Moederkruid

Algemeen

Moederkruid is al voor 1500 ingevoerd in Nederland uit zuid-oost Europa. De plant stond en staat nog steeds bekend om zijn helende werking. Vandaar de gele stippen op het Floron verspreidingskaartje De plant wordt speciaal voor deze doeleinden ingezaaid. Ook is het een populaire tuinplant. Samen met Boerenwormkruid (Tanacetum vulgare) zijn dit de enige Tanacetum-soorten die in het wild voorkomen in Nederland. Hij bloeit vanaf Juni tot en met September. 

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Nederlandse naam

Deze plant werd vroeger gebruikt tegen vrouwenziektes (kraamvrouwenkoorts, weeënopwekkend). Tegenwoordig wordt  het gebruikt tegen migraine.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Namen in andere talen

  • Frysk: Sulverknoopke
  • English: Feverfew
  • Français: Grande Camomille
  • Deutsch: Mutterkraut
  • Espanõl: ?
  • Italiano: Tanaceto partenio
  • Svenska: Mattram
  • Norsk: Matrem
  • Dansk: Matrem

verklaring buitenlandse namen

De Engelse naam is Feverfew. Deze naam is een verbastering van het Latijnse Febri Fugia, wat  "uitdrijver van koorts"which means " betekent. Moederkruid stond/staat bekend als een helend kruid voor diverse ziekten.

Voor de verspreiding van de Moederkruid in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam Grande Camomille. Dit betekent "grote kamille". Inderdaad is Moederkruid een uitvergrote versie van Echte kamille (Matricaria chamomilla). Beide planten behoren ook tot de composietenfamilie (Compositae of Asteraceae: beide botanische namen zijn toegestaan).

De Duitse naam is Mutterkraut. Dit is de Duitse benaming voor de Nederlandse naam.

De Spaanse naam is mij onbekend. Het aantal varianten is zo groot dat ik de meest gebruikte naam niet ken.

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Italiaanse naam is Tanaceto partenio. Dit is de Italiaanse benaming voor de wetenschappelijke  naam. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse naam is Mattram. Dit betekent komt van het Latijnse Matrum en betekent "moeder".

Voor de verspreiding van Moederkruid in Zweden zie deze kaart.

De Noorse en Deense naam is gelijk, Matrem. Dit betekent "moeder".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige of soms licht beschaduwde, open plaatsen op vochtige, voedselrijke, vaak ammoniakhoudende, zwak zure tot kalkhoudende, omgewerkte grond (van zand tot klei en op stenige plaatsen).

Groeiplaats
Braakliggende grond, ruigten, struwelen, heggen, rotsachtige plaatsen, wallen, muren (oude, vochtige en tamelijk voedselrijke muren in steden), bermen (open plaatsen, vaak bij gebouwen), tuinen, plantsoenen, tussen stenen aan de voet van muren en puinhopen.

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen, maar zeldzaam in Noordoost-Nederland. Zeldzaam echt ingeburgerd (langere tijd aanwezig op dezelfde plek).

Vlaanderen
Vrij algemeen, maar zeldzaam in de Kempen. Zeldzaam echt ingeburgerd (langere tijd aanwezig op dezelfde plek).

Wallonië
Vrij zeldzaam ingeburgerd.

Wereld
Oorspronkelijk uit Zuidoost-Europa en Zuidwest-Azië. Ingeburgerd in West- en Midden-Europa en in delen van Amerika en Australië.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Moederkruid

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's