Muursla

Algemeen

Als je het Floron verspreidingskaartje ziet is het erg opvallend dat Muursla soms vrij algemeen is , met name in een band van Oost aan West, maar ook soms zeldzaam. Vaak is het een stadsplant maar er is kennelijk een bepaalde bodemsamenstelling nodig. Soms word de plant verward met Akkerkool (Lapsana communis) maar Muursla is niet behaard en heeft veel minder kroonbladen. Het is de enige Mycelis-soort die in Nederland in het wild voor komt. Muursla bloeit Juni tot en met Augustus.

Verklaring Nederlandse naam

Het woord Muur slaat op het feit dat de plant vaak in of bij een stenen omgeving te vinden is. Maar het hoeft niet! Dit zie je goed terug bij de namen in andere landen. Het gekke is dat ik nergens kon vinden dat de plant als sla gegeten word. Het is ook een andere Composieten-soort (Cichorieae).

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Namen in andere talen

  • English: Wall lettuce
  • Français: Laitue des murs
  • Deutsch: Gewöhnlicher Mauerlattich
  • Espanõl: ?
  • Italiano: Lattuga dei boschi
  • Svenska: Skogssallat
  • Norsk: Skogsalat
  • Dansk: Skov-salat

Verklaring Buitenlandse namen

Bijna in alle landen heet deze plant Muursla. Bijna omdat in sommige landen deze plant bos-sla heet.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Licht tot matig beschaduwde, vrij open plaatsen op droge tot vochtige, matig voedselame tot matig voedselrijke, zwak zure tot kalkhoudende grond (zand, leem, mergel, löss, schelpkalk en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Bossen (loofbossen en langs bospaden), struwelen, houtwallen, heggen, kapvlakten, lanen, parken, buitenplaatsen, in knotwilgen, langs holle wegen, zeeduinen (binnenduinbos), waterkanten (hoge oevers van bosbeken), ruderale plaatsen, op oude muren, kademuren, keermuurtjes, ruïnes, rotsen, plantsoenen, steile mergelwanden en langs spoorwegen (spoorbermen).

Verspreiding

Nederland
Vrij zeldzaam in het midden en oosten van het land, in Noord-Brabant, Zuid-Limburg, in de Hollandse duinen en in stedelijke gebieden. Elders zeer zeldzaam of ontbrekend.

Vlaanderen
Vrij algemeen in stedelijke gebieden. Elders vrij zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Wallonië
Algemeen ten zuiden van de lijn Samber en Maas en vrij algemeen elders in het Maasgebied en in de Ardennen. Elders vrij zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Wereld
In Zuidwest-Azië, Noordwest-Afrika (Atlasgebergte) en in Europa, behalve in het noordoosten en in Portugal. Ingevoerd in Noord-Amrerika en Nieuw-Zeeland.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding

Verspreiding Muursla

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's