Korenbloem

Algemeen

De Korenbloem is een lid van de composietenfamilie (Compositae of Asteraceae: beide botanische namen zijn toegestaan). De trompetvormige lintbloemen aan de rand zijn uniek voor een lid van deze familie.

Het is eigenlijk niet aan het verspreidingskaartje te zien maar Korenbloem werd voor 1500 ingevoerd, zoals hierboven beschreven,  en is sindsdien alleen maar achteruitgegaan (met75 % tot 100 %). De reden (en dat is overal te lezen) zijn moderne landbouwtechnieken zodat zaden van deze plant niet zomaar met het koren het land op kwamen. Korenbloem bloeit vanaf Juni tot en met Augustus.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Nederlandse naam

Zoals de naam al zegt groeide deze bloem veelvuldig tussen het koren. Maar door gebruik van zuivere granensoorten krijgt deze plant weinig kans. In heemtuinen en bermen e.d. zie je hem nog volop. Deze plant is trouwens niet inheems (hij komt hier niet van origine voor). Samen met verscheidene voedselgewassen uit Azië en Sicililië zijn de zaden richting Nederland gekomen. Al in het bronzen tijdperk heeft men de vruchten van deze plant bij Zwitserse paalwoningen gevonden. De plant is dus met o.a. het Koren ons land binnen gekomen. In veel talen komt de naam Korenbloem dan ook terug.

Namen in andere talen

  • English: Cornflower
  • Français: Centaurée Bleuet
  • Deutsch: Kornblume
  • Espanõl: Azulejo
  • Italiano: Fiordaliso vero
  • Svenska: Blåklint
  • Norsk: Kornblom
  • Dansk: Kornblomst

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Cornflower. Dit is de Engelse benaming voor de volledige Nederlandse naam.

De Franse naam is Centaurée Bleuet. Centaureé is de Franse benaming voor het eerste deel van de wetenschappelijke naam. Bluet refereert inderdaad naar de kleur blauw maar is veel meer dan dat. Waar de Grote klaproos (Papaver rhoeas) in België symbool staat voor de gevallenen in de Eerste wereldoorlog is de Korenbloem dit o.a in Frankrijk. De Korenbloem is het symbool van het geheugen en solidariteit, in Frankrijk , de veteranen , oorlogsslachtoffers, weduwen en wezen. Zie o.a. dit Wikipedia artikel. Soms wordt de Korenbloem op sommige plaatsen nog Barbeau genoemd, dit betekent "baardige" n.a.v. de haren op de knop/knoop onder de kroonbladeren, Bluet is de meest gebruikte naam. Het was onder andere de bijnaam gegeven door venters aan de nieuwkomers bij klasse soldaten in 1915 die niet de bekende rode soldatenbroek aanhadden maar de gewone blauwe broek.

De Duitse naam is Kornblume. Dit is ook de Nederlandse naam, Korenbloem.

De Zweedse naam is Blåklint. Dit betekent "blauwe bol". De Centaureafamilie (knoopkruiden) het in Zweden Klintar.

De Noorse en Deense naam is nagenoeg gelijk, Kornblom/Kornblomt. Dit betekent ook Korenbloem.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen op matig droge, matig voedselrijke, kalkarme tot kalkrijke grond (zand, leem, mergel, löss, zavel en puin, niet op zware klei of veen).

Groeiplaats
Akkers (graanakkers en en steile kanten aan de rand van essen), bermen (open plaatsen), braakliggende grond, omgewerkte grond en langs spoorwegen (spoorbermen).

Verspreiding

Nederland
Vrij zeldzaam in het oosten en midden van het land en in Zuid-Limburg.

Vlaanderen
Vrij zeldzaam. Sterk achteruitgegaan.

Wallonië
Vrij zeldzaam en zeldzaam in de Ardennen. Sterk achteruitgegaan.

Wereld
Alle werelddelen, in gebieden met een gematigd klimaat. Korenbloem komt oorspronkelijk uit het oostelijke Middellandse Zeegebied en Zuidwest-Azië.

Meer

Zie ook de wetenschappelijk verklaring.

Verspreiding Korenbloem

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten