Klimopbremraap

©Martin Stevens 


Algemeen

Over specifiek deze Bremraap staat op de website van Nature today een interessant artikel. 

Klimopbremraap (Orobanche hederae) komt oorspronkelijk in Nederland alleen voor op de Sint-Pietersberg. Vanaf de jaren tachtig duikt hij steeds vaker op in vooral stedelijk gebied in het westen en midden van het land. In 2008 zijn in Middelburg drie afzonderlijke groeiplekken ontdekt; in Den Helder en in noordelijk Friesland wordt de soort ook al enige jaren gesignaleerd. Een mogelijke oorzaak voor verschijnen ligt in het uitzaaien in de tuin door liefhebbers. Vervolgens breekt de soort makkelijk uit. Mogelijk speelt de klimaatopwarming een rol. Klimopbremraap heeft op zijn stedelijke groeiplaatsen een voorkeur voor klimophagen in de buurt van bestrating.

Verklaring Nederlandse naam

Klimop want deze Bremraap parasiteert alleen op de klimop (Hedera helix)

De naam Bremraap is afkomstig van de  Grote bremraap.  Omdat deze planten geen chlorofyl hebben, zijn ze voor hun voedingsstoffen geheel afhankelijk van andere planten, en parasiteert daarom op andere planten. Als de Grote bremraap kiemt dringt ze in een wortel van de Brem. Er ontstaat dan een onderaardse knol waaruit na verloop van tijd één of meer stengels naar buiten breken. Deze knol word/werd ook raap genoemd.

Namen in andere talen

  • English: Ivy Broomrape
  • Français: Orobanche du lierre
  • Deutsch: Efeu-Sommerwurz
  • Espanõl:
  • Italiano: Succiamele dell'edera
  • Svenska: Murgrönssnyltrot
  • Norsk: Bergflette-snylterot
  • Dansk: Vedbend-Gyvelkvæler

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Ivy Broomrape. Dit betekent letterlijk "op Hedera parasiterende bremraap". De Algemene naam voor Hedera helix is Ivy.  De herkomst van deze naam komt van het Oud Engelse Ifig, ook gerelateerd aan het Duitse Efeu. Maar de orginele betekenis van beide namen is onbekend. Het woord Broomrape bestaat uit twee delen. Het woord Broomrape bestaat uit twee delen. Broom verwijst naar Brem, de plant waar de Grote bremraap (Orobanche rapum-genistae) op parasiteert. Het woord Brem komt van het oud Engelse Brom dat is ontstaan uit het West-Germaanse Bráma- (Oudhoogduitse Bramo , "braamstruik"). Het gebruik van de takken van deze planten voor het vegen gaf aanleiding tot de term Broom (bezem) Rape betekent "raap". Raap komt van het woord Napus (Latijn) betekend "knol/raap". Dit omdat er een onderaardse knol/raap ontstaat (zie de Verklaring van de Nederlandse naam).

De Franse naam is Orobanche du lierre. Dit is een combinatie van het eerste deel van de wetenschappelijke naam en het woord "klimop".

De Duitse naam is Efeu-Sommerwurz. Efeu betekent "klimop". Het woord Sommerwurz is mij nog onbekend.

De Zweedse naam is Murgrönssnyltrot. Mugröns komt van Murgröna betekent "klimop". Snyltrot komt van Snyltgåst wat "parasiet"betekent. Rot betekent "wortel".

De Noorse naam is Bergflette-snylterot. Bergflette betekent "klimop". Snylterot bestaat uit twee delen. Snylte betekent "parasiet/klaploper" en Rot betekent "wortel".

De Deense naam is Vedbend-Gyvelkvæler. Vedbend betekent "klimop".  Gyvelkvæler bestaat uit twee delen. Gyvel betekent "brem" en Kvæler komt van kvæle en betekent "wurgen/stikken".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Beschaduwde tot half beschaduwde plaatsen op vochtige, voedselarme, humushoudende, kalkrijke grond (steenachtige plaatsen en mergel). Deze parasiet woekert op Klimop.

Groeiplaats
Bossen (loofbossen en hellingbossen), heggen (voedselrijke zomen), parken, plantsoenen en oude muren.

Verspreiding

Nederland
Zeer zeldzaam in Zuid-Limburg op de Sint Pietersberg bij Maastricht. Sinds kort ook elders, o.a. in enkele stedelijke gebieden.

Vlaanderen
Zeer zeldzaam in stedelijke omgeving.

Wallonië
Zeer zeldzaam in het Maasgebied.

Wereld
Zuidwest-Azië, Noord-Afrika en Zuid-, Midden- en West-Europa. Noordwestelijk tot in Ierland, oostelijk tot in de Kaukasus, zuidelijk tot in Noordwest-Afrika en noordelijk tot in Nederland.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Verspreiding Klimopbremraap

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten