Algemeen

Als er één plant is die op Perzikkruid (Persicaria maculosa/Polygonum persicaria) lijkt dan is het deze wel. Het probleem is dat beide planten kenmerken hebben die nog al eens varieren (kleur, vlekken etc.) Gelukkig heeft Floron al wat voorwerk verricht en dit duidelijke tabelletje gemaakt. Kleine duizendknoop bloeit in Juli tot en met Oktober

Er komen minstens 8 soorten Duizendknoop (Persicaria) in het wild voor in Nederland:

Verklaring Nederlandse naam

Klein is iets overbodig om te zeggen. De plant heeft een soort aar met meerdere (vijftallige) witte bloemetjes.

De plant maakt deel uit van de Duizendknoopfamilie (Polygonaceae). Deze groep planten is te herkennen aan de verdikte stengel en/of wortel. Dus met wel "duizend" knopen.

Namen in andere talen

  • English: Small Water-pepper
  • Français: Petite Renouée
  • Deutsch: Kleiner Knöterich
  • Espanõl:
  • Italiano: Persicaria minore
  • Svenska: Rosenpilört
  • Norsk: Småslirekne
  • Dansk: Liden Pileurt

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, soms licht beschaduwde, open plaatsen (pionier) op vochtige tot natte, matig voedselarme tot voedselrijke, stikstofrijke, vaak kalkarme, sterk humeuze, niet te zware grond (meestal venige grond). Vaak op plekken met een dalende waterspiegel in de lente en zomer, zodat er open plekken ontstaan waar de soort kan kiemen.

Groeiplaats
Akkers, bossen (drassige bospaden, waterkanten (droogvallende plaatsen, o.a. langs vijvers, greppels en op slootbagger langs regelmatig geschoonde sloten) en braakliggende grond.

Verspreiding

Nederland
Vrij zeldzaam in laagveengebieden, in het rivierengebied en in het oosten en midden van het land. Elders zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Vrij algemeen in de Kempen. Elders zeldzamer.

Wallonië
Vrij zeldzaam.

Wereld
Gematigde streken in Europa en Azië. Ingeburgerd in Zuid-Amerika en Zuid-Afrika.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding

Verspreiding Kleine duizendknoop

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten