Kleine watereppe

Algemeen

Kleine watereppe is een echte Nederlandse plant die vrijwel aan elke waterkant te vinden is. Hij bloeit in Juli tot en met September.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Nederlandse naam

Klein want er bestaat  ook een Grote watereppe (Sium latifolium).

Het woord "water" slaat natuurlijk op het feit dat je deze plant meestal aan de waterkant aantreft.

Eppe komt van "apis"(Latijn) wat bij betekent. Dit duidt op het bezoek van bijen (zoals bijna elke plant). Vroeger heette meerder planten "eppe" want sommige werden inderdaad opvallend veel door bijen bezocht. Veel van deze planten werden op één hoop gegooid en werden pas later een aparte soort. Maar de naam "eppe"bleef bestaan. Vandaar dat de naamgeving bij meerder planten terug komt.

Namen in andere talen

 • English: Lesser Water-parsnip, Cut-leaf water-parsnip
 • Français: Petite berle
 • Deutsch: Wassersellerie
 • Espanõl:
 • Italiano: Sedanina d'acqua
 • Svenska: Bäckmärke
 • Norsk: Vasskjeks
 • Dansk: Sideskærm, Smalbladet mærke

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Lesser Water-parsnip. Kleinere wordt uitgelegd bij de Nederlandse naam uitgelegd. Parsnip is een samenvoeging/strekking van Parsley wat "peterselie" betekent en Turnip wat "raap/knol" betekent. Beide vanwege het uiterlijk.

De Franse naam is Petite berle. Er zij meerdere mogelijke verklaringen:

 • De plant zou vernoemd zijn naar het departement Marne of de rivier de Marne. Een rivier is ook het soort gebied waar Watereppe voor komt.
 • Berle zou via verschillende (oude) talen leiden naar het woord "kers". Wat een beetje vreemd is want een kers is altijd lid van de Kruisbloemenfamilie (Cruciferae of Brassicaceae: beide namen zijn toegestaan) terwijl een Eppe altijd lid is van de schermbloemenfamilie (Apiaceae of Umbelliferae: beide wetenschappelijke namen zijn toegestaan).
 • Volgens sommige Franse dialecten betekent Berle "gracht", de natuurlijke habitat van de plant.

De Duitse naam is Wassersellerie. Dit betekent "waterselderij". Het woord water spreekt voor zich. De plant ruikt naar Selderij.

De Italiaanse naam is Sedanina d'acqua. Dit betekent ook "waterselderij".

De Zweedse naam is Bäckmärke. Het woord Bäck betekent "beek".Het woord Märke komt in verschillende talen terug (het Duitse Merk en het Deense Mærke) Het lijkt er op dat het woord in verband wordt gebracht met de bruikbare wortel . In het Zweeds wordt wortel vertaald met Morrot en in het Duits heet wortel Möhre. Het is hoogst waarschijnlijk maar niet 100 procent zeker dat dit woord is verbasterd tot Märke, Merk of Mærke.

De Noorse naam is Vasskjeks. Dit betekent letterlijk " waden koekjes". Dit heeft natuurlijk uitleg nodig. Grote wordt uitgelegd bij de Nederlandse naam. Het Waden slaat op het feit dat de plant graag met zijn voeten in het water staat (waadt). Het woord Koekjes wordt vaak in Scandinavië gebruikt (zie bijv. Fluitenkruid (Anthriscus sylvestris)) bij schermbloemigen.

Er zijn twee Deense namen:

 1. Sideskærm. Dit betekent "bladzijde scherm". Deze naam behoeft enige uitleg. Met bladzijde worden de tegenover elkaar liggende, iets wat gedraaide, smalle bladeren van de plant bedoeld. Deze staan dus als bladzijdes van een boek tegenover elkaar. Het scherm is de bloemscherm. De plant is lid van de Schermbloemenfamilie (Apiaceae of Umbelliferae: beide wetenschappelijke namen zijn toegestaan).
 2. Smalbladet mærke. Dit betekent "smalbladige mærke". De vorm van de bladeren wordt bij de vorige naam uitgelegd. Het woord Mærke wordt bij de Zweedse naam uitgelegd.

Ecologie & Verspreding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op natte, matig voedselrijke tot voedselrijke grond en in matig voedselrijk tot voedselrijk, zoet tot zwak brak, zwak zuur tot kalkrijk, liefst helder, zeer zwak tot stilstaand water (zand, leem, zavel, veen en klei). De soort groeit vaak op kwelplekken.

Groeiplaats
Waterkanten en water (beken, sloten, brakke poldersloten, greppels, vijvers, plassen, drinkpoelen, vroegere rivierarmen en kanalen), moerassen (rietland, verlandende sloten, drijftillen en dichtgroeiende veenplassen), bossen (moerasbossen) en brongebieden.

Verspreiding

Nederland
Algemeen in laagveengebieden, het noordelijk zeekleigeied, het rivierengebied en op de Waddeneilanden. Elders plaatselijk vrij algemeen, maar vrij zeldzaam in het Deltagebied, op de hoge zandgronden en in Zuid-Limburg.

Vlaanderen
Vrij algemeen, maar veel zeldzamer in de Kempen en Binnen-Vlaanderen.

Wallonië
Vrij algemeen, maar zeer zeldzaam in de Ardennen.

Wereld
Gematigde streken op het noordelijk halfrond, behalve in Oost-Azië. Ingeburgerd in Australië en op een paar plaatsen in Afrika.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Verspreiding Kleine watereppe

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's