiaanse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam.

De Zweedse en Deense naam is nagenoeg gelijk, Rosenpileurt/Liden pilört pileurt Liden betekent "klein". Rosen betekent natuurlijk "rozen". Waarom is mij onbekend. Pileurt/pilört betekent "pijlkruid". Dat Pijl (het Deense Pil) moet je niet al te letterlijk nemen. Met pijl wordt hier waarschijnlijk het smalle stengelblad bedoeld. Ört/eurt/urt is de Scandinavische term voor "kruid". De Zweeds/Deense naam voor Pijlkruid (Sagittaria sagittifolia) Pijlkruid is Pilblad. Hier staat Pil wel voor een echt pijlvormig blad. De laatst genoemde plant is trouwens absoluut geen familie van Perzikkruid.

De Noorse naam is Småslirekne. Små betekent "klein".  Slirekne is een samengesteld woord dat "schede en knie" betekent. De Det Norske Akemis Ordbok (Hét Deense academische woordenboek) geeft heel deftig aan dat hiermee wordt bedoeld dat de plant een omhulsel van samengesmolten oorbladeren heeft aan de basis van de bladsteel. De "duizend" knopen dus.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, soms licht beschaduwde, open plaatsen (pionier) op vochtige tot natte, matig voedselarme tot voedselrijke, stikstofrijke, vaak kalkarme, sterk humeuze, niet te zware grond (meestal venige grond). Vaak op plekken met een dalende waterspiegel in de lente en zomer, zodat er open plekken ontstaan waar de soort kan kiemen.

Groeiplaats
Akkers, bossen (drassige bospaden, waterkanten (droogvallende plaatsen, o.a. langs vijvers, greppels en op slootbagger langs regelmatig geschoonde sloten) en braakliggende grond.

Verspreiding

Nederland
Vrij zeldzaam in laagveengebieden, in het rivierengebied en in het oosten en midden van het land. Elders zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Vrij algemeen in de Kempen. Elders zeldzamer.

Wallonië
Vrij zeldzaam.

Wereld
Gematigde streken in Europa en Azië. Ingeburgerd in Zuid-Amerika en Zuid-Afrika.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding

Verspreiding Kleine duizendknoop

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten