20140407Vicia lathyroides1


Algemeen

Meestal moet je een Wikke zoeken in hogere delen van andere planten waar hij zich m.b.v. ranken omhoog heeft geklommen behalve bij Lathyruswikke. Deze Wikke bevindt zich bijna altijd bij de grond. En de ranken worden hier gebruikt om verder te "kruipen". Ook bijzonder voor een Wikke, deze plant bloeit al in April ! Ook, zoals andere Wikkesoorten in Mei en Juni.

Er komen minstens 11 soorten Wikke (Vicia) in het wild voor in Nederland:

Verklaring Nederlandse naam

Lathyrus is een samenstelling van het Grieks van La  dat "zeer" betekend en Thuros  dat "afvoerend/prikkelend/heftig en onstuimig' betekend omdat Lathyrus soorten als geslachtsdrift opwekkend bekend stonden.

Maar het gaat hier natuurlijk om het uiterlijk van deze Wikke. Maar om de bloemen van deze plant die op een Lathyrus zouden lijken. Om welke Lathyrussoort het gaat is mij onbekend. Het grappige is dat zowel Lathyrus als Wikke planten zijn die zich m.b.v. ranken omhoog wikkelen. Maar juist Lathyruswikke doet dit nauwelijks of niet.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Namen in andere talen

  • Frysk: Sânwikje
  • English: Spring Vetch
  • Français: Vesce printannière
  • Deutsch: Platterbsen-Wicke
  • Espanõl: Catalán: galavars menut
  • Italiano: Veccia falso-latiro
  • Svenska: Vårvicker
  • Norsk: Vårvikke
  • Dansk: Vårvikke

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Spring Vetch. Dit betekent "lente-wikke". Vetch is de Engelse vertaling van het tweede gedeelte van de Nederlandse naam.

De Franse naam is Vesce printannière. Vesce is de Franse benaming voor een Wikke-soort. Printannière betekent "het Lenteseizoen", dus weer een verwijzing naar de vroege bloei.

De Duitse naam is Platterbsen-Wicke. Dit betekent "platte erwten-wikke". Een verwijzing dat een Wikke-soort behoort tot de familie van de vlinderbloemenfamilie (Leguminosae. In deze familie behoren ook veel peulvruchten waarbij sommige ook platte zaden hebben. 

De Spaanse naam is galavars menut. Alleen deze Catalaanse naam kon ik vinden die mij verder onbekend is.

De Italiaanse naam is Veccia falso-latiro. Dit betekent "valse Lathyrus wikke". De verklaring staat bij de Nederlandse naam.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse, Noorse en Deense naam is nagenoeg gelijk Vårvicker/Vårvikke/Vårvikke. Dit betekent "lentewikke".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen op droge, voedselarme, neutrale tot basische, kalkhoudende, grazige grond (zand).

Groeiplaats
Zeeduinen (mosduinen en binnenduinweiland), akkers, omgewerkte grond, opgespoten grond, braakliggende grond, ruderale plaatsen, bermen, grasland (open plekjes in droog grasland), langs spoorwegen (spoorwegterreinen), rivierduinen, rivierdijken (steile kantjes), zandduintjes langs het IJsselmeer en afgravingen (zandgroeven).

Verspreiding

Nederland
Algemeen in de Hollandse en Zeeuwse duinen, vrij algemeen op de Waddeneilanden en zeldzaam in het rivierengebied en in Gelderland. Elders zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Vrij algemeen in de duinen. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Wallonië
Zeldzaam in Henegouwen en Lotharingen. Elders zeer zeldzaam.

Wereld
In West- en Midden-Europa en in het Middellandse Zeegebied (o.a. in het Atlasgebergte in Noord-Afrika). In het noorden hoofdzakelijk in rivierdalen en kustgebieden. Ingeburgerd in het ooosten van Noord-Amerika.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Planten in het nieuws

Op de site Stadsplanten.nl staat een leuk stukje over deze soort.

Verspreiding Lathyruswikke

Verspreiding Lathyruswikke

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten