Kleine ooievaarsbek

Nederlandse naam

Klein want het is een van de kleinere Ooievaarsbekken in deze familie.

Ooievaarsbek komt door de vorm van de vrucht die lijkt op de snavel van een Ooievaar. Eigenlijk van een Kraan vogel volgens de wetenschappelijke verklaring. Maar aangezien deze vogel niet vaak voorkomt in Nederland is de Ooievaar met een "kraanhals" een waardige opvolger. 

Algemeen

Namen in andere talen

  • English: Small geranium
  • Français: Géranium fluet
  • Deutsch: Kleiner storchschnabel
  • Espanõl:
  • Italiano: Geranio minore
  • Svenska:Sparnäva
  • Norsk: Småstorkenebb
  • Dansk: Liden storkenæb

Verklaring Buitenlandse namen

De Engels naam is  Small geranium. Dit betekent "kleine geranium". Klein want het is een van de kleinere Ooievaarsbekken in deze familie zoals genoemd bij de Nederlandse naam. Geranium wordt uitgelegd bij de wetenschappelijke naam.

De Franse naam is Géranium fluet. Dit betekent "tengere/dunne geranium".

De Duitse naam is Kleiner storchschnabel.  Storchschnabel bestaat uit twee delen Storch wat "Ooievaar" betekent en Schnabel wat "snavel" betekent. Dus "kleine ooievaarssnavel/bek".

De Italiaanse naam is Geranio minore. Dit is een combinatie tussen de wetenschappelijke naam en het woord "klein".

De Zweedse naam is Sparnäva

De Noorse naam is  Småstorkenebb. Dit betekent ook weer "kleine ooievaarsbek".

De Deense naam is Liden storkenæb. Ook "kleine ooievaarsbek".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige of soms half beschaduwde, open plaatsen op matig droge tot vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, vaak bemeste en omgewerkte grond (zand, leem, zavel, klei en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Omgewerkte grond, akkers (akkers en akkerranden), grasland (grasvelden en droog weiland), plantsoenen, zeeduinen, boomspiegels, braakliggende grond, ruderale plaatsen, ruigten (voedselrijke ruigten), onbelopen plaatsen tussen straatstenen, dijken, heggen, langs muren, bermen (omgewerkte en open plekken) en langs spoorwegen (spoordijken).

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen, maar zeldzamer in het noorden.

Vlaanderen
Algemeen.

Wallonië
Vrij algemeen, maar zeldzaam in de Ardennen.

Wereld
Een groot deel van Europa, maar weinig in de meeste randgebieden. Ook in Zuidwest-Azië tot de Himalaya. Ingeburgerd in Noord-Amerika en Chili.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding Kleine ooievaarsbek

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's