Valeriana dioica 01


Algemeen

Verklaring Nederlandse naam

Klein omdat dit een echt veel kleinere variant is van de Echte valeriaan (Valeriana officinalis).

Valeriaan komt van de Latijnse naam voor deze plant, Valeriana officinalis.

Er zijn twee verklaringen voor Valeriana:

Valeriana komt van Valerius de eerste arts die deze plant als medicijn gebruikt heeft.
Valeriana komt van Valere (Latijn) en betekent "gezond/sterk zijn/genezen ".

Namen in andere talen

  • English: Marsh valerian
  • Français: Valériane dioïque
  • Deutsch: Sumpf-Baldrian
  • Espanõl:
  • Italiano: Valeriana palustre
  • Svenska: Småvänderot
  • Norsk: Småvendelrot
  • Dansk: Tvebo Baldrian

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Marsh valerian. Dit betekent "moeras valeriaan". Het verwijst naar zijn voorkeur voor een vochtige omgeving. Toch is in dit geval het woord Marsh puur ter onderscheid. De Echte valeriaan (Valeriana officinalis) heet in Engeland Valerian, en deze komt net zoals de Kleine valeriaan in een vochtige omgeving voor.

De Franse naam is Valériane dioïque. Dit is de Franse benaming voor de volledige Valeriana dioica (Kleine valeriaan) naam.

De Duitse naam is Sumpf-Baldrian Dit betekent "moeras-Balder". Balder is een Germaanse god. De plant zou hier naar vernoemd zijn maar dit is lang zo zeker niet. Het woord Sumpf is weer ter onderscheid van de Echte valeriaan..

De Zweedse en Noorse naam is nagenoeg gelijk, Småvänderot/Småvendelrot. Dit betekent "genezen gedraaid wortel". Dus de wortel (rot) van deze (naar de zon) gedraaide (vende) plant geneest (läke/lege).

De Deense naam is Tvebo betekent "tweehuizig". Dit verwijst naar het tweede gedeelte van de wetenschappelijke naam en Baldrian is weer afgeleid van Balder, zoals de Duitse naam.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op vochtige tot natte, matig voedselarme tot matig voedselrijke, weinig of niet bemeste, zwak tot matig zure grond met invloed van (vaak basisch) kwelwater. Zoutmijdend (veen, humeus zand en leem).

Groeiplaats
Grasland (moerassig grasland en blauwgrasland), bossen (moerasbossen en langs natte bospaden), waterkanten (o.a. slootkanten), moerassen (beekdalmoerasjes, brongebieden, trilveen en verlandingsvegetaties), heide (moerasjes) en zeeduinen (oudere duinvalleien).

Verspreiding

Nederland
Vrij zeldzaam in laagveengebieden en zeldzaam in het oosten en midden van het land. Elders zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Zeldzaam tot zeer zeldzaam. Afgenomen.

Wallonië
Plaatselijk vrij algemeen in Lotharingen en in de Ardennen.

Wereld
West- en Midden-Europa. Noordwestelijk tot in Schotland. Een andere ondersoort groeit in Centraal Azië en in noordelijk Noord-Amerika.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding Kleine valeriaan

 

 

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten