Kleine ooievaarsbek

Algemeen

Er komen in Nederland minstens 15 soorten geranium-soorten voor, want in deze familie vallen de ooievaarsbekken:

 • Beemdmooievaarsbek (Geranium pratense) - vrij zeldzaam maar vaak ingezaaid
 • Bermooievaarsbek (Geranium pyrenaicum) - algemeen
 • Bloedooievaarsbek (Geranium sanguineum) - algemeen maar verwilderde tuinplant
 • Bosooievaarsbek (Geranium sylvaticum) - zeldzaam
 • Donkere ooievaarsbek (Geranium phaeum) - vrij zeldzaam maar vaak ingezaaid
 • Fijne ooievaarsbek (Geranium columbinum)  - zeldzaam
 • Glanzige ooievaarsbek (Geranium lucidum) - algemeen
 • Kleine ooievaarsbek  (Geranium pusillum) - algemeen
 • Klein Robertskruid (Geranium purpureum) - zeldzaam
 • Ronde ooievaarsbek (Geranium pusillum) - zeldzaam
 • Robertskruid (Geranium robertianum) - algemeen
 • Rotsooievaarsbek (Geranium macrorrhizum) - algemeen maar verwilderde tuinplant
 • Roze ooievaarsbek (Geranium endressii) - algemeen maar verwilderde tuinplant
 • Slipbladige ooievaarsbek (Geranium dissectum) - algemeen
 • Zachte ooievaarsbek (Geranium molle) - algemeen

Nederlandse naam

Klein want het is een van de kleinere Ooievaarsbekken in deze familie.

Ooievaarsbek komt door de vorm van de vrucht die lijkt op de snavel van een Ooievaar. Eigenlijk van een Kraan vogel volgens de wetenschappelijke verklaring. Maar aangezien deze vogel niet vaak voorkomt in Nederland is de Ooievaar met een "kraanhals" een waardige opvolger. 

Namen in andere talen

 • English:Small-flowered Crane's-bill
 • Français: Géranium fluet
 • Deutsch: Kleiner storchschnabel
 • Espanõl:
 • Italiano: Geranio minore
 • Svenska:Sparnäva
 • Norsk: Småstorkenebb
 • Dansk: Liden storkenæb

Verklaring Buitenlandse namen

De Engels naam is Small-flowered Crane's-bill. Dit betekent "kleinbloemige kraanvogelsnavel". Kleinbloemig want het is een van de kleinere Ooievaarsbekken (de meeste bloemen zijn groter) in deze familie zoals genoemd bij de Nederlandse naam. Crane's-bill is het letterlijke woord voor Geranium.Deze naam wordt uitgelegd bij de wetenschappelijke naam.

Voor de verspreiding van Kleine ooievaarsbek in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Géranium fluet. Dit betekent "tengere/dunne geranium".

De Duitse naam is Kleiner storchschnabel.  Storchschnabel bestaat uit twee delen Storch wat "Ooievaar" betekent en Schnabel wat "snavel" betekent. Dus "kleine ooievaarssnavel/bek".

De Italiaanse naam is Geranio minore. Dit is een combinatie tussen de wetenschappelijke naam en het woord "klein". Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse naam is Sparnäva. Spar betekent "zuinig/besparend". Verwijzend naar Klein? Misschien puur ter onderscheid van andere soorten Ooievaarsbekken. Näva betekent "snavel".

Voor de verspreiding van Kleine ooievaarsbek in Zweden zie deze kaart.

De Noorse en de Deense naam is  nagenoeg gelijk. Småstorkenebb/Liden storkenæb. Dit betekent ook weer "kleine ooievaarsbek".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige of soms half beschaduwde, open plaatsen op matig droge tot vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, vaak bemeste en omgewerkte grond (zand, leem, zavel, klei en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Omgewerkte grond, akkers (akkers en akkerranden), grasland (grasvelden en droog weiland), plantsoenen, zeeduinen, boomspiegels, braakliggende grond, ruderale plaatsen, ruigten (voedselrijke ruigten), onbelopen plaatsen tussen straatstenen, dijken, heggen, langs muren, bermen (omgewerkte en open plekken) en langs spoorwegen (spoordijken).

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen, maar zeldzamer in het noorden.

Vlaanderen
Algemeen.

Wallonië
Vrij algemeen, maar zeldzaam in de Ardennen.

Wereld
Een groot deel van Europa, maar weinig in de meeste randgebieden. Ook in Zuidwest-Azië tot de Himalaya. Ingeburgerd in Noord-Amerika en Chili.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding Kleine ooievaarsbek

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's