Potentilla intermedia with Chenopodium album


Algemeen

Middelste ganzerik is een vrij zeldzame plant. Bij het determineren van een Ganzerik soort (en vele andere soorten wilde planten) is het handig om te bekijken waar je bent. Dan kan je al heel veel mogelijkheden uitsluiten. Toch is een goede flora in dit geval onontbeerlijk. De plant lijkt bijv. op Noorse ganzerik (Potentilla norvegica) die ongeveer het zelfde verspreidingsgebied heeft. Middelste ganzerik bloeit in Juni, Juli en Augustus.

Er komen minstens 13 soorten Ganzerik (Potentilla) in het wild voor in Nederland:

Verklaring Nederlandse naam

Middelste is in dit geval maar een naam. Er is geen grotere of kleinere en er zijn minstens 10 soorten Ganzerik in Nederland waargenomen. Dus het is ook niet de middelste van 3 soorten.

Het woord Ganzerik is afgeleid van het Hoogduitse Gänserich, Het betekend mannetjes gans/eend. De plant diende waarschijnlijk als vogelvoer n.a.v. de vorm van de kroonblaadjes. Deze lijken op de poten van een gans/eend. Of dit voer succesvol was is mij onbekend.

Namen in andere talen

  • English: Russian Cinquefoil
  • Français: Potentille intermédiaire
  • Deutsch: Mittleres Fingerkraut
  • Espanõl: -
  • Italiano: Potentilla intermedia
  • Svenska: Finsk fingerört
  • Norsk: Russemure
  • Dansk: Småblomstret Potentil

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is huhtahanhikki (Fins)

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen (pioniervegetatie) op droge, matig voedselrijke, meestal omgewerkte en kalkarme zandgrond.

Groeiplaats
Omgewerkte grond, bermen (zandige plaatsen), ruderale plaatsen, ruigten, langs spoorwegen (spoorwegterreinen en spoorbermen), afgravingen (zandgroeven) en molenbelten.

Verspreiding

Nederland
Vrij zeldzaam in het rivierengebied in het midden en zuidoosten. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam. Voor het eerst gevonden in 1885 in Deventer.

Vlaanderen
Zeldzaam, maar zich uitbreidend. Het meest in de Kempen en in stedelijke gebieden. Voor het eerst gevonden in 1936.

Wallonië
Zeldzaam.

Wereld
In Noordoost-Europa en Noord-Azië (Noord-Rusland). Sinds de 19e eeuw ook in Midden- en West-Europa. Ingeburgerd in Noord-Amerika.

Meer

Zie ook de wetenschappelijk verklaring

Verspreiding Middelste ganzerik

Verspreiding Middelste ganzerik

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten