Kleine klaver

Verklaring Nederlandse naam

Klein want deze klaver is ten opzicht van bijvoorbeeld Rode klaver (Trifolium pratense) en Witte klaver (Trifolium repens) veel kleiner.

Volgens veel Etymologen is de herkomst van het woord Klaver onzeker. Het kwam al voor in het Middelnederlands (tussen 1200 en 1500) als Klever en Clavere. Het woord zou ook afgeleid kunnen zijn van het Oudgermaanse Cloefre, wat wil zeggen Splitsen of Klieven en dat zou slaan op het in drieén gespleten blad.

Algemeen

Het blad van o.a de Kleine klaver is het nationale embleem van Ierland O.a want de Irish shamrock (zoals het origineel embleem heet) is samengesteld uit meerdere Klaversoorten zoals in het volgende artikel te lezen is.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Namen in andere talen

  • English: Lesser trefoil (Smallhop clover)
  • Français: Trèfle douteux
  • Deutsch: Kleiner Klee
  • Espanõl: Trébol amarillo
  • Italiano:  Trifoglio dubbio 
  • Svenska: Trådklöver
  • Norsk: Musekløver
  • Dansk: Fin Kløver

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Lesser trefoil. Dit betekent "kleinere klaver". Duidelijk dat het hier vergeleken andere klaversoorten om een klein plantje gaat. Maar er zijn er meer! O.a. Liggende klaver (Trifolium campestre) en Hopklaver (Medicago lupulina).

De Franse naam is Trèfle douteux. Dit betekent "twijfelachtige klaver". Het is de Franse benaming voor het tweede deel van de Trifolium dubium (Kleine klaver).

De Duitse naam is Kleiner Klee. Dit betekent "kleine klaver".

De Zweedse naam is Trådklöver. Dit betekent "draadklaver".

De Noorse naam is Musekløver. Dit betekent "muisklaver".

De Deense naam is Fin Kløver. Dit betekent "fijne klaver". Klein maar een prachtig kunstwerkje!

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen op droge tot vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, weinig bemeste, zwak zure tot kalkhoudende grond (zand, leem, zavel en klei).

Groeiplaats
Grasland (laagblijvend grasland, weiland, gazons en hooiweiden), bermen, langs schelpenpaadjes, zeeduinen (betreden of beweide terreinen), dijken en afgravingen (leemgroeven).

Verspreiding

Nederland
Zeer algemeen.

Vlaanderen
Zeer algemeen.

Wallonië
Algemeen.

Wereld
Europa, behalve in het noordoosten. Ook in Zuidwest-Azië. Ingeburgerd in Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Verspreiding Kleine klaver

 

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten